A32 25.20 0 (0.0%)         AAA 16.30 0 (0.0%)         AAM 13.65 0 (0.0%)         AAV 9.50 0 (0.0%)         ABC 9.10 0 (0.0%)         ABI 23.00 0 (0.0%)         ABR 4.80 0 (0.0%)         ABT 41.00 0 (0.0%)         AC4 6.00 0 (0.0%)         ACB 30.50 0 (0.0%)         ACC 21.30 0 (0.0%)         ACE 23.60 0 (0.0%)         ACL 37.80 0 (0.0%)         ACM 0.70 0 (0.0%)         ACS 15.50 0 (0.0%)         ACV 85.90 0 (0.0%)         ADC 15.30 0 (0.0%)         ADP 36.60 0 (0.0%)         ADS 13.35 0 (0.0%)         AFC 10.30 0 (0.0%)         AFX 2.90 0 (0.0%)         AG1 11.50 0 (0.0%)         AGF 5.34 0 (0.0%)         AGM 10.50 0 (0.0%)         AGP 28.70 0 (0.0%)         AGR 3.99 0 (0.0%)         AGX 31.00 0 (0.0%)         ALT 12.70 0 (0.0%)         ALV 3.40 0 (0.0%)         AMC 21.60 0 (0.0%)         AMD 2.25 0 (0.0%)         AME 10.80 0 (0.0%)         AMP 16.20 0 (0.0%)         AMS 8.60 0 (0.0%)         AMV 33.10 0 (0.0%)         ANT 5.50 0 (0.0%)         ANV 26.35 0 (0.0%)         APC 34.60 0 (0.0%)         APF 32.00 0 (0.0%)         APG 8.89 0 (0.0%)         API 22.90 0 (0.0%)         APL 15.60 0 (0.0%)         APP 4.90 0 (0.0%)         APS 3.20 0 (0.0%)         ARM 76.40 0 (0.0%)         ART 2.60 0 (0.0%)         ASA 0.70 0 (0.0%)         ASD 5.20 0 (0.0%)         ASM 7.76 0 (0.0%)         ASP 6.30 0 (0.0%)         AST 71.10 0 (0.0%)         ATA 0.40 0 (0.0%)         ATB 0.80 0 (0.0%)         ATG 1.50 0 (0.0%)         ATS 38.10 0 (0.0%)         AUM 10.50 0 (0.0%)         AVC 33.00 0 (0.0%)         AVF 0.30 0 (0.0%)         B82 1.10 0 (0.0%)         BAB 21.00 0 (0.0%)         BAL 20.60 0 (0.0%)         BAX 34.50 0 (0.0%)         BBC 64.10 0 (0.0%)         BBM 14.90 0 (0.0%)         BBS 10.00 0 (0.0%)         BBT 17.90 0 (0.0%)         BCB 10.10 0 (0.0%)         BCC 7.90 0 (0.0%)         BCE 6.93 0 (0.0%)         BCG 5.51 0 (0.0%)         BCM 24.00 0 (0.0%)         BCP 10.70 0 (0.0%)         BDB 9.90 0 (0.0%)         BDC 8.40 0 (0.0%)         BDF 11.00 0 (0.0%)         BDG 42.10 0 (0.0%)         BDP 10.00 0 (0.0%)         BDT 10.60 0 (0.0%)         BDW 12.50 0 (0.0%)         BED 43.00 0 (0.0%)         BEL 15.70 0 (0.0%)         BFC 23.40 0 (0.0%)         BGW 10.00 0 (0.0%)         BHA 17.00 0 (0.0%)         BHC 2.90 0 (0.0%)         BHG 12.00 0 (0.0%)         BHK 15.00 0 (0.0%)         BHN 82.10 0 (0.0%)         BHP 5.70 0 (0.0%)         BHT 2.70 0 (0.0%)         BIC 23.45 0 (0.0%)         BID 35.10 0 (0.0%)         BII 0.80 0 (0.0%)         BIO 10.00 0 (0.0%)         BKC 9.10 0 (0.0%)         BLF 3.30 0 (0.0%)         BLI 6.00 0 (0.0%)         BLN 7.10 0 (0.0%)         BLT 15.60 0 (0.0%)         BLU 10.00 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG 
NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ
•    HPG là công ty sản xuất thép có thị phần lớn nhất Việt Nam về mảng ống thép (27.5%) và mảng thép xây dựng (23.8%).
•    Trong năm 2018, HPG tiêu thụ thép xây dựng đạt 2.37 triệu tấn (+11.8% yoy), ống thép đạt 653,000 tấn (+12.5%) và tôn mạ đạt 136,000 tấn.
•    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HPG đạt lần lượt là 56,580 tỷ đồng (+20.7% yoy) và 8,600 tỷ đồng (+7.3% yoy).
ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
•    Dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất sẽ giúp HPG nâng công suất từ 2 triệu tấn/năm lên 7 triệu tấn/năm.
•    Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đến năm 2020 của HPG dự báo đạt lần lượt trên 100,000 tỷ đồng và 13,670 tỷ đồng nhờ đóng góp lớn từ dự án Khu liên hợp Dung Quất.
•    Giai đoạn 2 của dự án Dung Quất sẽ sản xuất 3 triệu tấn thép HRC/năm. Đây là sản phẩm thép chất lượng cao để hoàn thiện chuỗi giá trị gia tăng cho HPG trong sản xuất ống thép và tôn mạ.
•    Cơ cấu tài chính lành mạnh, với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 0.9x và dòng tiền hoạt động kinh doanh tăng qua các năm sẽ giúp HPG chủ động hơn trong việc trả nợ trong tương lai.
•    Mức tiêu thụ thép đầu người của Việt Nam trong năm 2017 là 210 kg/người thấp hơn nhiều so với trung bình thế giới và các nước trong khu vực đạt trên 500kg/người.
ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO
•    Chúng tôi sử dụng phương pháp FCFF để định giá cổ phiếu HPG.
•    Giá mục tiêu: HPG được xác định giá hợp lý ở mức 42,800 đồng/cổ phiếu.
•    Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu HPG.
•    Rủi ro chính của HPG đó là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản.

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan