MBB 22.05 0.10 (0.5%)         AMD 2.92 -0.12 (-4.0%)         HPG 32.20 0.50 (1.6%)         CTG 20.60 0.10 (0.5%)         STB 12.90 0.10 (0.8%)         HAG 5.33 -0.11 (-2.0%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         FLC 5.35 -0.02 (-0.4%)         BWE 24.00 -0.70 (-2.8%)         HQC 1.41 0.01 (0.7%)         PVS 19.70 0.10 (0.5%)         ROS 34.80 0.00 (0.0%)         POW 16.55 -0.40 (-2.4%)         HSG 7.37 -0.13 (-1.7%)         ITA 2.75 -0.05 (-1.8%)         LDG 14.20 0.00 (0.0%)         TCB 27.55 0.00 (0.0%)         KBC 14.70 0.00 (0.0%)         GEX 23.75 0.10 (0.4%)         BID 34.00 1.10 (3.3%)         SSI 27.50 0.25 (0.9%)         VPB 21.15 -0.05 (-0.2%)         LPB 8.80 0 (0.0%)         HBC 18.05 0.15 (0.8%)         VRE 32.10 0.50 (1.6%)         CII 22.95 -0.35 (-1.5%)         ASM 8.41 -0.13 (-1.5%)         SBT 20.20 -0.35 (-1.7%)         SHS 12.10 0.30 (2.5%)         ACB 30.40 0.10 (0.3%)         AAA 15.00 0.00 (0.0%)         IDI 8.90 -0.10 (-1.1%)         E1VFVN30 15.15 0.13 (0.9%)         SCR 7.57 0.01 (0.1%)         PVD 17.40 0.05 (0.3%)         VGC 20.30 0.10 (0.5%)         ART 2.30 0.00 (0.0%)         BSR 14.50 0 (0.0%)         FTM 14.90 0.00 (0.0%)         VCG 27.00 0.00 (0.0%)         MSN 86.00 -0.50 (-0.6%)         CEO 13.40 0.00 (0.0%)         MPT 4.00 0.00 (0.0%)         VNM 143.00 0.40 (0.3%)         DXG 24.45 -0.05 (-0.2%)         PVT 17.20 -0.15 (-0.9%)         TNG 19.40 0.10 (0.5%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         NVB 8.90 0 (0.0%)         PLX 56.80 -0.90 (-1.6%)         HCD 5.94 0.29 (5.1%)         HDB 29.70 -0.30 (-1.0%)         VCB 59.10 0.10 (0.2%)         VHM 90.40 3.40 (3.9%)         TCM 29.50 0.20 (0.7%)         OGC 3.97 0.03 (0.8%)         DLG 1.25 0.00 (0.0%)         VIB 18.50 0 (0.0%)         HVN 39.30 0 (0.0%)         CTI 24.40 -0.65 (-2.6%)         MIG 13.00 0 (0.0%)         VRC 17.60 -0.40 (-2.2%)         TGG 2.64 0.12 (4.8%)         VIC 116.50 0.50 (0.4%)         HAI 1.88 0.02 (1.1%)         PPC 22.60 -0.30 (-1.3%)         QCG 4.50 0.00 (0.0%)         PDR 26.55 -0.05 (-0.2%)         VGT 12.20 0 (0.0%)         DIG 16.75 0.05 (0.3%)         MWG 87.10 0.10 (0.1%)         VND 17.35 0.15 (0.9%)         DPM 22.90 0.00 (0.0%)         VEA 47.80 0 (0.0%)         SHI 8.67 -0.01 (-0.1%)         LHG 20.20 0.55 (2.8%)         VJC 119.80 -1.00 (-0.8%)         GAS 96.00 0.00 (0.0%)         NT2 29.55 -0.35 (-1.2%)         HVH 21.50 0.50 (2.4%)         ITQ 3.10 0.10 (3.3%)         NKG 7.40 0.09 (1.2%)         REE 35.40 -0.10 (-0.3%)         HHS 4.03 0.00 (0.0%)         FPT 44.85 0.45 (1.0%)         HNG 15.40 -0.15 (-1.0%)         DRC 21.20 -0.05 (-0.2%)         DCM 9.12 -0.04 (-0.4%)         HCM 27.30 -22.90 (-45.6%)         NVL 58.10 0.10 (0.2%)         GTN 11.45 -0.15 (-1.3%)         DGW 23.70 -0.20 (-0.8%)         ANV 28.90 0.00 (0.0%)         HAR 4.20 -0.05 (-1.2%)         HID 2.57 -0.09 (-3.4%)         FIT 2.60 -0.10 (-3.7%)         SPI 0.80 0.10 (14.3%)         HUT 3.40 -0.10 (-2.9%)         TVC 13.40 -0.10 (-0.7%)         VNG 21.85 0.00 (0.0%)        
Báo cáo nhận định thị trường ngày 18/01/2019 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG                                

Thị trường tăng giảm nhẹ trái chiều trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.05% lên  902.3 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -0.36% xuống 101.56 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HSX giảm về mức rất thấp dưới mức trung bình 20 phiên trong khi sàn HNX khối lượng tăng vượt nhẹ mức trung bình này; tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,212 tỷ đồng trong đó bao gồm 2,164 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường vẫn duy trì dưới ngưỡng cân bằng với 182 mã tăng và 235 mã giảm. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VNM, VHM, MSN, VIC, HPG, VPB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VRE, VCB, POW, CTG, BID, BHN. Khối Ngoại Bán ròng trên sàn HSX với giá trị -22.8 tỷ đồng trong khi sàn HNX Mua ròng nhẹ với giá trị +5.5 tỷ đồng.

 QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ số VNINDEX mở cửa tăng nhẹ và duy trì sắc xanh trong hầu hết thời gian giao dịch   , đóng cửa sát mốc mở cửa tại  902.3 điểm. Trên đồ thị hình thành nến Doji Star thể hiện sự lưỡng lự của 2 bên mua và bán ngay sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 900 điểm. Khối lượng khớp lệnh vẫn đang duy trì mức thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn luôn thận trọng trong giai đoạn hiện tại. Chỉ báo ADX đã giảm về dưới ngưỡng 25  thể hiện xu hướng Giảm đã triệt tiêu về mức không có xu hướng rõ ràng. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 862 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 965 điểm.

Khuyến nghị đầu tư : Thị trường giao dịch lình xình quanh mốc tham chiếu sau 2 phiên điều chỉnh nhẹ với tương quan cung cầu khá cân bằng. Chúng tôi duy trì quan điểm khi dòng tiền lớn chưa tham gia thì sẽ khó có thể tạo thành xu hướng Tăng rõ nét trong khi rủi ro giảm sâu về vùng đáy cũ 862 điểm cũng ít có khả năng xảy ra trừ phi có những biến động quá xấu từ thị trường chứng khoán toàn cầu, do đó thị trường sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ với chỉ số VNINDEX có mục tiêu điều chỉnh trong khoảng 890-903 điểm và nhiều khả năng sẽ giao dịch lình xình trong biên độ hẹp 890-915 điểm trong giai đoạn trước Tết Âm lịch. Nhà đầu tư nên tập trung xây dựng danh mục hiệu quả và xem xét giải ngân 1 phần trong nhịp điều chỉnh này với kì vọng vùng đáy thị trường có thể đã định hình trong khoảng 850-865 điểm ngay trong đầu tháng 1 vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

PHÒNG NGHIÊN CỨU

Research Advisory Department


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan