ROS 30.00 0.00 (0.0%)         PVD 19.65 -0.95 (-4.6%)         STB 11.80 -0.20 (-1.7%)         PVS 23.80 -0.80 (-3.3%)         HUT 3.10 -0.20 (-6.1%)         HPG 32.15 -0.60 (-1.8%)         FLC 4.55 -0.03 (-0.7%)         POW 15.70 0.20 (1.3%)         TNG 23.40 0.40 (1.7%)         VRE 35.00 -0.25 (-0.7%)         ITA 3.13 -0.02 (-0.6%)         MBB 21.35 -0.30 (-1.4%)         HAG 5.16 0.00 (0.0%)         SHB 7.10 -0.20 (-2.7%)         AAA 17.40 -0.30 (-1.7%)         BSR 13.80 0 (0.0%)         TCB 23.20 -0.45 (-1.9%)         CTG 21.20 -0.30 (-1.4%)         SCR 7.12 -0.01 (-0.1%)         SSI 25.55 -0.50 (-1.9%)         HSG 8.16 -0.05 (-0.6%)         E1VFVN30 14.79 -0.05 (-0.3%)         HBC 16.80 0.00 (0.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         DXG 19.25 -0.25 (-1.3%)         ART 2.70 -0.10 (-3.6%)         ACM 0.50 0.00 (0.0%)         SBT 17.90 -0.10 (-0.6%)         BID 32.50 -0.90 (-2.7%)         HVN 42.85 0.05 (0.1%)         PLX 66.00 -1.50 (-2.2%)         KBC 14.10 0.05 (0.4%)         HAR 3.71 0.24 (6.9%)         ASM 7.50 -0.15 (-2.0%)         PVT 16.95 0.50 (3.0%)         VGI 26.30 0 (0.0%)         TTF 3.36 -0.11 (-3.2%)         HCD 4.25 -0.07 (-1.6%)         MWG 88.70 1.10 (1.3%)         NDN 15.10 0.40 (2.7%)         VPB 18.65 -0.10 (-0.5%)         TOP 0.80 0 (0.0%)         TCM 30.50 -0.15 (-0.5%)         DLG 1.43 0.06 (4.4%)         FPT 45.60 -0.10 (-0.2%)         ANV 31.80 -0.05 (-0.2%)         GMD 27.25 0.30 (1.1%)         VCB 66.50 -1.10 (-1.6%)         PVX 1.10 -0.10 (-8.3%)         VJC 119.90 0.50 (0.4%)         ACB 29.20 -0.30 (-1.0%)         AMD 1.80 -0.02 (-1.1%)         HDB 26.50 0.00 (0.0%)         EIB 17.80 -0.50 (-2.7%)         VHM 84.50 -2.00 (-2.3%)         HDG 39.65 1.15 (3.0%)         PDR 24.70 -0.15 (-0.6%)         NLG 30.85 -0.35 (-1.1%)         GEX 22.50 -0.15 (-0.7%)         VEA 51.20 0 (0.0%)         VNM 130.50 -1.60 (-1.2%)         VGT 11.60 0 (0.0%)         KSH 0.84 0.03 (3.7%)         LDG 9.26 -0.08 (-0.9%)         DPM 18.55 0.00 (0.0%)         FTM 23.55 0.30 (1.3%)         LCG 10.10 -0.10 (-1.0%)         MSN 87.20 -2.80 (-3.1%)         DIG 14.05 -0.05 (-0.4%)         QCG 5.15 0.06 (1.2%)         VCG 26.90 0.40 (1.5%)         MPC 44.70 0 (0.0%)         NTL 24.90 0.30 (1.2%)         VIC 115.00 -2.00 (-1.7%)         SZC 18.30 0.70 (4.0%)         MST 3.90 -0.20 (-4.9%)         APG 8.00 -0.07 (-0.9%)         TPB 23.60 0.00 (0.0%)         GAS 106.50 -2.60 (-2.4%)         SHI 8.28 -0.02 (-0.2%)         PNJ 107.50 -2.00 (-1.8%)         SJF 3.81 -0.19 (-4.8%)         PHR 59.20 -0.80 (-1.3%)         OGC 4.55 0.25 (5.8%)         CEO 11.90 0.10 (0.9%)         SBS 1.50 0 (0.0%)         PPC 28.20 0.10 (0.4%)         CII 23.30 0.25 (1.1%)         TCH 21.20 -0.10 (-0.5%)         VHC 93.20 -0.30 (-0.3%)         VND 16.35 -0.20 (-1.2%)         OIL 12.90 0 (0.0%)         HHS 3.60 -0.03 (-0.8%)         HCM 25.00 -0.45 (-1.8%)         BCG 5.96 -0.09 (-1.5%)         BVH 77.20 -1.40 (-1.8%)         IDI 8.15 -0.18 (-2.2%)         HVG 3.95 -0.05 (-1.3%)         LHG 19.30 -1.50 (-7.2%)         GEG 22.90 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      VJC là hãng hàng không có thị phần nội địa lớn nhất Việt Nam với 48% thị phần.

·      Trong năm 2018 VJC đã thực hiện 118,923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, tổng lượng khách vận chuyển đạt hơn 23 triệu lượt (+33.5% YoY).

·      Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của VJC năm 2018 trước kiểm toán đạt 52,388 tỷ đồng (+24% YoY) và 5,830 tỷ đồng (+9.9% YoY).

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·         Triển vọng ngành hàng không thế giới năm 2019 tích cực nhờ giá nhiên liệu dự kiến giảm 7.2% YoY.

·         Việt Nam nằm trong khu vực có mức tăng trưởng ngành hàng không cao nhất thế giới. Tăng trưởng hành khách trung bình 10 năm trở lại đây của Việt Nam là 17.5%, gấp 3 lần thế giới và gấp gần 2 lần khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

·         VJC có chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm thuộc nhóm thấp nhất Châu Á cũng như thế giới.

·         Tập trung phát triển thị trường thế giới sẽ giúp tăng doanh thu phụ trợ, tăng hiệu suất hoạt động do chi phí nhiên liệu trên các chặng quốc tế thấp hơn nội địa (do chính sách thuế, phí của các nước).

·         Đội bay tiếp tục được mở rộng: VJC vừa ký thêm hợp đồng mua 100 máy bay B737 MAX. Số lượng máy bay kế hoạch năm 2019 là 78 chiếc (+22% YoY).

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sự dụng phương pháp so sánh để định giá cổ phiếu VJC

·      Giá mục tiêu:  VJC được xác định giá hợp lý ở mức 151,578 đồng/cổ phiếu

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu VJC

·      Rủi ro về gánh nặng nợ vay tiềm ẩn trong hoạt động Bán tái thuê, biến động giá nhiên liệu, tình trạng quá tải hạ tầng ở các sân bay và sự cố hàng không là những rủi ro chính của VJC.


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan