SHB 7.50 -0.20 (-2.6%)         HUT 3.80 -0.20 (-5.0%)         PVS 20.30 -0.70 (-3.3%)         ART 2.50 -0.10 (-3.9%)         VGC 21.20 -0.20 (-0.9%)         STB 12.30 -0.25 (-2.0%)         LPB 9.10 -0.10 (-1.1%)         MST 4.90 -0.10 (-2.0%)         BSR 12.80 -0.40 (-3.0%)         KLF 1.70 -0.10 (-5.6%)         VCR 15.20 1.30 (9.4%)         HVN 40.60 -0.70 (-1.7%)         OIL 13.60 -0.30 (-2.2%)         GEG 20.70 0.10 (0.5%)         VGT 12.50 -0.40 (-3.1%)         TNG 21.10 -0.90 (-4.1%)         ACB 30.00 -0.50 (-1.6%)         CEO 12.40 -0.20 (-1.6%)         SBS 1.70 0.10 (6.3%)         VGI 24.00 -1.10 (-4.4%)         TIG 2.40 -0.10 (-4.0%)         TTH 4.60 -0.20 (-4.2%)         NDN 12.70 -0.50 (-3.8%)         EVF 7.20 0.90 (14.3%)         SHS 11.20 -0.20 (-1.8%)         GVR 12.40 -0.80 (-6.1%)         DST 1.70 -0.10 (-5.6%)         DCS 0.90 -0.10 (-10.0%)         NTC 116.00 -0.70 (-0.6%)         C69 7.40 -0.30 (-3.9%)         PVC 6.70 -0.20 (-2.9%)         VEA 50.90 -0.60 (-1.2%)         BCC 7.50 -0.40 (-5.1%)         C4G 10.10 -0.10 (-1.0%)         HHP 16.00 -0.10 (-0.6%)         DTD 10.10 -0.10 (-1.0%)         DNM 11.10 -0.10 (-0.9%)         TCM 28.50 -1.05 (-3.6%)         PFL 1.00 0.00 (0.0%)         MPC 47.50 -0.80 (-1.7%)         REE 32.00 -0.75 (-2.3%)         NHP 0.80 0.00 (0.0%)         VC3 22.00 -0.20 (-0.9%)         CTR 25.20 -0.70 (-2.7%)         HDA 9.80 -0.10 (-1.0%)         G36 5.60 0.50 (9.8%)         PXL 8.40 1.00 (13.5%)         TVC 13.10 0.00 (0.0%)         VMC 20.70 -1.30 (-5.9%)         KSQ 2.80 -0.30 (-9.7%)         SZC 17.50 0.00 (0.0%)         VCG 27.90 -0.40 (-1.4%)         MBS 16.20 -0.40 (-2.4%)         VIG 1.40 -0.10 (-6.7%)         QNS 42.70 -0.10 (-0.2%)         UNI 8.70 -0.20 (-2.3%)         SPP 3.90 0.00 (0.0%)         PVX 1.50 0.00 (0.0%)         VC7 8.40 -0.20 (-2.3%)         LTG 25.00 -0.10 (-0.4%)         KVC 1.20 -0.10 (-7.7%)         BII 0.80 0.00 (0.0%)         DGC 41.80 -0.30 (-0.7%)         MBG 4.30 0.00 (0.0%)         TAR 30.00 0.00 (0.0%)         MPT 3.60 0.00 (0.0%)         SRA 20.30 0.00 (0.0%)         SJD 21.55 0.00 (0.0%)         VIB 18.70 -0.30 (-1.6%)         DNW 14.20 -2.50 (-15.0%)         AAV 9.60 0.10 (1.1%)         DPS 0.70 0.00 (0.0%)         KOS 20.30 -0.50 (-2.4%)         NRC 25.00 -2.00 (-7.4%)         DS3 3.80 0.00 (0.0%)         SJF 4.01 -0.06 (-1.5%)         NBC 6.80 -0.10 (-1.5%)         ICC 52.70 1.70 (3.3%)         NNG 5.70 -0.90 (-13.6%)         HPI 15.30 -1.00 (-6.1%)         PVB 18.50 -0.50 (-2.6%)         GKM 15.60 -0.10 (-0.6%)         DHT 38.00 0.00 (0.0%)         VAT 2.20 0.00 (0.0%)         L35 10.00 -0.10 (-1.0%)         HHG 1.80 0.00 (0.0%)         NTP 37.80 -0.20 (-0.5%)         HLD 14.00 -0.10 (-0.7%)         VIX 8.60 -0.30 (-3.4%)         ITQ 3.10 -0.10 (-3.1%)         TDT 12.10 -0.20 (-1.6%)         VOC 14.60 0.20 (1.4%)         SZL 44.10 0.00 (0.0%)         SWC 12.60 0.10 (0.8%)         CDO 1.00 0.00 (0.0%)         VCP 36.40 0.00 (0.0%)         MSR 20.40 -0.10 (-0.5%)         GLT 34.00 -1.50 (-4.2%)         DVN 16.80 0.00 (0.0%)         VTK 31.00 -0.30 (-1.0%)        
Thực hiện quyền mua cổ phiếu DIG 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu DIG”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành            : Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Xây Dựng

-          Tên chứng khoán                    : Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Xây Dựng

-          Mã chứng khoán                     : DIG

-          Sàn giao dịch                          : HOSE

-          Loại chứng khoán                   : Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         : 01/03/2019

-          Số lượng chứng khoán phát hành: 47.638.964 cổ phiếu

-          Giá phát hành: 13.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1000 quyền được mua 188 cổ phiếu mới)

-          Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 08/03/2019 đến ngày 20/03/2019

-          Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 08/03/2019 đến ngày 29/03/2019

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext. 211

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext. 869

-          Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0283.915.26.16,  ext.523,524

-          Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66,  ext, 328,327
Nội dung liên quan