SHB 7.50 -0.20 (-2.6%)         LPB 9.20 0.00 (0.0%)         PVS 20.20 -0.80 (-3.8%)         ART 2.60 0.00 (0.0%)         MST 5.00 0.00 (0.0%)         HUT 3.90 -0.10 (-2.5%)         CEO 12.40 -0.20 (-1.6%)         KLF 1.80 0.00 (0.0%)         TIG 2.50 0.00 (0.0%)         VGC 20.70 -0.70 (-3.3%)         EVF 7.20 0.90 (14.3%)         HVN 39.90 -1.40 (-3.4%)         DNM 11.10 -0.10 (-0.9%)         DTD 10.30 0.10 (1.0%)         PVC 6.70 -0.20 (-2.9%)         TNG 21.00 -1.00 (-4.6%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         HHP 16.10 0.00 (0.0%)         ACB 30.00 -0.50 (-1.6%)         OIL 13.20 -0.70 (-5.0%)         SHS 11.10 -0.30 (-2.6%)         VCR 14.90 1.00 (7.2%)         TTH 4.70 -0.10 (-2.1%)         SPP 3.80 -0.10 (-2.6%)         BSR 13.20 0 (0.0%)         PFL 1.00 0 (0.0%)         BII 0.80 0.00 (0.0%)         KVC 1.30 0.00 (0.0%)         KSQ 3.00 -0.10 (-3.2%)         NDN 12.90 -0.30 (-2.3%)         MBG 4.30 0.00 (0.0%)         MPC 47.80 -0.50 (-1.0%)         GVR 12.00 -1.20 (-9.1%)         SRA 20.30 0.00 (0.0%)         C69 7.70 0.00 (0.0%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         DS3 3.80 0.00 (0.0%)         HDA 9.90 0.00 (0.0%)         VMC 22.00 0.00 (0.0%)         VC3 22.10 -0.10 (-0.5%)         VGI 25.10 0 (0.0%)         GEG 20.60 0 (0.0%)         ICC 51.00 0 (0.0%)         TVC 13.20 0.10 (0.8%)         HLD 14.00 -0.10 (-0.7%)         G36 5.10 0 (0.0%)         QHW 16.00 0 (0.0%)         AAV 9.50 0.00 (0.0%)         TKC 23.60 -2.50 (-9.6%)         HVT 52.00 0.00 (0.0%)         MPT 3.60 0.00 (0.0%)         DDG 20.90 0.00 (0.0%)         NBC 6.90 0.00 (0.0%)         PVL 1.80 0.00 (0.0%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         VC7 8.50 -0.10 (-1.2%)         BCC 7.80 -0.10 (-1.3%)         MBS 16.20 -0.40 (-2.4%)         C4G 10.20 0 (0.0%)         VIB 19.00 0 (0.0%)         VTA 5.20 0 (0.0%)         DGC 42.00 -0.10 (-0.2%)         EIN 4.00 0.40 (11.1%)         PBP 12.00 0.00 (0.0%)         PPS 7.60 0.00 (0.0%)         DHT 38.00 0.00 (0.0%)         PJS 12.30 0 (0.0%)         VCS 63.40 -0.20 (-0.3%)         VEA 51.50 0 (0.0%)         VGT 12.90 0 (0.0%)         VTK 31.30 0 (0.0%)         DHP 10.00 0.00 (0.0%)         GKM 15.60 -0.10 (-0.6%)         L14 38.60 -0.40 (-1.0%)         PVB 18.60 -0.40 (-2.1%)         CTP 4.00 0.10 (2.6%)         VE9 2.90 0.00 (0.0%)         KHS 13.80 -0.90 (-6.1%)         V21 7.80 -0.80 (-9.3%)         SDC 16.50 1.50 (10.0%)         HEV 13.30 1.20 (9.9%)         LDP 27.20 2.30 (9.2%)         SDD 2.60 0.20 (8.3%)         NST 13.50 0.90 (7.1%)         EID 12.90 0.40 (3.2%)         LIG 4.20 0.00 (0.0%)         PVV 0.50 0.00 (0.0%)         VCG 28.10 -0.20 (-0.7%)         PVI 35.50 -1.00 (-2.7%)         PGS 33.20 -1.40 (-4.1%)         VMS 5.00 -0.50 (-9.1%)         AME 9.80 -1.00 (-9.3%)         PCE 9.50 -1.00 (-9.5%)         BUD 10.00 0 (0.0%)         CCP 19.40 0 (0.0%)         CKA 17.00 0 (0.0%)         G20 0.60 0 (0.0%)         HCI 7.70 0 (0.0%)         POS 10.20 0 (0.0%)         SBS 1.60 0 (0.0%)        
Biểu phí dịch vụ 
  DỊCH VỤ MỨC PHÍ
I. Mở tài khoản   Miễn phí
II. Phí giao dịch: 
1.1.  Giao dịch Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ
  Giao dịch trực tuyến 0.15%
  Giao dịch tại sàn và qua điện thoại
   -   Giá trị giao dịch dưới 500 triệu đồng/ngày 0.25%
   -   Giá trị giao dịch từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/ ngày 0.20%
   -   Giá trị giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên/ ngày 0.15%
1.2. Giao dịch Trái phiếu 0.03%
2  Phí dịch vụ tài chính
  Giao dịch ký quỹ   0.035%/ngày
  Ứng trước tiền bán   0.035%/ngày
3 Phí lưu ký chứng khoán (theo quy định của BTC)
  Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ   0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
  Trái phiếu   0,2 đồng/trái phiếu/tháng
4 Phí khác
  Phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán   0.035%/ngày
  Phí chuyển khoản chứng khoán   0,5 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã
  (tối đa không quá 500.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
  Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK   0.2%* Giá trị giao dịch
  Phí phong tỏa chứng khoán   100.000 đ/ giao dịch
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân và tổ chức.
  

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext. 211

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext. 869

-          Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0283.915.26.16,  ext.523,524

-          Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext, 328,327