ROS 27.40 -1.20 (-4.2%)         MBB 22.10 0.35 (1.6%)         STB 11.55 0.15 (1.3%)         SHB 6.80 0.10 (1.5%)         AAA 18.50 -0.35 (-1.9%)         HPG 21.35 -0.25 (-1.2%)         CTG 21.90 0.20 (0.9%)         PVS 23.70 -0.40 (-1.7%)         SSI 25.80 0.80 (3.2%)         KBC 15.10 0.40 (2.7%)         VPB 19.40 -0.30 (-1.5%)         TCB 21.10 -0.10 (-0.5%)         FLC 4.25 -0.01 (-0.2%)         PLX 64.30 0.00 (0.0%)         HBC 14.80 0.00 (0.0%)         ACB 30.70 0.50 (1.7%)         PPC 27.20 -1.90 (-6.5%)         PVD 18.75 0.10 (0.5%)         DLG 1.54 -0.01 (-0.7%)         ITA 3.17 0.01 (0.3%)         SHS 10.00 0.20 (2.0%)         DIG 14.10 0.90 (6.8%)         HDB 26.40 0.35 (1.3%)         HQC 1.39 0.00 (0.0%)         SJF 3.40 0.22 (6.9%)         HAG 5.35 0.04 (0.8%)         BID 34.55 0.00 (0.0%)         HSG 7.61 -0.02 (-0.3%)         ASM 6.92 0.00 (0.0%)         DXG 19.10 0.65 (3.5%)         VRE 37.00 0.00 (0.0%)         SBT 16.90 -0.10 (-0.6%)         SCR 7.13 0.00 (0.0%)         HUT 2.60 0.00 (0.0%)         TNG 21.20 -0.10 (-0.5%)         FPT 47.05 -0.25 (-0.5%)         HCM 23.90 0.65 (2.8%)         BSR 12.00 0 (0.0%)         ANV 28.05 0.55 (2.0%)         HNG 18.15 0.05 (0.3%)         TCH 21.85 0.25 (1.2%)         DAH 14.10 0.90 (6.8%)         VGC 20.20 -1.20 (-5.6%)         HVN 42.50 0.40 (1.0%)         VNM 125.40 1.40 (1.1%)         DGW 23.70 0.20 (0.9%)         CEO 11.00 0.00 (0.0%)         PVT 17.40 0.00 (0.0%)         VHM 84.00 0.10 (0.1%)         VCB 76.20 -1.00 (-1.3%)         PDR 26.10 0.10 (0.4%)         FTM 24.80 0.00 (0.0%)         REE 33.50 -0.15 (-0.5%)         LPB 7.90 0 (0.0%)         VIB 18.50 0 (0.0%)         HDG 35.90 0.40 (1.1%)         VND 15.35 0.25 (1.7%)         CII 22.00 0.00 (0.0%)         POW 14.55 -0.05 (-0.3%)         LCG 10.60 -0.15 (-1.4%)         VCS 79.30 2.50 (3.3%)         NDN 17.00 -0.30 (-1.7%)         GVR 13.80 0 (0.0%)         MWG 101.60 -0.60 (-0.6%)         VJC 130.00 -1.00 (-0.8%)         TTF 3.18 -0.01 (-0.3%)         SHI 8.80 0.11 (1.3%)         NLG 29.25 0.15 (0.5%)         TCM 27.05 -0.15 (-0.6%)         MPT 2.40 0.00 (0.0%)         MSN 79.80 -0.60 (-0.8%)         GAS 108.90 2.50 (2.4%)         HAI 1.82 -0.02 (-1.1%)         VGI 29.50 0 (0.0%)         TPB 23.40 0.10 (0.4%)         DRC 19.60 0.65 (3.4%)         BVN 13.00 0 (0.0%)         AMD 1.80 -0.03 (-1.6%)         BCC 9.00 0.10 (1.1%)         SJS 19.30 0.60 (3.2%)         LDG 8.18 -0.01 (-0.1%)         VCG 26.50 0.20 (0.8%)         APG 9.20 0.05 (0.6%)         E1VFVN30 14.57 0.01 (0.1%)         IJC 10.90 -0.05 (-0.5%)         NTL 25.60 0.00 (0.0%)         BVH 88.00 1.60 (1.9%)         VHC 91.20 2.10 (2.4%)         NVL 59.50 -0.90 (-1.5%)         CTI 23.00 -0.20 (-0.9%)         KDH 22.10 0.00 (0.0%)         BMP 50.10 -0.40 (-0.8%)         OGC 4.00 0.02 (0.5%)         CCL 5.81 0.09 (1.6%)         GMD 27.05 -0.25 (-0.9%)         EVF 6.10 0 (0.0%)         HPX 26.80 0.30 (1.1%)         DTD 14.90 0.60 (4.2%)         VCR 22.40 1.10 (5.2%)         HDC 15.30 0.40 (2.7%)        
Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu SRA 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu SRA”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành            : Công ty cổ phần SARA Việt Nam

-          Tên chứng khoán                    : Cổ phiếu Công ty cổ phần SARA Việt Nam

-          Mã chứng khoán                     : SRA

-          Sàn giao dịch                          : HNX

-          Loại chứng khoán                   : Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         : 17/11/2018

-          Số lượng chứng khoán phát hành: 16.000.000 cổ phiếu

-          Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

-          Tỷ lệ thực hiện: 1:8 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 08 cổ phiếu mới)

-          Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 15/02/2019

-          Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 19/02/2019

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
            Điện thoại: 04.37726699, ext. 211
-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.
            Điện thoại: 08.62906296, ext. 869
-          Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.
            Điện thoại: 02839152616 ext.523,524
-          Chi nhánh Bà triệu: Tầng 1 toà nhà Minexports Số 28 C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
            Điện thoại: 024.3936.6866 ext.328,327

  

 

 

 
Nội dung liên quan