MBB 22.05 0.10 (0.5%)         AMD 2.92 -0.12 (-4.0%)         HPG 32.20 0.50 (1.6%)         CTG 20.60 0.10 (0.5%)         STB 12.90 0.10 (0.8%)         HAG 5.33 -0.11 (-2.0%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         FLC 5.35 -0.02 (-0.4%)         BWE 24.00 -0.70 (-2.8%)         HQC 1.41 0.01 (0.7%)         PVS 19.70 0.10 (0.5%)         ROS 34.80 0.00 (0.0%)         POW 16.55 -0.40 (-2.4%)         HSG 7.37 -0.13 (-1.7%)         ITA 2.75 -0.05 (-1.8%)         LDG 14.20 0.00 (0.0%)         TCB 27.55 0.00 (0.0%)         KBC 14.70 0.00 (0.0%)         GEX 23.75 0.10 (0.4%)         BID 34.00 1.10 (3.3%)         SSI 27.50 0.25 (0.9%)         VPB 21.15 -0.05 (-0.2%)         LPB 8.80 0 (0.0%)         HBC 18.05 0.15 (0.8%)         VRE 32.10 0.50 (1.6%)         CII 22.95 -0.35 (-1.5%)         ASM 8.41 -0.13 (-1.5%)         SBT 20.20 -0.35 (-1.7%)         SHS 12.10 0.30 (2.5%)         ACB 30.40 0.10 (0.3%)         AAA 15.00 0.00 (0.0%)         IDI 8.90 -0.10 (-1.1%)         E1VFVN30 15.15 0.13 (0.9%)         SCR 7.57 0.01 (0.1%)         PVD 17.40 0.05 (0.3%)         VGC 20.30 0.10 (0.5%)         ART 2.30 0.00 (0.0%)         BSR 14.50 0 (0.0%)         FTM 14.90 0.00 (0.0%)         VCG 27.00 0.00 (0.0%)         MSN 86.00 -0.50 (-0.6%)         CEO 13.40 0.00 (0.0%)         MPT 4.00 0.00 (0.0%)         VNM 143.00 0.40 (0.3%)         DXG 24.45 -0.05 (-0.2%)         PVT 17.20 -0.15 (-0.9%)         TNG 19.40 0.10 (0.5%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         NVB 8.90 0 (0.0%)         PLX 56.80 -0.90 (-1.6%)         HCD 5.94 0.29 (5.1%)         HDB 29.70 -0.30 (-1.0%)         VCB 59.10 0.10 (0.2%)         VHM 90.40 3.40 (3.9%)         TCM 29.50 0.20 (0.7%)         OGC 3.97 0.03 (0.8%)         DLG 1.25 0.00 (0.0%)         VIB 18.50 0 (0.0%)         HVN 39.30 0 (0.0%)         CTI 24.40 -0.65 (-2.6%)         MIG 13.00 0 (0.0%)         VRC 17.60 -0.40 (-2.2%)         TGG 2.64 0.12 (4.8%)         VIC 116.50 0.50 (0.4%)         HAI 1.88 0.02 (1.1%)         PPC 22.60 -0.30 (-1.3%)         QCG 4.50 0.00 (0.0%)         PDR 26.55 -0.05 (-0.2%)         VGT 12.20 0 (0.0%)         DIG 16.75 0.05 (0.3%)         MWG 87.10 0.10 (0.1%)         VND 17.35 0.15 (0.9%)         DPM 22.90 0.00 (0.0%)         VEA 47.80 0 (0.0%)         SHI 8.67 -0.01 (-0.1%)         LHG 20.20 0.55 (2.8%)         VJC 119.80 -1.00 (-0.8%)         GAS 96.00 0.00 (0.0%)         NT2 29.55 -0.35 (-1.2%)         HVH 21.50 0.50 (2.4%)         ITQ 3.10 0.10 (3.3%)         NKG 7.40 0.09 (1.2%)         REE 35.40 -0.10 (-0.3%)         HHS 4.03 0.00 (0.0%)         FPT 44.85 0.45 (1.0%)         HNG 15.40 -0.15 (-1.0%)         DRC 21.20 -0.05 (-0.2%)         DCM 9.12 -0.04 (-0.4%)         HCM 27.30 -22.90 (-45.6%)         NVL 58.10 0.10 (0.2%)         GTN 11.45 -0.15 (-1.3%)         DGW 23.70 -0.20 (-0.8%)         ANV 28.90 0.00 (0.0%)         HAR 4.20 -0.05 (-1.2%)         HID 2.57 -0.09 (-3.4%)         FIT 2.60 -0.10 (-3.7%)         SPI 0.80 0.10 (14.3%)         HUT 3.40 -0.10 (-2.9%)         TVC 13.40 -0.10 (-0.7%)         VNG 21.85 0.00 (0.0%)        
Bản tin nhận định thị trường ngày 11/01/2019 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG                                

Thị trường tăng điểm trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.49% lên 902.71 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX tăng 0.09% lên 101.87 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn 2 sàn giảm về mức thấp dưới mức trung bình 20 phiên; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 3,105 tỷ đồng trong đó bao gồm 418 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tăng nhẹ trên ngưỡng cân bằng với 228 mã tăng và 175 mã giảm. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VHM, VNM, VJC, VRE, VCB, TCB, BVH, MSN tăng; chiều giảm đáng chú ý có BID, HPG, GAS, MWG. Khối Ngoại Mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn HSX với giá trị +173.3 tỷ đồng, sàn HNX cũng Mua ròng nhẹ với giá trị +3.6 tỷ đồng.

 QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ số VNINDEX tiếp tục tăng với biến động nhẹ trong biên độ hẹp trong suốt cả phiên giao dịch, đóng cửa chỉ số vượt nhẹ lên trên mốc 900 điểm lên 902.7 điểm. Trên đồ thị là một nến trắng nhỏ với đỉnh nến gần chạm đường EMA(20) cho thấy xu hướng phục hồi chưa đủ mạnh để bứt phá lên trên lằn ranh này. Khối lượng khớp lệnh vẫn ở mức thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần đây trong cả 6 phiên phục hồi cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng với động lực yếu. Chỉ báo ADX giảm dần trong khi –DI và +DI vẫn chưa đến điểm giao cắt thể hiện xu thế Giảm vẫn chưa đến thời điểm đảo chiều xu hướng. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 862 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 965 điểm.

Khuyến nghị đầu tư: Thị trường vẫn duy trì đà phục hồi tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Nhịp phục hồi được hỗ trợ bởi đà phục hồi liên tiếp gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ khi chỉ số DJI cũng vừa lấy lại mốc 24,000 điểm sau khi rơi xuống mức thấp nhất 21,803 điểm. Theo quan sát của chúng tôi thì cả 6 phiên hồi phục từ đáy, khối lượng giao dịch trên sàn HSX vẫn duy trì mức thấp dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy nhịp phục hồi dựa trên nền tảng tiết cung là chủ yếu nên chưa có điểm xác nhận đảo chiều xu hướng cho tới lúc này. Chỉ số VNINDEX có khả năng sẽ đi vào vùng mục tiêu 905-915 điểm và điều chỉnh trở lại từ vùng này trong tuần tới. Nhà đầu tư nên tiếp tục kiên nhẫn chờ Mua trong nhịp điều chỉnh kế tiếp, các nhà đầu tư ngắn hạn nên quan sát kĩ phản ứng của thị trường tại vùng mục tiêu trên theo VNINDEX và xem xét chốt lãi danh mục ngắn hạn nếu xuất hiện dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn tại vùng mục tiêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

PHÒNG NGHIÊN CỨU

Research Advisory Department


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan