SHB 7.50 -0.20 (-2.6%)         HNG 15.30 0.30 (2.0%)         FLC 5.19 -0.01 (-0.2%)         HUT 3.80 -0.20 (-5.0%)         HAG 5.41 0.16 (3.1%)         MBB 22.35 -0.55 (-2.4%)         PVS 20.30 -0.70 (-3.3%)         TCH 22.90 0.00 (0.0%)         KBC 14.30 -0.30 (-2.1%)         ART 2.50 -0.10 (-3.9%)         VGC 21.20 -0.20 (-0.9%)         CTG 22.00 -0.50 (-2.2%)         STB 12.30 -0.25 (-2.0%)         HSG 9.20 -0.16 (-1.7%)         VRE 34.30 -0.70 (-2.0%)         LPB 9.10 -0.10 (-1.1%)         MST 4.90 -0.10 (-2.0%)         BSR 12.80 -0.40 (-3.0%)         VCR 15.20 1.30 (9.4%)         AAA 16.10 -0.20 (-1.2%)         KLF 1.70 -0.10 (-5.6%)         ITA 3.15 -0.05 (-1.6%)         POW 15.20 -0.30 (-1.9%)         TNG 21.20 -0.80 (-3.6%)         HVN 40.60 -0.70 (-1.7%)         ACB 30.10 -0.40 (-1.3%)         TCB 25.50 -0.60 (-2.3%)         SCR 7.40 -0.09 (-1.2%)         QCG 5.16 -0.13 (-2.5%)         OIL 13.60 -0.30 (-2.2%)         HPG 31.40 -0.55 (-1.7%)         GEG 20.70 0.10 (0.5%)         VGT 12.50 -0.40 (-3.1%)         ASM 7.50 -0.26 (-3.4%)         PPC 23.60 -1.05 (-4.3%)         HDB 30.70 -0.30 (-1.0%)         CEO 12.40 -0.20 (-1.6%)         DLG 1.59 -0.04 (-2.5%)         MPT 3.50 -0.10 (-2.8%)         VHG 0.59 0.03 (5.4%)         VGI 24.40 -0.70 (-2.8%)         SBS 1.70 0.10 (6.3%)         HBC 18.20 -0.75 (-4.0%)         TIG 2.40 -0.10 (-4.0%)         AMD 2.23 -0.02 (-0.9%)         PDR 27.60 0.00 (0.0%)         TTH 4.50 -0.30 (-6.3%)         NDN 12.80 -0.40 (-3.0%)         HQC 1.44 -0.02 (-1.4%)         BID 34.10 -1.00 (-2.9%)         VRC 16.60 -0.25 (-1.5%)         SSI 26.80 -0.70 (-2.6%)         GVR 12.40 -0.80 (-6.1%)         EVF 7.20 0.90 (14.3%)         SHS 11.20 -0.20 (-1.8%)         VPB 20.60 -0.40 (-1.9%)         GEX 22.40 -0.40 (-1.8%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         PVD 17.00 -0.60 (-3.4%)         DCS 0.90 -0.10 (-10.0%)         TNI 9.00 -0.10 (-1.1%)         NVL 56.00 -1.40 (-2.4%)         GAS 97.50 -2.40 (-2.4%)         C69 7.40 -0.30 (-3.9%)         NTC 116.00 -0.70 (-0.6%)         LCG 10.55 -0.45 (-4.1%)         DXG 22.00 -0.70 (-3.1%)         OGC 5.20 -0.04 (-0.8%)         HHS 4.11 -0.04 (-1.0%)         VCB 65.10 -1.80 (-2.7%)         VND 16.10 -0.60 (-3.6%)         MWG 86.20 -1.00 (-1.2%)         VPG 22.70 -0.10 (-0.4%)         PVC 6.70 -0.20 (-2.9%)         GTN 17.00 -0.90 (-5.0%)         VIC 117.00 -1.60 (-1.4%)         PLX 57.50 -1.50 (-2.5%)         VEA 51.00 -0.50 (-1.0%)         BCC 7.80 -0.10 (-1.3%)         HVH 24.10 -0.15 (-0.6%)         C4G 10.10 -0.10 (-1.0%)         TCM 28.50 -1.05 (-3.6%)         HHP 16.00 -0.10 (-0.6%)         IDI 8.06 -0.24 (-2.9%)         DTD 10.10 -0.10 (-1.0%)         DNM 11.10 -0.10 (-0.9%)         PVT 17.00 -0.50 (-2.9%)         DRC 22.70 -0.30 (-1.3%)         VCG 27.90 -0.40 (-1.4%)         VNE 4.40 -0.10 (-2.2%)         STK 20.30 -1.30 (-6.0%)         HDG 41.20 -0.90 (-2.1%)         PFL 1.00 0.00 (0.0%)         LDG 13.35 -0.40 (-2.9%)         MPC 47.50 -0.80 (-1.7%)         REE 32.00 -0.75 (-2.3%)         VNM 134.80 -1.70 (-1.3%)         ROS 31.70 -0.70 (-2.2%)         NLG 26.90 -0.20 (-0.7%)         DCM 9.08 -0.02 (-0.2%)        
Môi giới chứng khoán 
   EVS luôn tập trung chú trọng phát triển toàn diện các sản phẩm và dịch vụ, các công cụ hỗ trợ KH tối đa, phát triển bộ máy nhân sự và công nghệ nhằm mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng cá nhân trong và ngoài nước.
 
   Cùng với xu thế phát triển chung của thị trường tài chính, EVS không ngừng nỗ lực hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng, giúp cho Khách hàng đặt được những mục tiêu đề ra và mang lại thành công cho mỗi nhà đầu tư.Nội dung liên quan