A32 25.20 0 (0.0%)         AAA 16.30 0 (0.0%)         AAM 13.65 0 (0.0%)         AAV 9.50 0 (0.0%)         ABC 9.10 0 (0.0%)         ABI 23.00 0 (0.0%)         ABR 4.80 0 (0.0%)         ABT 41.00 0 (0.0%)         AC4 6.00 0 (0.0%)         ACB 30.50 0 (0.0%)         ACC 21.30 0 (0.0%)         ACE 23.60 0 (0.0%)         ACL 37.80 0 (0.0%)         ACM 0.70 0 (0.0%)         ACS 15.50 0 (0.0%)         ACV 85.90 0 (0.0%)         ADC 15.30 0 (0.0%)         ADP 36.60 0 (0.0%)         ADS 13.35 0 (0.0%)         AFC 10.30 0 (0.0%)         AFX 2.90 0 (0.0%)         AG1 11.50 0 (0.0%)         AGF 5.34 0 (0.0%)         AGM 10.50 0 (0.0%)         AGP 28.70 0 (0.0%)         AGR 3.99 0 (0.0%)         AGX 31.00 0 (0.0%)         ALT 12.70 0 (0.0%)         ALV 3.40 0 (0.0%)         AMC 21.60 0 (0.0%)         AMD 2.25 0 (0.0%)         AME 10.80 0 (0.0%)         AMP 16.20 0 (0.0%)         AMS 8.60 0 (0.0%)         AMV 33.10 0 (0.0%)         ANT 5.50 0 (0.0%)         ANV 26.35 0 (0.0%)         APC 34.60 0 (0.0%)         APF 32.00 0 (0.0%)         APG 8.89 0 (0.0%)         API 22.90 0 (0.0%)         APL 15.60 0 (0.0%)         APP 4.90 0 (0.0%)         APS 3.20 0 (0.0%)         ARM 76.40 0 (0.0%)         ART 2.60 0 (0.0%)         ASA 0.70 0 (0.0%)         ASD 5.20 0 (0.0%)         ASM 7.76 0 (0.0%)         ASP 6.30 0 (0.0%)         AST 71.10 0 (0.0%)         ATA 0.40 0 (0.0%)         ATB 0.80 0 (0.0%)         ATG 1.50 0 (0.0%)         ATS 38.10 0 (0.0%)         AUM 10.50 0 (0.0%)         AVC 33.00 0 (0.0%)         AVF 0.30 0 (0.0%)         B82 1.10 0 (0.0%)         BAB 21.00 0 (0.0%)         BAL 20.60 0 (0.0%)         BAX 34.50 0 (0.0%)         BBC 64.10 0 (0.0%)         BBM 14.90 0 (0.0%)         BBS 10.00 0 (0.0%)         BBT 17.90 0 (0.0%)         BCB 10.10 0 (0.0%)         BCC 7.90 0 (0.0%)         BCE 6.93 0 (0.0%)         BCG 5.51 0 (0.0%)         BCM 24.00 0 (0.0%)         BCP 10.70 0 (0.0%)         BDB 9.90 0 (0.0%)         BDC 8.40 0 (0.0%)         BDF 11.00 0 (0.0%)         BDG 42.10 0 (0.0%)         BDP 10.00 0 (0.0%)         BDT 10.60 0 (0.0%)         BDW 12.50 0 (0.0%)         BED 43.00 0 (0.0%)         BEL 15.70 0 (0.0%)         BFC 23.40 0 (0.0%)         BGW 10.00 0 (0.0%)         BHA 17.00 0 (0.0%)         BHC 2.90 0 (0.0%)         BHG 12.00 0 (0.0%)         BHK 15.00 0 (0.0%)         BHN 82.10 0 (0.0%)         BHP 5.70 0 (0.0%)         BHT 2.70 0 (0.0%)         BIC 23.45 0 (0.0%)         BID 35.10 0 (0.0%)         BII 0.80 0 (0.0%)         BIO 10.00 0 (0.0%)         BKC 9.10 0 (0.0%)         BLF 3.30 0 (0.0%)         BLI 6.00 0 (0.0%)         BLN 7.10 0 (0.0%)         BLT 15.60 0 (0.0%)         BLU 10.00 0 (0.0%)        
Nhận định kỳ review Quý 1/2019 - Quỹ ETF VNM & FTSE 
   Danh mục quỹ VNM hiện đang có 25 mã với tổng tài sản ròng tính đến ngày 19/02/2019 đạt 376.7 triệu USD, trong đó có 17 cổ phiếu Việt Nam với giá trị tài sản ròng đạt 265.7 triệu USD.
   Ở kỳ review Q1/2019 chúng tôi cho rằng Quỹ VNM ETF sẽ không thêm mới hay loại cổ phiếu nào.
 
   Có 1 cổ phiếu gần đạt đủ các tiêu chí để được thêm mới vào danh mục VNM ETF là POW, chỉ còn thiếu điều kiện về thời gian giao dịch. POW mới niêm yết trên HOSE từ 14/01/2019, tính đến nay mới được hơn 1 tháng, trong khi VNM ETF yêu cầu thời gian giao dịch ít nhất phải đạt 6 tháng. Trong kỳ review Q1/2018 và Q3/2018 Qũy VNM ETF đã từng đặc cách đưa VRE và VHM vào danh mục dù 2 cổ phiếu này cũng chưa đạt đủ thời gian giao dịch yêu cầu. Nhiều khả năng VRE và VHM được đặc cách là do vốn hóa của 2 cổ phiếu này quá lớn (VRE có vốn hóa xếp thứ 8 thị trường, VHM có vốn hóa xếp thứ 2 thị trường ở thời điểm xem xét). Hiện tại vốn hóa của POW chỉ xếp thứ 19 thị trường, do đó chúng tôi cho rằng khả năng được đặc cách vào rổ danh mục VNM ETF của cổ phiếu này là không cao.

Thông tin file đính kèm