ROS 30.00 0.00 (0.0%)         PVD 19.65 -0.95 (-4.6%)         STB 11.80 -0.20 (-1.7%)         PVS 23.80 -0.80 (-3.3%)         HUT 3.10 -0.20 (-6.1%)         HPG 32.15 -0.60 (-1.8%)         FLC 4.55 -0.03 (-0.7%)         POW 15.70 0.20 (1.3%)         TNG 23.40 0.40 (1.7%)         VRE 35.00 -0.25 (-0.7%)         ITA 3.13 -0.02 (-0.6%)         MBB 21.35 -0.30 (-1.4%)         HAG 5.16 0.00 (0.0%)         SHB 7.10 -0.20 (-2.7%)         AAA 17.40 -0.30 (-1.7%)         BSR 13.80 0 (0.0%)         TCB 23.20 -0.45 (-1.9%)         CTG 21.20 -0.30 (-1.4%)         SCR 7.12 -0.01 (-0.1%)         SSI 25.55 -0.50 (-1.9%)         HSG 8.16 -0.05 (-0.6%)         E1VFVN30 14.79 -0.05 (-0.3%)         HBC 16.80 0.00 (0.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         DXG 19.25 -0.25 (-1.3%)         ART 2.70 -0.10 (-3.6%)         ACM 0.50 0.00 (0.0%)         SBT 17.90 -0.10 (-0.6%)         BID 32.50 -0.90 (-2.7%)         HVN 42.85 0.05 (0.1%)         PLX 66.00 -1.50 (-2.2%)         KBC 14.10 0.05 (0.4%)         HAR 3.71 0.24 (6.9%)         ASM 7.50 -0.15 (-2.0%)         PVT 16.95 0.50 (3.0%)         VGI 26.30 0 (0.0%)         TTF 3.36 -0.11 (-3.2%)         HCD 4.25 -0.07 (-1.6%)         MWG 88.70 1.10 (1.3%)         NDN 15.10 0.40 (2.7%)         VPB 18.65 -0.10 (-0.5%)         TOP 0.80 0 (0.0%)         TCM 30.50 -0.15 (-0.5%)         DLG 1.43 0.06 (4.4%)         FPT 45.60 -0.10 (-0.2%)         ANV 31.80 -0.05 (-0.2%)         GMD 27.25 0.30 (1.1%)         VCB 66.50 -1.10 (-1.6%)         PVX 1.10 -0.10 (-8.3%)         VJC 119.90 0.50 (0.4%)         ACB 29.20 -0.30 (-1.0%)         AMD 1.80 -0.02 (-1.1%)         HDB 26.50 0.00 (0.0%)         EIB 17.80 -0.50 (-2.7%)         VHM 84.50 -2.00 (-2.3%)         HDG 39.65 1.15 (3.0%)         PDR 24.70 -0.15 (-0.6%)         NLG 30.85 -0.35 (-1.1%)         GEX 22.50 -0.15 (-0.7%)         VEA 51.20 0 (0.0%)         VNM 130.50 -1.60 (-1.2%)         VGT 11.60 0 (0.0%)         KSH 0.84 0.03 (3.7%)         LDG 9.26 -0.08 (-0.9%)         DPM 18.55 0.00 (0.0%)         FTM 23.55 0.30 (1.3%)         LCG 10.10 -0.10 (-1.0%)         MSN 87.20 -2.80 (-3.1%)         DIG 14.05 -0.05 (-0.4%)         QCG 5.15 0.06 (1.2%)         VCG 26.90 0.40 (1.5%)         MPC 44.70 0 (0.0%)         NTL 24.90 0.30 (1.2%)         VIC 115.00 -2.00 (-1.7%)         SZC 18.30 0.70 (4.0%)         MST 3.90 -0.20 (-4.9%)         APG 8.00 -0.07 (-0.9%)         TPB 23.60 0.00 (0.0%)         GAS 106.50 -2.60 (-2.4%)         SHI 8.28 -0.02 (-0.2%)         PNJ 107.50 -2.00 (-1.8%)         SJF 3.81 -0.19 (-4.8%)         PHR 59.20 -0.80 (-1.3%)         OGC 4.55 0.25 (5.8%)         CEO 11.90 0.10 (0.9%)         SBS 1.50 0 (0.0%)         PPC 28.20 0.10 (0.4%)         CII 23.30 0.25 (1.1%)         TCH 21.20 -0.10 (-0.5%)         VHC 93.20 -0.30 (-0.3%)         VND 16.35 -0.20 (-1.2%)         OIL 12.90 0 (0.0%)         HHS 3.60 -0.03 (-0.8%)         HCM 25.00 -0.45 (-1.8%)         BCG 5.96 -0.09 (-1.5%)         BVH 77.20 -1.40 (-1.8%)         IDI 8.15 -0.18 (-2.2%)         HVG 3.95 -0.05 (-1.3%)         LHG 19.30 -1.50 (-7.2%)         GEG 22.90 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu MSN 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      Masan có vị trí thống lĩnh trên thị trường hàng tiêu dùng nội địa (47% thị phần đối với mảng hàng nước mắm, nước tương*) cũng như hoạt động trong ngành tài nguyên có những bước phát triển vượt bậc.

·      Thị trường hàng tiêu dùng có giá trị 120 tỷ USD tại thời điểm 2017 và tăng trung bình 10% mỗi năm giai đoạn 2012 – 2017. Riêng thị trường bia có giá trị 6.8 tỷ USD vào cuối 2017 và tăng 300% kể từ 2002**. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là đồ uống, đạt hơn 10% hàng năm. Với lợi thế dẫn đầu, dư địa tăng trưởng của Masan trong thị trường hàng tiêu dùng cao.

·      Masan sở hữu mỏ Núi Pháo là mỏ vonfram lớn nhất được xác định, năm ngoài Trung Quốc. Đây là tài sản đem lại giá trị tiềm năng rất lớn cho Masan.

·      Masan tham gia vào thị trường thịt tươi từ 2019. Đây là thị trường nội địa có giá trị 18.3 tỷ USD, CAGR 3.1%*** và đang được thống lĩnh bởi chợ truyền thống với 85% người mua và còn nhiều dư địa để phát triển.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Ngành hàng thức ăn chăn nuôi dự báo sẽ hồi phục trong năm 2019 sau cuộc khủng hoảng giá thịt heo. Masan đang hoàn chỉnh mô hình 3F (Feed-Farm-Food), giúp cho việc nâng cao và bình ổn biên lợi nhuận gộp.

·      Giá vonfram tiếp tục tăng nhờ Trung Quốc hạn chế nguồn cung. Lợi nhuận từ mảng tài nguyên dự báo sẽ tích cực trong năm 2019

·      Techcombank tiếp tục là nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận hoạt động của Masan.

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh từng phần định giá cổ phiếu MSN.

·      Giá mục tiêu:  MSN được xác định giá hợp lý ở mức 110,200 đồng/cổ phiếu.

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MSN.

Rủi ro chính của MSN đó là biến động giá thịt heo hơi, vonfram và cạnh tranh với các đối thủ trong cùng ngành hàng tiêu dùng

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan