ROS 30.00 0.00 (0.0%)         PVD 19.65 -0.95 (-4.6%)         STB 11.80 -0.20 (-1.7%)         PVS 23.80 -0.80 (-3.3%)         HUT 3.10 -0.20 (-6.1%)         HPG 32.15 -0.60 (-1.8%)         FLC 4.55 -0.03 (-0.7%)         POW 15.70 0.20 (1.3%)         TNG 23.40 0.40 (1.7%)         VRE 35.00 -0.25 (-0.7%)         ITA 3.13 -0.02 (-0.6%)         MBB 21.35 -0.30 (-1.4%)         HAG 5.16 0.00 (0.0%)         SHB 7.10 -0.20 (-2.7%)         AAA 17.40 -0.30 (-1.7%)         BSR 13.80 0 (0.0%)         TCB 23.20 -0.45 (-1.9%)         CTG 21.20 -0.30 (-1.4%)         SCR 7.12 -0.01 (-0.1%)         SSI 25.55 -0.50 (-1.9%)         HSG 8.16 -0.05 (-0.6%)         E1VFVN30 14.79 -0.05 (-0.3%)         HBC 16.80 0.00 (0.0%)         HQC 1.39 -0.01 (-0.7%)         DXG 19.25 -0.25 (-1.3%)         ART 2.70 -0.10 (-3.6%)         ACM 0.50 0.00 (0.0%)         SBT 17.90 -0.10 (-0.6%)         BID 32.50 -0.90 (-2.7%)         HVN 42.85 0.05 (0.1%)         PLX 66.00 -1.50 (-2.2%)         KBC 14.10 0.05 (0.4%)         HAR 3.71 0.24 (6.9%)         ASM 7.50 -0.15 (-2.0%)         PVT 16.95 0.50 (3.0%)         VGI 26.30 0 (0.0%)         TTF 3.36 -0.11 (-3.2%)         HCD 4.25 -0.07 (-1.6%)         MWG 88.70 1.10 (1.3%)         NDN 15.10 0.40 (2.7%)         VPB 18.65 -0.10 (-0.5%)         TOP 0.80 0 (0.0%)         TCM 30.50 -0.15 (-0.5%)         DLG 1.43 0.06 (4.4%)         FPT 45.60 -0.10 (-0.2%)         ANV 31.80 -0.05 (-0.2%)         GMD 27.25 0.30 (1.1%)         VCB 66.50 -1.10 (-1.6%)         PVX 1.10 -0.10 (-8.3%)         VJC 119.90 0.50 (0.4%)         ACB 29.20 -0.30 (-1.0%)         AMD 1.80 -0.02 (-1.1%)         HDB 26.50 0.00 (0.0%)         EIB 17.80 -0.50 (-2.7%)         VHM 84.50 -2.00 (-2.3%)         HDG 39.65 1.15 (3.0%)         PDR 24.70 -0.15 (-0.6%)         NLG 30.85 -0.35 (-1.1%)         GEX 22.50 -0.15 (-0.7%)         VEA 51.20 0 (0.0%)         VNM 130.50 -1.60 (-1.2%)         VGT 11.60 0 (0.0%)         KSH 0.84 0.03 (3.7%)         LDG 9.26 -0.08 (-0.9%)         DPM 18.55 0.00 (0.0%)         FTM 23.55 0.30 (1.3%)         LCG 10.10 -0.10 (-1.0%)         MSN 87.20 -2.80 (-3.1%)         DIG 14.05 -0.05 (-0.4%)         QCG 5.15 0.06 (1.2%)         VCG 26.90 0.40 (1.5%)         MPC 44.70 0 (0.0%)         NTL 24.90 0.30 (1.2%)         VIC 115.00 -2.00 (-1.7%)         SZC 18.30 0.70 (4.0%)         MST 3.90 -0.20 (-4.9%)         APG 8.00 -0.07 (-0.9%)         TPB 23.60 0.00 (0.0%)         GAS 106.50 -2.60 (-2.4%)         SHI 8.28 -0.02 (-0.2%)         PNJ 107.50 -2.00 (-1.8%)         SJF 3.81 -0.19 (-4.8%)         PHR 59.20 -0.80 (-1.3%)         OGC 4.55 0.25 (5.8%)         CEO 11.90 0.10 (0.9%)         SBS 1.50 0 (0.0%)         PPC 28.20 0.10 (0.4%)         CII 23.30 0.25 (1.1%)         TCH 21.20 -0.10 (-0.5%)         VHC 93.20 -0.30 (-0.3%)         VND 16.35 -0.20 (-1.2%)         OIL 12.90 0 (0.0%)         HHS 3.60 -0.03 (-0.8%)         HCM 25.00 -0.45 (-1.8%)         BCG 5.96 -0.09 (-1.5%)         BVH 77.20 -1.40 (-1.8%)         IDI 8.15 -0.18 (-2.2%)         HVG 3.95 -0.05 (-1.3%)         LHG 19.30 -1.50 (-7.2%)         GEG 22.90 0 (0.0%)        
Đăng ký Quyền mua Trực tuyến 

Đăng ký Quyền mua Trực tuyến

Chức năng này cho phép quý khách đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm nếu có

Bước 1

Quý khách đăng nhập vào Vi-Trade và chọn mục Thực hiện quyền  tại phần Tài khoản

Nửa trên của màn hình sẽ hiển thị thông tin về các quyền mua còn hiệu lực mà quý khách đang có

-       Từ ngày: Ngày bắt đầu được đặt mua

-       Đến ngày: Ngày cuối cùng được đặt mua

-       Nội dung: Thông tin chi tiết về đợt phát hành thêm

-       Mã CK: Mã chứng khoán phát sinh quyền

-       Tỷ lệ mua: Tỷ lệ phát hành thêm

-       Giá mua: Giá mua cổ phiếu phát hành thêm

-       SL còn được mua: Khối lượng quý khách còn có thể đăng ký mua

-       SL đã mua: Khối lượng quý khách đã đăng ký mua

Bước 2

Để đăng ký mua, quý khách bấm nút Thực hiện. Khi đó nửa dưới màn hình sẽ hiển thị các thông tin chi tiết về số dư tiền và sức mua hiện thời của quý khách. Quý khách nhập số lượng chứng khoán muốn đăng ký mua vào ô SL Đăng ký mua và bấm Xác nhận

 

Số lượng đăng ký mua phải nhỏ hơn hoặc bằng Số lượng còn được mua và số tiền phải trả phải nhỏ hơn hoặc bằng sức mua hiện thời của tài khoản

Bước 3

Hệ thống sẽ tự động sinh một mã xác nhận bảo mật và gửi đến số điện thoại di động mà quý khách đã đăng ký dưới dạng một tin nhắn SMS. Quý khách kiểm tra lại các thông tin về quyền và số lượng đăng ký mua một lần nữa rồi nhập mã xác nhận và bấm Xác nhận.

Bước 4

Nếu các thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận yêu cầu đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm của quý khách đã được xác nhận. OCS sẽ xử lý yêu cầu đăng ký của quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp quý khách chưa đăng ký hết số lượng tối đa được mua và chưa đến ngày kết thúc đợt đặt mua, quý khách có thể đăng ký mua tiếp khối lượng còn lại.

Trường hợp quý khách có nhu cầu hủy/thay đổi yêu cầu đăng ký đặt mua đã thực hiện trước đó, đề nghị quý khách trực tiếp đến các điểm giao dịch hoặc gọi điện thoại đến tổng đài 04.3772.6699/08.6290.6296 của OCS để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

<< Back Main Page Next >>Nội dung liên quan