MBB 22.05 0.10 (0.5%)         AMD 2.92 -0.12 (-4.0%)         HPG 32.20 0.50 (1.6%)         CTG 20.60 0.10 (0.5%)         STB 12.90 0.10 (0.8%)         HAG 5.33 -0.11 (-2.0%)         SHB 7.50 0.00 (0.0%)         FLC 5.35 -0.02 (-0.4%)         BWE 24.00 -0.70 (-2.8%)         HQC 1.41 0.01 (0.7%)         PVS 19.70 0.10 (0.5%)         ROS 34.80 0.00 (0.0%)         POW 16.55 -0.40 (-2.4%)         HSG 7.37 -0.13 (-1.7%)         ITA 2.75 -0.05 (-1.8%)         LDG 14.20 0.00 (0.0%)         TCB 27.55 0.00 (0.0%)         KBC 14.70 0.00 (0.0%)         GEX 23.75 0.10 (0.4%)         BID 34.00 1.10 (3.3%)         SSI 27.50 0.25 (0.9%)         VPB 21.15 -0.05 (-0.2%)         LPB 8.80 0 (0.0%)         HBC 18.05 0.15 (0.8%)         VRE 32.10 0.50 (1.6%)         CII 22.95 -0.35 (-1.5%)         ASM 8.41 -0.13 (-1.5%)         SBT 20.20 -0.35 (-1.7%)         SHS 12.10 0.30 (2.5%)         ACB 30.40 0.10 (0.3%)         AAA 15.00 0.00 (0.0%)         IDI 8.90 -0.10 (-1.1%)         E1VFVN30 15.15 0.13 (0.9%)         SCR 7.57 0.01 (0.1%)         PVD 17.40 0.05 (0.3%)         VGC 20.30 0.10 (0.5%)         ART 2.30 0.00 (0.0%)         BSR 14.50 0 (0.0%)         FTM 14.90 0.00 (0.0%)         VCG 27.00 0.00 (0.0%)         MSN 86.00 -0.50 (-0.6%)         CEO 13.40 0.00 (0.0%)         MPT 4.00 0.00 (0.0%)         VNM 143.00 0.40 (0.3%)         DXG 24.45 -0.05 (-0.2%)         PVT 17.20 -0.15 (-0.9%)         TNG 19.40 0.10 (0.5%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         NVB 8.90 0 (0.0%)         PLX 56.80 -0.90 (-1.6%)         HCD 5.94 0.29 (5.1%)         HDB 29.70 -0.30 (-1.0%)         VCB 59.10 0.10 (0.2%)         VHM 90.40 3.40 (3.9%)         TCM 29.50 0.20 (0.7%)         OGC 3.97 0.03 (0.8%)         DLG 1.25 0.00 (0.0%)         VIB 18.50 0 (0.0%)         HVN 39.30 0 (0.0%)         CTI 24.40 -0.65 (-2.6%)         MIG 13.00 0 (0.0%)         VRC 17.60 -0.40 (-2.2%)         TGG 2.64 0.12 (4.8%)         VIC 116.50 0.50 (0.4%)         HAI 1.88 0.02 (1.1%)         PPC 22.60 -0.30 (-1.3%)         QCG 4.50 0.00 (0.0%)         PDR 26.55 -0.05 (-0.2%)         VGT 12.20 0 (0.0%)         DIG 16.75 0.05 (0.3%)         MWG 87.10 0.10 (0.1%)         VND 17.35 0.15 (0.9%)         DPM 22.90 0.00 (0.0%)         VEA 47.80 0 (0.0%)         SHI 8.67 -0.01 (-0.1%)         LHG 20.20 0.55 (2.8%)         VJC 119.80 -1.00 (-0.8%)         GAS 96.00 0.00 (0.0%)         NT2 29.55 -0.35 (-1.2%)         HVH 21.50 0.50 (2.4%)         ITQ 3.10 0.10 (3.3%)         NKG 7.40 0.09 (1.2%)         REE 35.40 -0.10 (-0.3%)         HHS 4.03 0.00 (0.0%)         FPT 44.85 0.45 (1.0%)         HNG 15.40 -0.15 (-1.0%)         DRC 21.20 -0.05 (-0.2%)         DCM 9.12 -0.04 (-0.4%)         HCM 27.30 -22.90 (-45.6%)         NVL 58.10 0.10 (0.2%)         GTN 11.45 -0.15 (-1.3%)         DGW 23.70 -0.20 (-0.8%)         ANV 28.90 0.00 (0.0%)         HAR 4.20 -0.05 (-1.2%)         HID 2.57 -0.09 (-3.4%)         FIT 2.60 -0.10 (-3.7%)         SPI 0.80 0.10 (14.3%)         HUT 3.40 -0.10 (-2.9%)         TVC 13.40 -0.10 (-0.7%)         VNG 21.85 0.00 (0.0%)        
Đăng ký Quyền mua Trực tuyến 

Đăng ký Quyền mua Trực tuyến

Chức năng này cho phép quý khách đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm nếu có

Bước 1

Quý khách đăng nhập vào Vi-Trade và chọn mục Thực hiện quyền  tại phần Tài khoản

Nửa trên của màn hình sẽ hiển thị thông tin về các quyền mua còn hiệu lực mà quý khách đang có

-       Từ ngày: Ngày bắt đầu được đặt mua

-       Đến ngày: Ngày cuối cùng được đặt mua

-       Nội dung: Thông tin chi tiết về đợt phát hành thêm

-       Mã CK: Mã chứng khoán phát sinh quyền

-       Tỷ lệ mua: Tỷ lệ phát hành thêm

-       Giá mua: Giá mua cổ phiếu phát hành thêm

-       SL còn được mua: Khối lượng quý khách còn có thể đăng ký mua

-       SL đã mua: Khối lượng quý khách đã đăng ký mua

Bước 2

Để đăng ký mua, quý khách bấm nút Thực hiện. Khi đó nửa dưới màn hình sẽ hiển thị các thông tin chi tiết về số dư tiền và sức mua hiện thời của quý khách. Quý khách nhập số lượng chứng khoán muốn đăng ký mua vào ô SL Đăng ký mua và bấm Xác nhận

 

Số lượng đăng ký mua phải nhỏ hơn hoặc bằng Số lượng còn được mua và số tiền phải trả phải nhỏ hơn hoặc bằng sức mua hiện thời của tài khoản

Bước 3

Hệ thống sẽ tự động sinh một mã xác nhận bảo mật và gửi đến số điện thoại di động mà quý khách đã đăng ký dưới dạng một tin nhắn SMS. Quý khách kiểm tra lại các thông tin về quyền và số lượng đăng ký mua một lần nữa rồi nhập mã xác nhận và bấm Xác nhận.

Bước 4

Nếu các thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận yêu cầu đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm của quý khách đã được xác nhận. OCS sẽ xử lý yêu cầu đăng ký của quý khách trong thời gian sớm nhất.

Trường hợp quý khách chưa đăng ký hết số lượng tối đa được mua và chưa đến ngày kết thúc đợt đặt mua, quý khách có thể đăng ký mua tiếp khối lượng còn lại.

Trường hợp quý khách có nhu cầu hủy/thay đổi yêu cầu đăng ký đặt mua đã thực hiện trước đó, đề nghị quý khách trực tiếp đến các điểm giao dịch hoặc gọi điện thoại đến tổng đài 04.3772.6699/08.6290.6296 của OCS để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

<< Back Main Page Next >>Nội dung liên quan