ROS 30.85 -0.10 (-0.3%)         AAA 18.50 0.60 (3.4%)         HQC 1.41 -0.01 (-0.7%)         OCH 6.00 0 (0.0%)         HAG 5.47 -0.08 (-1.4%)         VRE 36.00 0.85 (2.4%)         TTF 3.30 -0.13 (-3.8%)         HPG 33.60 0.50 (1.5%)         FLC 4.88 0.02 (0.4%)         PVD 18.95 -0.10 (-0.5%)         MBB 21.80 0.30 (1.4%)         PVS 23.30 0.10 (0.4%)         VCG 27.60 1.00 (3.8%)         BSR 14.00 0 (0.0%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         BII 1.10 0 (0.0%)         KBC 14.45 -0.20 (-1.4%)         HSG 8.00 0.04 (0.5%)         SSI 25.80 0.30 (1.2%)         HBC 17.50 0.90 (5.4%)         STB 11.95 0.10 (0.8%)         OGC 3.82 0.06 (1.6%)         CTG 21.25 0.20 (1.0%)         VPB 19.05 0.00 (0.0%)         PDR 23.50 0.20 (0.9%)         PLX 62.30 0.80 (1.3%)         ASM 7.47 0.02 (0.3%)         EVG 2.98 0.10 (3.5%)         ART 3.00 0.00 (0.0%)         HNG 15.70 0.25 (1.6%)         AMD 2.06 -0.01 (-0.5%)         POW 14.80 0.45 (3.1%)         ACB 30.10 0.10 (0.3%)         ITA 3.00 0.02 (0.7%)         KLF 1.70 0.00 (0.0%)         VHM 92.00 1.80 (2.0%)         SBT 18.20 -0.05 (-0.3%)         TPB 21.35 0.15 (0.7%)         DIG 15.20 0.20 (1.3%)         HDB 28.10 0.00 (0.0%)         IDI 8.61 0.06 (0.7%)         TCB 24.15 0.00 (0.0%)         FPT 49.55 0.75 (1.5%)         TIG 3.70 0.20 (5.7%)         HVG 5.57 -0.41 (-6.9%)         QCG 5.24 -0.11 (-2.1%)         SHI 8.30 -0.02 (-0.2%)         VIC 113.70 0.10 (0.1%)         SCR 7.22 0.01 (0.1%)         PPC 28.20 1.20 (4.4%)         BCG 6.50 0.23 (3.7%)         GEG 22.60 0 (0.0%)         MWG 84.90 1.40 (1.7%)         HPX 26.50 -1.05 (-3.8%)         DLG 1.58 -0.01 (-0.6%)         FTM 20.80 -0.10 (-0.5%)         HAR 3.64 0.04 (1.1%)         HVN 40.40 0 (0.0%)         VPD 16.65 0.15 (0.9%)         LCG 10.40 0.00 (0.0%)         DGW 22.80 0.20 (0.9%)         KVC 1.50 -0.10 (-6.3%)         LMH 12.00 -0.50 (-4.0%)         NVL 59.10 0.90 (1.6%)         LDG 11.95 -0.05 (-0.4%)         VJC 115.90 0.70 (0.6%)         CTI 24.45 0.00 (0.0%)         TCM 28.90 0.05 (0.2%)         VNM 129.80 0.30 (0.2%)         TCH 21.40 0.20 (0.9%)         ANV 26.30 0.60 (2.3%)         ACM 0.50 -0.10 (-16.7%)         ATG 1.38 -0.02 (-1.4%)         ATA 0.30 0 (0.0%)         LPB 8.80 0 (0.0%)         HUT 3.60 0.00 (0.0%)         BID 34.80 0.30 (0.9%)         SHS 11.50 0.30 (2.7%)         HAI 1.66 -0.03 (-1.8%)         VGC 19.50 0.10 (0.5%)         PVV 0.90 0.10 (12.5%)         DPS 0.70 -0.10 (-12.5%)         MPT 3.40 0.00 (0.0%)         E1VFVN30 14.72 0.09 (0.6%)         TNG 21.00 0.10 (0.5%)         VGI 23.10 0 (0.0%)         MST 4.40 -0.10 (-2.2%)         SFG 15.55 0.95 (6.5%)         MIG 14.50 0 (0.0%)         DXG 21.30 0.00 (0.0%)         GEX 22.30 0.00 (0.0%)         HCM 25.45 0.05 (0.2%)         KSH 1.39 -0.01 (-0.7%)         FIT 3.33 -0.01 (-0.3%)         CII 22.90 -0.60 (-2.6%)         VNG 21.55 0.25 (1.2%)         C4G 11.10 0 (0.0%)         SBS 1.70 0 (0.0%)         VC3 23.80 0.70 (3.0%)         REE 31.80 0.30 (1.0%)        
Báo cáo nhận định thị trường ngày 18/01/2019 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG                                

Thị trường tăng giảm nhẹ trái chiều trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.05% lên  902.3 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -0.36% xuống 101.56 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HSX giảm về mức rất thấp dưới mức trung bình 20 phiên trong khi sàn HNX khối lượng tăng vượt nhẹ mức trung bình này; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,212 tỷ đồng trong đó bao gồm 2,164 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường vẫn duy trì dưới ngưỡng cân bằng với 182 mã tăng và 235 mã giảm. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VNM, VHM, MSN, VIC, HPG, VPB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VRE, VCB, POW, CTG, BID, BHN. Khối Ngoại Bán ròng trên sàn HSX với giá trị -22.8 tỷ đồng trong khi sàn HNX Mua ròng nhẹ với giá trị +5.5 tỷ đồng.

 QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ số VNINDEX mở cửa tăng nhẹ và duy trì sắc xanh trong hầu hết thời gian giao dịch   , đóng cửa sát mốc mở cửa tại  902.3 điểm. Trên đồ thị hình thành nến Doji Star thể hiện sự lưỡng lự của 2 bên mua và bán ngay sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 900 điểm. Khối lượng khớp lệnh vẫn đang duy trì mức thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn luôn thận trọng trong giai đoạn hiện tại. Chỉ báo ADX đã giảm về dưới ngưỡng 25  thể hiện xu hướng Giảm đã triệt tiêu về mức không có xu hướng rõ ràng. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 862 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 965 điểm.

Khuyến nghị đầu tư : Thị trường giao dịch lình xình quanh mốc tham chiếu sau 2 phiên điều chỉnh nhẹ với tương quan cung cầu khá cân bằng. Chúng tôi duy trì quan điểm khi dòng tiền lớn chưa tham gia thì sẽ khó có thể tạo thành xu hướng Tăng rõ nét trong khi rủi ro giảm sâu về vùng đáy cũ 862 điểm cũng ít có khả năng xảy ra trừ phi có những biến động quá xấu từ thị trường chứng khoán toàn cầu, do đó thị trường sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ với chỉ số VNINDEX có mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 890-903 điểm và nhiều khả năng sẽ giao dịch lình xình trong biên độ hẹp 890-915 điểm trong giai đoạn trước Tết Âm lịch. Nhà đầu tư nên tập trung xây dựng danh mục hiệu quả và xem xét giải ngân 1 phần trong nhịp điều chỉnh này với kì vọng vùng đáy thị trường có thể đã định hình trong khoảng 850-865 điểm ngay trong đầu tháng 1 vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

PHÒNG NGHIÊN CỨU

Research Advisory Department


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan