SHB 7.50 -0.20 (-2.6%)         HUT 3.80 -0.20 (-5.0%)         PVS 20.40 -0.60 (-2.9%)         ART 2.50 -0.10 (-3.9%)         MST 5.00 0.00 (0.0%)         LPB 9.10 -0.10 (-1.1%)         VCR 15.20 1.30 (9.4%)         BSR 12.80 -0.40 (-3.0%)         VGC 21.00 -0.40 (-1.9%)         HVN 40.30 -1.00 (-2.4%)         OIL 13.30 -0.60 (-4.3%)         VGT 12.40 -0.50 (-3.9%)         GEG 20.70 0.10 (0.5%)         CEO 12.40 -0.20 (-1.6%)         KLF 1.70 -0.10 (-5.6%)         SBS 1.70 0.10 (6.3%)         TIG 2.40 -0.10 (-4.0%)         ACB 29.90 -0.60 (-2.0%)         TNG 21.00 -1.00 (-4.6%)         EVF 7.20 0.90 (14.3%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         VGI 23.90 -1.20 (-4.8%)         DCS 0.90 -0.10 (-10.0%)         GVR 12.30 -0.90 (-6.8%)         NTC 116.80 0.10 (0.1%)         C69 7.50 -0.20 (-2.6%)         PVC 6.70 -0.20 (-2.9%)         NDN 12.70 -0.50 (-3.8%)         VEA 50.90 -0.60 (-1.2%)         HHP 16.00 -0.10 (-0.6%)         SHS 11.10 -0.30 (-2.6%)         DTD 10.10 -0.10 (-1.0%)         DNM 11.10 -0.10 (-0.9%)         BCC 7.50 -0.40 (-5.1%)         TTH 4.60 -0.20 (-4.2%)         NHP 0.80 0.00 (0.0%)         VC3 22.00 -0.20 (-0.9%)         MPC 47.70 -0.60 (-1.2%)         PXL 8.40 1.00 (13.5%)         TVC 13.10 0.00 (0.0%)         G36 5.60 0.50 (9.8%)         PFL 0.90 -0.10 (-10.0%)         CTR 24.10 -1.80 (-7.0%)         MBS 16.20 -0.40 (-2.4%)         C4G 10.00 -0.20 (-2.0%)         VMC 20.80 -1.20 (-5.5%)         HDA 9.90 0.00 (0.0%)         VIG 1.40 -0.10 (-6.7%)         UNI 8.70 -0.20 (-2.3%)         SPP 3.80 -0.10 (-2.6%)         QNS 42.70 -0.10 (-0.2%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         LTG 25.00 -0.10 (-0.4%)         KSQ 2.80 -0.30 (-9.7%)         BII 0.80 0.00 (0.0%)         KVC 1.30 0.00 (0.0%)         DGC 41.80 -0.30 (-0.7%)         MBG 4.30 0.00 (0.0%)         SRA 20.30 0.00 (0.0%)         VCG 28.00 -0.30 (-1.1%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         NRC 27.50 0.50 (1.9%)         DS3 3.80 0.00 (0.0%)         VIB 18.50 -0.50 (-2.6%)         MPT 3.50 -0.10 (-2.8%)         AAV 9.60 0.10 (1.1%)         VC7 8.40 -0.20 (-2.3%)         NBC 6.80 -0.10 (-1.5%)         KOS 20.30 -0.50 (-2.4%)         ICC 52.70 1.70 (3.3%)         NNG 5.70 -0.90 (-13.6%)         HPI 15.30 -1.00 (-6.1%)         DHT 38.00 0.00 (0.0%)         VAT 2.20 0.00 (0.0%)         L35 10.00 -0.10 (-1.0%)         HHG 1.80 0.00 (0.0%)         HLD 14.00 -0.10 (-0.7%)         VIX 8.60 -0.30 (-3.4%)         PVB 18.30 -0.70 (-3.7%)         VOC 14.60 0.20 (1.4%)         ITQ 3.10 -0.10 (-3.1%)         SWC 12.60 0.10 (0.8%)         CDO 1.00 0.00 (0.0%)         MSR 20.40 -0.10 (-0.5%)         GLT 34.00 -1.50 (-4.2%)         DVN 16.80 0.00 (0.0%)         VTK 31.00 -0.30 (-1.0%)         THT 8.30 -0.20 (-2.4%)         DDG 20.90 0.00 (0.0%)         GKM 15.60 -0.10 (-0.6%)         QHW 16.00 0 (0.0%)         CHS 8.60 0.00 (0.0%)         CVN 19.50 1.00 (5.4%)         TKC 25.50 -0.60 (-2.3%)         TAR 30.00 0.00 (0.0%)         TCW 19.20 0.70 (3.8%)         HVT 52.00 0.00 (0.0%)         L14 38.60 -0.40 (-1.0%)         XPH 5.40 -0.40 (-6.9%)         VCS 63.40 -0.20 (-0.3%)        
HCM – Điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua 

HCM– ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Căn cứ vào CV số: 1142/CNVSD-ĐK ngày 11/03/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD), VSD thông báo về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần như sau:
Thông tin đã thông báo:

-        Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 28/02/2019 đến ngày 12/04/2019.

-        Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 28/02/2019 đến ngày 19/04/2019.

Thông tin thay đổi:

-        Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 28/02/2019 đến ngày 24/04/2019.

-        Thời gian đăng ký đặt mua và  nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 28/02/2019 đến ngày 06/05/2019.

Khách hàng sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên, Các nội dung khác của Thông báo số: 100/TB-CNVSD ngày 31/01/2019 của CNVSD không thay đổi.

Thông tin chi tiết liên hệ:  Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

            Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.37726699, ext. 656,311

Chi nhánh tại TP.HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM. Điện thoại: 08.62906296, ext. 869

Chi nhánh Hàm Nghi: Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM. Điện thoại: 02839152616 ext.523,524

Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport 28 C,D Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội ext, 328,327
Nội dung liên quan