A32 25.20 0 (0.0%)         AAA 16.30 0 (0.0%)         AAM 13.65 0 (0.0%)         AAV 9.50 0 (0.0%)         ABC 9.10 0 (0.0%)         ABI 23.00 0 (0.0%)         ABR 4.80 0 (0.0%)         ABT 41.00 0 (0.0%)         AC4 6.00 0 (0.0%)         ACB 30.50 0 (0.0%)         ACC 21.30 0 (0.0%)         ACE 23.60 0 (0.0%)         ACL 37.80 0 (0.0%)         ACM 0.70 0 (0.0%)         ACS 15.50 0 (0.0%)         ACV 85.90 0 (0.0%)         ADC 15.30 0 (0.0%)         ADP 36.60 0 (0.0%)         ADS 13.35 0 (0.0%)         AFC 10.30 0 (0.0%)         AFX 2.90 0 (0.0%)         AG1 11.50 0 (0.0%)         AGF 5.34 0 (0.0%)         AGM 10.50 0 (0.0%)         AGP 28.70 0 (0.0%)         AGR 3.99 0 (0.0%)         AGX 31.00 0 (0.0%)         ALT 12.70 0 (0.0%)         ALV 3.40 0 (0.0%)         AMC 21.60 0 (0.0%)         AMD 2.25 0 (0.0%)         AME 10.80 0 (0.0%)         AMP 16.20 0 (0.0%)         AMS 8.60 0 (0.0%)         AMV 33.10 0 (0.0%)         ANT 5.50 0 (0.0%)         ANV 26.35 0 (0.0%)         APC 34.60 0 (0.0%)         APF 32.00 0 (0.0%)         APG 8.89 0 (0.0%)         API 22.90 0 (0.0%)         APL 15.60 0 (0.0%)         APP 4.90 0 (0.0%)         APS 3.20 0 (0.0%)         ARM 76.40 0 (0.0%)         ART 2.60 0 (0.0%)         ASA 0.70 0 (0.0%)         ASD 5.20 0 (0.0%)         ASM 7.76 0 (0.0%)         ASP 6.30 0 (0.0%)         AST 71.10 0 (0.0%)         ATA 0.40 0 (0.0%)         ATB 0.80 0 (0.0%)         ATG 1.50 0 (0.0%)         ATS 38.10 0 (0.0%)         AUM 10.50 0 (0.0%)         AVC 33.00 0 (0.0%)         AVF 0.30 0 (0.0%)         B82 1.10 0 (0.0%)         BAB 21.00 0 (0.0%)         BAL 20.60 0 (0.0%)         BAX 34.50 0 (0.0%)         BBC 64.10 0 (0.0%)         BBM 14.90 0 (0.0%)         BBS 10.00 0 (0.0%)         BBT 17.90 0 (0.0%)         BCB 10.10 0 (0.0%)         BCC 7.90 0 (0.0%)         BCE 6.93 0 (0.0%)         BCG 5.51 0 (0.0%)         BCM 24.00 0 (0.0%)         BCP 10.70 0 (0.0%)         BDB 9.90 0 (0.0%)         BDC 8.40 0 (0.0%)         BDF 11.00 0 (0.0%)         BDG 42.10 0 (0.0%)         BDP 10.00 0 (0.0%)         BDT 10.60 0 (0.0%)         BDW 12.50 0 (0.0%)         BED 43.00 0 (0.0%)         BEL 15.70 0 (0.0%)         BFC 23.40 0 (0.0%)         BGW 10.00 0 (0.0%)         BHA 17.00 0 (0.0%)         BHC 2.90 0 (0.0%)         BHG 12.00 0 (0.0%)         BHK 15.00 0 (0.0%)         BHN 82.10 0 (0.0%)         BHP 5.70 0 (0.0%)         BHT 2.70 0 (0.0%)         BIC 23.45 0 (0.0%)         BID 35.10 0 (0.0%)         BII 0.80 0 (0.0%)         BIO 10.00 0 (0.0%)         BKC 9.10 0 (0.0%)         BLF 3.30 0 (0.0%)         BLI 6.00 0 (0.0%)         BLN 7.10 0 (0.0%)         BLT 15.60 0 (0.0%)         BLU 10.00 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      VJC là hãng hàng không có thị phần nội địa lớn nhất Việt Nam với 48% thị phần.

·      Trong năm 2018 VJC đã thực hiện 118,923 chuyến bay với 105 đường bay bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, tổng lượng khách vận chuyển đạt hơn 23 triệu lượt (+33.5% YoY).

·      Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của VJC năm 2018 trước kiểm toán đạt 52,388 tỷ đồng (+24% YoY) và 5,830 tỷ đồng (+9.9% YoY).

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·         Triển vọng ngành hàng không thế giới năm 2019 tích cực nhờ giá nhiên liệu dự kiến giảm 7.2% YoY.

·         Việt Nam nằm trong khu vực có mức tăng trưởng ngành hàng không cao nhất thế giới. Tăng trưởng hành khách trung bình 10 năm trở lại đây của Việt Nam là 17.5%, gấp 3 lần thế giới và gấp gần 2 lần khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

·         VJC có chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm thuộc nhóm thấp nhất Châu Á cũng như thế giới.

·         Tập trung phát triển thị trường thế giới sẽ giúp tăng doanh thu phụ trợ, tăng hiệu suất hoạt động do chi phí nhiên liệu trên các chặng quốc tế thấp hơn nội địa (do chính sách thuế, phí của các nước).

·         Đội bay tiếp tục được mở rộng: VJC vừa ký thêm hợp đồng mua 100 máy bay B737 MAX. Số lượng máy bay kế hoạch năm 2019 là 78 chiếc (+22% YoY).

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sự dụng phương pháp so sánh để định giá cổ phiếu VJC

·      Giá mục tiêu:  VJC được xác định giá hợp lý ở mức 151,578 đồng/cổ phiếu

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu VJC

·      Rủi ro về gánh nặng nợ vay tiềm ẩn trong hoạt động Bán tái thuê, biến động giá nhiên liệu, tình trạng quá tải hạ tầng ở các sân bay và sự cố hàng không là những rủi ro chính của VJC.


Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan