SHB 7.50 -0.20 (-2.6%)         HUT 3.80 -0.20 (-5.0%)         ART 2.50 -0.10 (-3.9%)         PVS 20.30 -0.70 (-3.3%)         MST 4.90 -0.10 (-2.0%)         LPB 9.10 -0.10 (-1.1%)         VCR 15.20 1.30 (9.4%)         BSR 12.80 -0.40 (-3.0%)         VGC 21.00 -0.40 (-1.9%)         HVN 40.40 -0.90 (-2.2%)         GEG 20.70 0.10 (0.5%)         OIL 13.30 -0.60 (-4.3%)         VGT 12.40 -0.50 (-3.9%)         CEO 12.40 -0.20 (-1.6%)         ACB 30.00 -0.50 (-1.6%)         KLF 1.70 -0.10 (-5.6%)         SBS 1.70 0.10 (6.3%)         TIG 2.40 -0.10 (-4.0%)         TNG 21.00 -1.00 (-4.6%)         VGI 23.80 -1.30 (-5.2%)         EVF 7.20 0.90 (14.3%)         SHS 11.20 -0.20 (-1.8%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         DCS 0.90 -0.10 (-10.0%)         GVR 12.40 -0.80 (-6.1%)         NDN 12.70 -0.50 (-3.8%)         NTC 118.00 1.30 (1.1%)         C69 7.50 -0.20 (-2.6%)         PVC 6.70 -0.20 (-2.9%)         TTH 4.60 -0.20 (-4.2%)         VEA 50.90 -0.60 (-1.2%)         BCC 7.50 -0.40 (-5.1%)         HHP 16.00 -0.10 (-0.6%)         DTD 10.10 -0.10 (-1.0%)         DNM 11.10 -0.10 (-0.9%)         MPC 47.60 -0.70 (-1.5%)         NHP 0.80 0.00 (0.0%)         VC3 22.00 -0.20 (-0.9%)         PXL 8.40 1.00 (13.5%)         TVC 13.10 0.00 (0.0%)         G36 5.60 0.50 (9.8%)         PFL 0.90 -0.10 (-10.0%)         CTR 24.10 -1.80 (-7.0%)         MBS 16.20 -0.40 (-2.4%)         C4G 10.00 -0.20 (-2.0%)         VMC 20.80 -1.20 (-5.5%)         KSQ 2.80 -0.30 (-9.7%)         HDA 9.90 0.00 (0.0%)         VIG 1.40 -0.10 (-6.7%)         UNI 8.70 -0.20 (-2.3%)         VCG 27.90 -0.40 (-1.4%)         SPP 3.80 -0.10 (-2.6%)         QNS 42.70 -0.10 (-0.2%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         LTG 25.00 -0.10 (-0.4%)         KVC 1.20 -0.10 (-7.7%)         BII 0.80 0.00 (0.0%)         DGC 41.80 -0.30 (-0.7%)         MBG 4.30 0.00 (0.0%)         MPT 3.60 0.00 (0.0%)         SRA 20.30 0.00 (0.0%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         KOS 20.30 -0.50 (-2.4%)         NRC 27.50 0.50 (1.9%)         TAR 30.00 0.00 (0.0%)         VIB 18.70 -0.30 (-1.6%)         DS3 3.80 0.00 (0.0%)         AAV 9.60 0.10 (1.1%)         VC7 8.40 -0.20 (-2.3%)         NBC 6.80 -0.10 (-1.5%)         ICC 52.70 1.70 (3.3%)         NNG 5.70 -0.90 (-13.6%)         HPI 15.30 -1.00 (-6.1%)         DHT 38.00 0.00 (0.0%)         VAT 2.20 0.00 (0.0%)         DNW 17.00 0.30 (1.8%)         L35 10.00 -0.10 (-1.0%)         HHG 1.80 0.00 (0.0%)         HLD 14.00 -0.10 (-0.7%)         VIX 8.60 -0.30 (-3.4%)         PVB 18.30 -0.70 (-3.7%)         ITQ 3.10 -0.10 (-3.1%)         VOC 14.60 0.20 (1.4%)         SWC 12.60 0.10 (0.8%)         CDO 1.00 0.00 (0.0%)         VCP 36.40 0.00 (0.0%)         MSR 20.40 -0.10 (-0.5%)         GLT 34.00 -1.50 (-4.2%)         DVN 16.80 0.00 (0.0%)         VTK 31.00 -0.30 (-1.0%)         THT 8.30 -0.20 (-2.4%)         DDG 20.90 0.00 (0.0%)         GKM 15.60 -0.10 (-0.6%)         L14 38.60 -0.40 (-1.0%)         QHW 16.00 0 (0.0%)         CHS 8.60 0.00 (0.0%)         PMC 61.10 -0.30 (-0.5%)         CVN 19.50 1.00 (5.4%)         TKC 25.50 -0.60 (-2.3%)         SDI 59.00 -2.10 (-3.4%)        
Biểu Phí 
Công ty CP Chứng khoán Everest (EVS) xin trân trọng thông báo biểu phí áp dụng cho các khách hàng giao dịch tại EVS như sau:

LOẠI PHÍ MỨC PHÍ
1. Phí giao dịch (Phí = mức phí * giá trị giao dịch trong ngày)
 1.1. Giao dịch Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ
- Giao dịch qua Internet 0.15%
- Giao dịch tại sàn & qua điện thoại
     Giá trị giao dịch dưới 500 triệu đồng/ngày 0.25%
     Giá trị giao dịch từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/ ngày 0.20%
     Giá trị giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên/ ngày 0.15%
1.2. Giao dịch Trái phiếu 0.03%
2. Phí dịch vụ tài chính
Giao dịch ký quỹ 0.035%/ngày
3. Phí lưu ký chứng khoán (theo quy định của BTC)
 - Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
 -  Trái phiếu 0,2 đồng/trái phiếu/tháng
4. Phí khác
- Phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán 0.035%/ngày
- Phí chuyển khoản chứng khoán 0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã
(tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
- Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK 0.2%* Giá trị giao dịch
- Phí phong tỏa chứng khoán 100.000 đ/ giao dịch

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân và tổ chức
Quý khách vui lòng liên hệ số với chúng tôi, máy lẻ 0243.7726699/311 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.
Trân trọng!