MBB 22.10 -0.40 (-1.8%)         CTG 23.10 -0.95 (-4.0%)         HPG 33.75 -0.90 (-2.6%)         E1VFVN30 15.20 -0.10 (-0.7%)         STB 12.50 -0.15 (-1.2%)         PVS 20.40 0.20 (1.0%)         VPB 22.65 -0.05 (-0.2%)         HSG 7.52 -0.15 (-2.0%)         TCB 28.25 0.25 (0.9%)         VCG 20.20 -0.20 (-1.0%)         KBC 13.70 -0.05 (-0.4%)         FLC 5.32 -0.04 (-0.8%)         HQC 1.59 0.02 (1.3%)         AAA 16.40 0.50 (3.1%)         HNG 17.05 0.45 (2.7%)         ACB 30.50 -0.10 (-0.3%)         SHB 7.50 -0.10 (-1.3%)         VRE 32.00 -1.00 (-3.0%)         ROS 37.50 -0.30 (-0.8%)         PVD 16.65 0.45 (2.8%)         HDB 30.65 0.05 (0.2%)         TTF 3.95 0.22 (5.9%)         HAG 5.18 -0.02 (-0.4%)         SHS 14.40 -0.20 (-1.4%)         ITA 2.86 -0.07 (-2.4%)         OGC 3.55 -0.03 (-0.8%)         BSR 15.60 0 (0.0%)         SCR 8.00 -0.13 (-1.6%)         BID 33.70 0.00 (0.0%)         SBT 20.15 0.10 (0.5%)         HUT 4.10 -0.10 (-2.4%)         HHS 4.18 0.04 (1.0%)         TGG 4.17 -0.31 (-6.9%)         ASM 10.35 -0.10 (-1.0%)         TNG 19.10 0.80 (4.4%)         DXG 25.60 -0.70 (-2.7%)         VGC 17.40 -0.30 (-1.7%)         POW 15.40 0 (0.0%)         HBC 19.70 -0.45 (-2.2%)         GEX 25.35 -0.35 (-1.4%)         C4G 14.00 0 (0.0%)         HAR 5.30 0.06 (1.2%)         DLG 1.86 0.01 (0.5%)         QCG 5.34 -0.04 (-0.7%)         TCH 20.30 -0.40 (-1.9%)         MST 6.80 -0.10 (-1.5%)         SSI 29.25 -0.40 (-1.4%)         VCB 56.90 -0.30 (-0.5%)         NVB 10.30 -0.10 (-1.0%)         LDG 16.15 -0.30 (-1.8%)         GAS 97.70 1.40 (1.5%)         VNM 135.00 1.10 (0.8%)         FTM 15.10 0.00 (0.0%)         GMD 29.00 -0.15 (-0.5%)         SHI 6.23 -0.06 (-1.0%)         ART 3.90 0.00 (0.0%)         VIC 102.10 -0.10 (-0.1%)         APG 9.10 0.54 (6.3%)         CII 26.40 0.20 (0.8%)         CTI 24.35 0.00 (0.0%)         HVG 5.02 0.32 (6.8%)         PDR 27.15 -0.25 (-0.9%)         DIG 15.35 -0.15 (-1.0%)         PVT 16.10 0.15 (0.9%)         FPT 44.20 -0.90 (-2.0%)         KLF 1.90 -0.20 (-9.5%)         CEO 13.80 -0.10 (-0.7%)         GTN 11.25 -0.20 (-1.8%)         LPB 10.00 0 (0.0%)         ANV 30.20 0.20 (0.7%)         FCN 16.30 -0.20 (-1.2%)         DPM 20.80 -0.20 (-1.0%)         VJC 129.90 -2.50 (-1.9%)         HCD 5.00 -0.01 (-0.2%)         IDI 10.30 -0.15 (-1.4%)         OIL 15.40 0 (0.0%)         DST 2.50 0.00 (0.0%)         VNG 20.80 0.00 (0.0%)         PLX 61.40 0.30 (0.5%)         VGT 12.10 0 (0.0%)         MSN 85.60 1.00 (1.2%)         TCM 24.65 0.55 (2.3%)         NKG 8.20 -0.16 (-1.9%)         DCM 10.30 -0.05 (-0.5%)         VRC 21.00 -0.20 (-0.9%)         DCS 0.90 -0.10 (-10.0%)         TPB 21.50 -0.45 (-2.1%)         VC3 24.00 0.50 (2.1%)         TTB 21.50 0.45 (2.1%)         KMR 3.61 0.23 (6.8%)         NVT 6.57 0.07 (1.1%)         MWG 88.00 -0.60 (-0.7%)         TDG 3.48 0.08 (2.4%)         VND 19.50 -0.30 (-1.5%)         HKT 2.40 -0.20 (-7.7%)         VPI 42.45 -0.05 (-0.1%)         CMG 24.80 1.60 (6.9%)         BWE 25.15 0.65 (2.7%)         VHM 80.00 0.00 (0.0%)         DRH 12.15 -0.15 (-1.2%)        
Đăng ký Quyền mua Trực tuyến 

Đăng ký Quyền mua Trực tuyến

Chức năng này cho phép quý khách đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm nếu có

Bước 1

Quý khách đăng nhập vào Vi-Trade và chọn mục Thực hiện quyền  tại phần Tài khoản

Nửa trên của màn hình sẽ hiển thị thông tin về các quyền mua còn hiệu lực mà quý khách đang có

-       Từ ngày: Ngày bắt đầu được đặt mua

-       Đến ngày: Ngày cuối cùng được đặt mua

-       Nội dung: Thông tin chi tiết về đợt phát hành thêm

-       Mã CK: Mã chứng khoán phát sinh quyền

-       Tỷ lệ mua: Tỷ lệ phát hành thêm

-       Giá mua: Giá mua cổ phiếu phát hành thêm

-       SL còn được mua: Khối lượng quý khách còn có thể đăng ký mua

-       SL đã mua: Khối lượng quý khách đã đăng ký mua

Bước 2

Để đăng ký mua, quý khách bấm nút Thực hiện. Khi đó nửa dưới màn hình sẽ hiển thị các thông tin chi tiết về số dư tiền và sức mua hiện thời của quý khách. Quý khách nhập số lượng chứng khoán muốn đăng ký mua vào ô SL Đăng ký mua và bấm Xác nhận

 

Số lượng đăng ký mua phải nhỏ hơn hoặc bằng Số lượng còn được mua và số tiền phải trả phải nhỏ hơn hoặc bằng sức mua hiện thời của tài khoản

Bước 3

Hệ thống sẽ tự động sinh một mã xác nhận bảo mật và gửi đến số điện thoại di động mà quý khách đã đăng ký dưới dạng một tin nhắn SMS. Quý khách kiểm tra lại các thông tin về quyền và số lượng đăng ký mua một lần nữa rồi nhập mã xác nhận và bấm Xác nhận.

Bước 4

Nếu các thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận yêu cầu đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm của quý khách đã được xác nhận. OCS sẽ xử lý yêu cầu đăng ký của quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp quý khách chưa đăng ký hết số lượng tối đa được mua và chưa đến ngày kết thúc đợt đặt mua, quý khách có thể đăng ký mua tiếp khối lượng còn lại.

Trường hợp quý khách có nhu cầu hủy/thay đổi yêu cầu đăng ký đặt mua đã thực hiện trước đó, đề nghị quý khách trực tiếp đến các điểm giao dịch hoặc gọi điện thoại đến tổng đài 04.3772.6699/08.6290.6296 của OCS để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

<< Back Main Page Next >>Nội dung liên quan