SHB 7.50 -0.20 (-2.6%)         HUT 3.80 -0.20 (-5.0%)         PVS 20.30 -0.70 (-3.3%)         ART 2.50 -0.10 (-3.9%)         VGC 21.20 -0.20 (-0.9%)         MST 4.90 -0.10 (-2.0%)         LPB 9.10 -0.10 (-1.1%)         VCR 15.20 1.30 (9.4%)         BSR 12.80 -0.40 (-3.0%)         HVN 40.40 -0.90 (-2.2%)         GEG 20.70 0.10 (0.5%)         OIL 13.30 -0.60 (-4.3%)         VGT 12.40 -0.50 (-3.9%)         CEO 12.40 -0.20 (-1.6%)         ACB 30.00 -0.50 (-1.6%)         KLF 1.70 -0.10 (-5.6%)         SBS 1.70 0.10 (6.3%)         TIG 2.40 -0.10 (-4.0%)         TNG 21.10 -0.90 (-4.1%)         VGI 23.90 -1.20 (-4.8%)         EVF 7.20 0.90 (14.3%)         SHS 11.20 -0.20 (-1.8%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         DCS 0.90 -0.10 (-10.0%)         GVR 12.40 -0.80 (-6.1%)         NDN 12.70 -0.50 (-3.8%)         NTC 116.00 -0.70 (-0.6%)         TTH 4.60 -0.20 (-4.2%)         C69 7.50 -0.20 (-2.6%)         PVC 6.70 -0.20 (-2.9%)         VEA 50.90 -0.60 (-1.2%)         BCC 7.50 -0.40 (-5.1%)         HHP 16.00 -0.10 (-0.6%)         DTD 10.10 -0.10 (-1.0%)         DNM 11.10 -0.10 (-0.9%)         MPC 47.50 -0.80 (-1.7%)         C4G 10.00 -0.20 (-2.0%)         NHP 0.80 0.00 (0.0%)         VC3 22.00 -0.20 (-0.9%)         G36 5.60 0.50 (9.8%)         PXL 8.40 1.00 (13.5%)         TVC 13.10 0.00 (0.0%)         PFL 0.90 -0.10 (-10.0%)         CTR 24.30 -1.60 (-6.2%)         MBS 16.20 -0.40 (-2.4%)         VMC 20.80 -1.20 (-5.5%)         KSQ 2.80 -0.30 (-9.7%)         HDA 9.90 0.00 (0.0%)         VIG 1.40 -0.10 (-6.7%)         UNI 8.70 -0.20 (-2.3%)         VCG 27.90 -0.40 (-1.4%)         SPP 3.90 0.00 (0.0%)         QNS 42.70 -0.10 (-0.2%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         LTG 25.00 -0.10 (-0.4%)         KVC 1.20 -0.10 (-7.7%)         BII 0.80 0.00 (0.0%)         DGC 41.80 -0.30 (-0.7%)         MBG 4.30 0.00 (0.0%)         MPT 3.60 0.00 (0.0%)         SRA 20.30 0.00 (0.0%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         KOS 20.30 -0.50 (-2.4%)         NRC 27.50 0.50 (1.9%)         TAR 30.00 0.00 (0.0%)         VC7 8.50 -0.10 (-1.2%)         VIB 18.70 -0.30 (-1.6%)         DS3 3.80 0.00 (0.0%)         AAV 9.60 0.10 (1.1%)         NBC 6.80 -0.10 (-1.5%)         ICC 52.70 1.70 (3.3%)         NNG 5.70 -0.90 (-13.6%)         HPI 15.30 -1.00 (-6.1%)         DHT 38.00 0.00 (0.0%)         VAT 2.20 0.00 (0.0%)         DNW 17.00 0.30 (1.8%)         L35 10.00 -0.10 (-1.0%)         HHG 1.80 0.00 (0.0%)         NTP 37.80 -0.20 (-0.5%)         HLD 14.00 -0.10 (-0.7%)         VIX 8.60 -0.30 (-3.4%)         PVB 18.30 -0.70 (-3.7%)         ITQ 3.10 -0.10 (-3.1%)         VOC 14.60 0.20 (1.4%)         SWC 12.60 0.10 (0.8%)         CDO 1.00 0.00 (0.0%)         VCP 36.40 0.00 (0.0%)         MSR 20.40 -0.10 (-0.5%)         GLT 34.00 -1.50 (-4.2%)         DVN 16.80 0.00 (0.0%)         VTK 31.00 -0.30 (-1.0%)         THT 8.30 -0.20 (-2.4%)         DDG 20.90 0.00 (0.0%)         GKM 15.60 -0.10 (-0.6%)         L14 38.60 -0.40 (-1.0%)         QHW 16.00 0 (0.0%)         CHS 8.60 0.00 (0.0%)         PMC 61.10 -0.30 (-0.5%)         CVN 19.50 1.00 (5.4%)         TKC 25.50 -0.60 (-2.3%)        
Lịch sử phát triển 
 Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) chính thức được thành lập và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103015027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006, với Vốn điều lệ ban đầu là 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng). Kể từ đó đến nay, Công ty cổ phần Chứng khoán Everest đã liên tục phát triển và trải qua nhiều mốc sự kiện quan trọng:

Các mốc phát triển quan trọng 
  
Năm
Sự kiện
2007
Trở thành thành viên thứ 40 của Sở GDCK Hà Nội và thành viên thứ 56 của Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh với tên gọi là Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương
2009
Vốn điều lệ tăng từ 50.000.000.000 đồng lên thành 150.000.000.000 đồng
Tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh
2010
Chi nhánh Sài Gòn chính thức được thành lập và đi vào hoạt động
Vốn điều lệ tăng từ 150.000.000.000 đồng lên thành 300.000.000.000 đồng
Tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở GDCK Hà Nội
Trở thành thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt tại Sở GDCK Hà Nội
Trở thành công ty chứng khoán thứ 13 được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
Tham gia giao dịch trực tuyến thị trường UPCOM
2011
Được cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán ký quỹ
2014
 Phòng giao dịch Trung Kính và Phòng giao dịch Hoàn Kiếm chính thức được thành lập và đi vào hoạt động
Vốn điều lệ tăng từ 300.000.000.000 đồng lên thành 600.000.000.000 đồng
2016
Công ty chuyển trụ sở chính về: Tầng 2, tòa nhà VNT Tower - Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
2018
Công ty đã đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đồng thời thay đổi bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với tên mới.
Từ ngày 01/08/2018, Cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết sàn UPCOM với mã EVS