MBB 22.05 0.10 (0.5%)         AMD 2.92 -0.12 (-4.0%)         HPG 32.20 0.50 (1.6%)         CTG 20.60 0.10 (0.5%)         STB 12.90 0.10 (0.8%)         HAG 5.33 -0.11 (-2.0%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         FLC 5.35 -0.02 (-0.4%)         BWE 24.00 -0.70 (-2.8%)         HQC 1.41 0.01 (0.7%)         PVS 19.70 0.10 (0.5%)         ROS 34.80 0.00 (0.0%)         POW 16.55 -0.40 (-2.4%)         HSG 7.37 -0.13 (-1.7%)         ITA 2.75 -0.05 (-1.8%)         LDG 14.20 0.00 (0.0%)         TCB 27.55 0.00 (0.0%)         KBC 14.70 0.00 (0.0%)         GEX 23.75 0.10 (0.4%)         BID 34.00 1.10 (3.3%)         SSI 27.50 0.25 (0.9%)         VPB 21.15 -0.05 (-0.2%)         LPB 8.80 0 (0.0%)         HBC 18.05 0.15 (0.8%)         VRE 32.10 0.50 (1.6%)         CII 22.95 -0.35 (-1.5%)         ASM 8.41 -0.13 (-1.5%)         SBT 20.20 -0.35 (-1.7%)         SHS 12.10 0.30 (2.5%)         ACB 30.40 0.10 (0.3%)         AAA 15.00 0.00 (0.0%)         IDI 8.90 -0.10 (-1.1%)         E1VFVN30 15.15 0.13 (0.9%)         SCR 7.57 0.01 (0.1%)         PVD 17.40 0.05 (0.3%)         VGC 20.30 0.10 (0.5%)         ART 2.30 0.00 (0.0%)         BSR 14.50 0 (0.0%)         FTM 14.90 0.00 (0.0%)         VCG 27.00 0.00 (0.0%)         MSN 86.00 -0.50 (-0.6%)         CEO 13.40 0.00 (0.0%)         MPT 4.00 0.00 (0.0%)         VNM 143.00 0.40 (0.3%)         DXG 24.45 -0.05 (-0.2%)         PVT 17.20 -0.15 (-0.9%)         TNG 19.40 0.10 (0.5%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         NVB 8.90 0 (0.0%)         PLX 56.80 -0.90 (-1.6%)         HCD 5.94 0.29 (5.1%)         HDB 29.70 -0.30 (-1.0%)         VCB 59.10 0.10 (0.2%)         VHM 90.40 3.40 (3.9%)         TCM 29.50 0.20 (0.7%)         OGC 3.97 0.03 (0.8%)         DLG 1.25 0.00 (0.0%)         VIB 18.50 0 (0.0%)         HVN 39.30 0 (0.0%)         CTI 24.40 -0.65 (-2.6%)         MIG 13.00 0 (0.0%)         VRC 17.60 -0.40 (-2.2%)         TGG 2.64 0.12 (4.8%)         VIC 116.50 0.50 (0.4%)         HAI 1.88 0.02 (1.1%)         PPC 22.60 -0.30 (-1.3%)         QCG 4.50 0.00 (0.0%)         PDR 26.55 -0.05 (-0.2%)         VGT 12.20 0 (0.0%)         DIG 16.75 0.05 (0.3%)         MWG 87.10 0.10 (0.1%)         VND 17.35 0.15 (0.9%)         DPM 22.90 0.00 (0.0%)         VEA 47.80 0 (0.0%)         SHI 8.67 -0.01 (-0.1%)         LHG 20.20 0.55 (2.8%)         VJC 119.80 -1.00 (-0.8%)         GAS 96.00 0.00 (0.0%)         NT2 29.55 -0.35 (-1.2%)         HVH 21.50 0.50 (2.4%)         ITQ 3.10 0.10 (3.3%)         NKG 7.40 0.09 (1.2%)         REE 35.40 -0.10 (-0.3%)         HHS 4.03 0.00 (0.0%)         FPT 44.85 0.45 (1.0%)         HNG 15.40 -0.15 (-1.0%)         DRC 21.20 -0.05 (-0.2%)         DCM 9.12 -0.04 (-0.4%)         HCM 27.30 -22.90 (-45.6%)         NVL 58.10 0.10 (0.2%)         GTN 11.45 -0.15 (-1.3%)         DGW 23.70 -0.20 (-0.8%)         ANV 28.90 0.00 (0.0%)         HAR 4.20 -0.05 (-1.2%)         HID 2.57 -0.09 (-3.4%)         FIT 2.60 -0.10 (-3.7%)         SPI 0.80 0.10 (14.3%)         HUT 3.40 -0.10 (-2.9%)         TVC 13.40 -0.10 (-0.7%)         VNG 21.85 0.00 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD: HoSE) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      Cotecons là đơn vị tổng thầu dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng, có khả năng thi công các dự án mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

·      Một trong nhưng lợi thế cạnh tranh của Cotecons khi tham gia vào các siêu dự án chính là sự hỗ trợ đắc lực của các Công ty con và Công ty liên kết tạo thành một chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế tới thi công dự án.

·      Cotecons đang triển khai hơn 50 dự án D&B (thiết kế và xây dựng) trên khắp cả nước. CTD là nhà thầu có giá trị dự án D&B lớn nhất Việt Nam.

·      CTD là công ty có cơ cấu nguồn vốn lành mạnh không sử dụng vốn vay để tài trợ các khoản phải thu của khách hàn, giúp CTD dễ dàng duy trì lợi thế và vượt qua các giai đoạn suy thoái của ngành và chớp lấy nhiều cơ hội khi thị trường phục hồi.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Việc chủ trương sáp nhập các công ty thành viên sẽ được đưa vào Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và sẽ tạo điều kiện để CTD hoạt động thống nhất và minh bạch.

·      Nếu như việc sáp nhập Ricons được hoàn tất, thì các nguồn lực được tập trung, CTD có thể cải thiện được biên lợi nhuận gộp đạt 7%-8% và kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 3 tỷ USD vào năm 2020.

·      Dự án Vincity sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu chính cho CTD trong các năm tới do CTD sẽ là một trong những nhà thầu chính trong dự án Vincity.

·      Tỷ lệ tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm 26.5% trên tổng tài sản. Điều này sẽ giúp CTD duy trì được lượng cổ tức tiền mặt đều đặn trong các năm tới.

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E để định giá cổ phiếu CTD.

·      Giá mục tiêu: CTD được xác định giá hợp lý ở mức 195,000 đồng/cổ phiếu.

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu CTD.

Rủi ro chính của CTD đó là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản. ...

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan