A32 25.20 0 (0.0%)         AAA 16.30 0 (0.0%)         AAM 13.65 0 (0.0%)         AAV 9.50 0 (0.0%)         ABC 9.10 0 (0.0%)         ABI 23.00 0 (0.0%)         ABR 4.80 0 (0.0%)         ABT 41.00 0 (0.0%)         AC4 6.00 0 (0.0%)         ACB 30.50 0 (0.0%)         ACC 21.30 0 (0.0%)         ACE 23.60 0 (0.0%)         ACL 37.80 0 (0.0%)         ACM 0.70 0 (0.0%)         ACS 15.50 0 (0.0%)         ACV 85.90 0 (0.0%)         ADC 15.30 0 (0.0%)         ADP 36.60 0 (0.0%)         ADS 13.35 0 (0.0%)         AFC 10.30 0 (0.0%)         AFX 2.90 0 (0.0%)         AG1 11.50 0 (0.0%)         AGF 5.34 0 (0.0%)         AGM 10.50 0 (0.0%)         AGP 28.70 0 (0.0%)         AGR 3.99 0 (0.0%)         AGX 31.00 0 (0.0%)         ALT 12.70 0 (0.0%)         ALV 3.40 0 (0.0%)         AMC 21.60 0 (0.0%)         AMD 2.25 0 (0.0%)         AME 10.80 0 (0.0%)         AMP 16.20 0 (0.0%)         AMS 8.60 0 (0.0%)         AMV 33.10 0 (0.0%)         ANT 5.50 0 (0.0%)         ANV 26.35 0 (0.0%)         APC 34.60 0 (0.0%)         APF 32.00 0 (0.0%)         APG 8.89 0 (0.0%)         API 22.90 0 (0.0%)         APL 15.60 0 (0.0%)         APP 4.90 0 (0.0%)         APS 3.20 0 (0.0%)         ARM 76.40 0 (0.0%)         ART 2.60 0 (0.0%)         ASA 0.70 0 (0.0%)         ASD 5.20 0 (0.0%)         ASM 7.76 0 (0.0%)         ASP 6.30 0 (0.0%)         AST 71.10 0 (0.0%)         ATA 0.40 0 (0.0%)         ATB 0.80 0 (0.0%)         ATG 1.50 0 (0.0%)         ATS 38.10 0 (0.0%)         AUM 10.50 0 (0.0%)         AVC 33.00 0 (0.0%)         AVF 0.30 0 (0.0%)         B82 1.10 0 (0.0%)         BAB 21.00 0 (0.0%)         BAL 20.60 0 (0.0%)         BAX 34.50 0 (0.0%)         BBC 64.10 0 (0.0%)         BBM 14.90 0 (0.0%)         BBS 10.00 0 (0.0%)         BBT 17.90 0 (0.0%)         BCB 10.10 0 (0.0%)         BCC 7.90 0 (0.0%)         BCE 6.93 0 (0.0%)         BCG 5.51 0 (0.0%)         BCM 24.00 0 (0.0%)         BCP 10.70 0 (0.0%)         BDB 9.90 0 (0.0%)         BDC 8.40 0 (0.0%)         BDF 11.00 0 (0.0%)         BDG 42.10 0 (0.0%)         BDP 10.00 0 (0.0%)         BDT 10.60 0 (0.0%)         BDW 12.50 0 (0.0%)         BED 43.00 0 (0.0%)         BEL 15.70 0 (0.0%)         BFC 23.40 0 (0.0%)         BGW 10.00 0 (0.0%)         BHA 17.00 0 (0.0%)         BHC 2.90 0 (0.0%)         BHG 12.00 0 (0.0%)         BHK 15.00 0 (0.0%)         BHN 82.10 0 (0.0%)         BHP 5.70 0 (0.0%)         BHT 2.70 0 (0.0%)         BIC 23.45 0 (0.0%)         BID 35.10 0 (0.0%)         BII 0.80 0 (0.0%)         BIO 10.00 0 (0.0%)         BKC 9.10 0 (0.0%)         BLF 3.30 0 (0.0%)         BLI 6.00 0 (0.0%)         BLN 7.10 0 (0.0%)         BLT 15.60 0 (0.0%)         BLU 10.00 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu MSN 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·      Masan có vị trí thống lĩnh trên thị trường hàng tiêu dùng nội địa (47% thị phần đối với mảng hàng nước mắm, nước tương*) cũng như hoạt động trong ngành tài nguyên có những bước phát triển vượt bậc.

·      Thị trường hàng tiêu dùng có giá trị 120 tỷ USD tại thời điểm 2017 và tăng trung bình 10% mỗi năm giai đoạn 2012 – 2017. Riêng thị trường bia có giá trị 6.8 tỷ USD vào cuối 2017 và tăng 300% kể từ 2002**. Tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là đồ uống, đạt hơn 10% hàng năm. Với lợi thế dẫn đầu, dư địa tăng trưởng của Masan trong thị trường hàng tiêu dùng cao.

·      Masan sở hữu mỏ Núi Pháo là mỏ vonfram lớn nhất được xác định, năm ngoài Trung Quốc. Đây là tài sản đem lại giá trị tiềm năng rất lớn cho Masan.

·      Masan tham gia vào thị trường thịt tươi từ 2019. Đây là thị trường nội địa có giá trị 18.3 tỷ USD, CAGR 3.1%*** và đang được thống lĩnh bởi chợ truyền thống với 85% người mua và còn nhiều dư địa để phát triển.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Ngành hàng thức ăn chăn nuôi dự báo sẽ hồi phục trong năm 2019 sau cuộc khủng hoảng giá thịt heo. Masan đang hoàn chỉnh mô hình 3F (Feed-Farm-Food), giúp cho việc nâng cao và bình ổn biên lợi nhuận gộp.

·      Giá vonfram tiếp tục tăng nhờ Trung Quốc hạn chế nguồn cung. Lợi nhuận từ mảng tài nguyên dự báo sẽ tích cực trong năm 2019

·      Techcombank tiếp tục là nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận hoạt động của Masan.

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh từng phần định giá cổ phiếu MSN.

·      Giá mục tiêu:  MSN được xác định giá hợp lý ở mức 110,200 đồng/cổ phiếu.

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MSN.

Rủi ro chính của MSN đó là biến động giá thịt heo hơi, vonfram và cạnh tranh với các đối thủ trong cùng ngành hàng tiêu dùng

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan