ROS 30.00 0.00 (0.0%)         PVD 19.65 -0.95 (-4.6%)         STB 11.80 -0.20 (-1.7%)         PVS 23.80 -0.80 (-3.3%)         HUT 3.10 -0.20 (-6.1%)         HPG 32.15 -0.60 (-1.8%)         FLC 4.55 -0.03 (-0.7%)         POW 15.70 0.20 (1.3%)         TNG 23.40 0.40 (1.7%)         VRE 35.00 -0.25 (-0.7%)         ITA 3.13 -0.02 (-0.6%)         MBB 21.35 -0.30 (-1.4%)         HAG 5.16 0.00 (0.0%)         SHB 7.10 -0.20 (-2.7%)         AAA 17.40 -0.30 (-1.7%)         BSR 13.80 0 (0.0%)         TCB 23.20 -0.45 (-1.9%)         CTG 21.20 -0.30 (-1.4%)         SCR 7.12 -0.01 (-0.1%)         SSI 25.55 -0.50 (-1.9%)         HSG 8.16 -0.05 (-0.6%)         E1VFVN30 14.79 -0.05 (-0.3%)         HBC 16.80 0.00 (0.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         DXG 19.25 -0.25 (-1.3%)         ART 2.70 -0.10 (-3.6%)         ACM 0.50 0.00 (0.0%)         SBT 17.90 -0.10 (-0.6%)         BID 32.50 -0.90 (-2.7%)         HVN 42.85 0.05 (0.1%)         PLX 66.00 -1.50 (-2.2%)         KBC 14.10 0.05 (0.4%)         HAR 3.71 0.24 (6.9%)         ASM 7.50 -0.15 (-2.0%)         PVT 16.95 0.50 (3.0%)         VGI 26.30 0 (0.0%)         TTF 3.36 -0.11 (-3.2%)         HCD 4.25 -0.07 (-1.6%)         MWG 88.70 1.10 (1.3%)         NDN 15.10 0.40 (2.7%)         VPB 18.65 -0.10 (-0.5%)         TOP 0.80 0 (0.0%)         TCM 30.50 -0.15 (-0.5%)         DLG 1.43 0.06 (4.4%)         FPT 45.60 -0.10 (-0.2%)         ANV 31.80 -0.05 (-0.2%)         GMD 27.25 0.30 (1.1%)         VCB 66.50 -1.10 (-1.6%)         PVX 1.10 -0.10 (-8.3%)         VJC 119.90 0.50 (0.4%)         ACB 29.20 -0.30 (-1.0%)         AMD 1.80 -0.02 (-1.1%)         HDB 26.50 0.00 (0.0%)         EIB 17.80 -0.50 (-2.7%)         VHM 84.50 -2.00 (-2.3%)         HDG 39.65 1.15 (3.0%)         PDR 24.70 -0.15 (-0.6%)         NLG 30.85 -0.35 (-1.1%)         GEX 22.50 -0.15 (-0.7%)         VEA 51.20 0 (0.0%)         VNM 130.50 -1.60 (-1.2%)         VGT 11.60 0 (0.0%)         KSH 0.84 0.03 (3.7%)         LDG 9.26 -0.08 (-0.9%)         DPM 18.55 0.00 (0.0%)         FTM 23.55 0.30 (1.3%)         LCG 10.10 -0.10 (-1.0%)         MSN 87.20 -2.80 (-3.1%)         DIG 14.05 -0.05 (-0.4%)         QCG 5.15 0.06 (1.2%)         VCG 26.90 0.40 (1.5%)         MPC 44.70 0 (0.0%)         NTL 24.90 0.30 (1.2%)         VIC 115.00 -2.00 (-1.7%)         SZC 18.30 0.70 (4.0%)         MST 3.90 -0.20 (-4.9%)         APG 8.00 -0.07 (-0.9%)         TPB 23.60 0.00 (0.0%)         GAS 106.50 -2.60 (-2.4%)         SHI 8.28 -0.02 (-0.2%)         PNJ 107.50 -2.00 (-1.8%)         SJF 3.81 -0.19 (-4.8%)         PHR 59.20 -0.80 (-1.3%)         OGC 4.55 0.25 (5.8%)         CEO 11.90 0.10 (0.9%)         SBS 1.50 0 (0.0%)         PPC 28.20 0.10 (0.4%)         CII 23.30 0.25 (1.1%)         TCH 21.20 -0.10 (-0.5%)         VHC 93.20 -0.30 (-0.3%)         VND 16.35 -0.20 (-1.2%)         OIL 12.90 0 (0.0%)         HHS 3.60 -0.03 (-0.8%)         HCM 25.00 -0.45 (-1.8%)         BCG 5.96 -0.09 (-1.5%)         BVH 77.20 -1.40 (-1.8%)         IDI 8.15 -0.18 (-2.2%)         HVG 3.95 -0.05 (-1.3%)         LHG 19.30 -1.50 (-7.2%)         GEG 22.90 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB: HoSE) 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·         PTB đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu tích cực từ 15%-25% cho từng mảng hoạt động trong năm 2019.

·         Việc nhận dự án chuyển nhượng từ Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng trong tháng 07.2019 với giá bán trung bình dự kiến 25 triệu đồng/m2.

·         Ngành ô tô dự báo sẽ có nhiều cạnh tranh hơn trong năm 2019.

·         Chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc, PTB sẽ được hưởng lợi khi các đơn hàng đang có xu hướng chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·      Việc mua 1.5 triệu cổ phiếu quỹ (chiếm 3.1%) từ 19.03.2019 tới 17.04.2019 tạo động lực tăng giá ngắn hạn.

·      Cổ tức tiền mặt hàng năm từ 10% trở lên. Kế hoạch cổ tức năm 2019 là 30% cổ phiếu và tiền mặt.

·      Cơ cấu tài chính lành mạnh, không có nợ vay dài hạn tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn đạt 1.25x, tỷ lệ này khá an toàn.

·      Kinh doanh đá và kinh doanh gỗ được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2019 dựa trên việc thâu tóm các mỏ đá mới nâng số lượng mỏ đá sở hữu lên 11 mỏ đá và ngành gỗ có nhiều đơn hàng do hưởng lợi từ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

·      Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PTB đạt lần lượt là 6,078 tỷ đồng (+28.7% yoy) và 485 tỷ đồng (+21.5% yoy).

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp PE để định giá cổ phiếu PTB.

·      Giá mục tiêu: PTB được xác định giá hợp lý ở mức 78,700 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PTB.

Thông tin file đính kèm

Nội dung liên quan