ROS 3.98 0.26 (7.0%)         AMD 2.98 -0.15 (-4.8%)         FLC 3.02 0.19 (6.7%)         HAI 2.75 -0.20 (-6.8%)         STB 8.93 0.58 (7.0%)         CTG 20.10 1.30 (6.9%)         HQC 1.06 -0.01 (-0.9%)         HPG 18.85 1.20 (6.8%)         DLG 1.61 0.07 (4.6%)         SHB 14.60 1.30 (9.8%)         MBB 15.75 1.00 (6.8%)         PVS 11.30 1.00 (9.7%)         HSG 5.56 0.36 (6.9%)         ART 2.30 0.10 (4.6%)         ACB 20.60 1.50 (7.9%)         SSI 14.15 0.90 (6.8%)         KLF 1.50 -0.10 (-6.3%)         VPB 18.75 1.20 (6.8%)         POW 8.14 0.44 (5.7%)         BSR 5.50 0 (0.0%)         HBC 7.31 0.47 (6.9%)         VRE 20.85 1.35 (6.9%)         HAG 3.00 0.19 (6.8%)         HUT 1.50 0.00 (0.0%)         SCR 4.30 0.24 (5.9%)         LPB 6.00 0 (0.0%)         MST 3.30 0.00 (0.0%)         LDG 4.76 0.31 (7.0%)         ITA 1.98 0.06 (3.1%)         TCB 16.95 1.10 (6.9%)         FPT 47.50 2.90 (6.5%)         VIC 97.30 6.30 (6.9%)         MSN 55.90 3.60 (6.9%)         DXG 8.89 0.58 (7.0%)         NKG 5.17 0.33 (6.8%)         VCB 68.00 2.50 (3.8%)         AAA 10.80 0.50 (4.9%)         DIG 11.05 0.25 (2.3%)         HDB 20.50 0.95 (4.9%)         CII 19.40 0.65 (3.5%)         QCG 5.80 -0.30 (-4.9%)         PLX 40.10 0.20 (0.5%)         TIG 5.50 0.50 (10.0%)         BID 36.70 2.40 (7.0%)         HCM 13.55 0.85 (6.7%)         SBT 13.65 0.85 (6.6%)         VNM 96.20 1.20 (1.3%)         PVT 9.21 0.60 (7.0%)         SHS 6.90 0.40 (6.2%)         HHS 3.47 0.22 (6.8%)         TDH 6.73 0.44 (7.0%)         PVX 0.70 -0.10 (-12.5%)         GAS 63.00 3.80 (6.4%)         HVN 20.65 1.35 (7.0%)         TCH 18.00 1.15 (6.8%)         GEX 14.50 0.60 (4.3%)         DPM 12.85 0.45 (3.6%)         KBC 12.40 0.60 (5.1%)         PVD 8.06 0.52 (6.9%)         DRH 3.48 0.22 (6.8%)         PNJ 55.50 3.60 (6.9%)         NVB 8.40 0.20 (2.4%)         NLG 20.00 0.00 (0.0%)         PVI 29.70 0 (0.0%)         VND 11.40 0.25 (2.2%)         BVH 45.25 2.95 (7.0%)         APG 8.40 0.19 (2.3%)         VIB 13.50 0 (0.0%)         CEO 6.70 0.50 (8.1%)         KSB 13.70 0.60 (4.6%)         TNG 9.70 0.80 (9.0%)         HAR 2.56 0.16 (6.7%)         PHR 38.85 2.50 (6.9%)         DAH 10.00 0.20 (2.0%)         GTN 15.25 0.25 (1.7%)         LMH 1.21 0.07 (6.1%)         MBG 6.20 0 (0.0%)         VGI 20.60 0 (0.0%)         DBC 17.10 -2.05 (-10.7%)         LCG 4.51 0.29 (6.9%)         BII 0.60 0.00 (0.0%)         CROS2001 0.08 0.00 (0.0%)         TTF 2.02 0.13 (6.9%)         KDH 18.70 0.40 (2.2%)         ITQ 2.30 0 (0.0%)         CHDB2001 0.16 0.07 (77.8%)         VHC 23.50 1.50 (6.8%)         CTR 30.20 0 (0.0%)         VCS 59.50 2.20 (3.8%)         CTI 21.30 0.00 (0.0%)         ACM 0.50 0.10 (25.0%)         OGC 2.44 0.09 (3.8%)         FCN 7.85 0.27 (3.6%)         DCM 5.86 0.17 (3.0%)         AMV 13.50 1.00 (8.0%)         TNI 10.15 0.33 (3.4%)         NT2 18.10 1.05 (6.2%)         SBS 1.00 0 (0.0%)         GVR 9.10 0.40 (4.6%)         ACV 44.70 0 (0.0%)        
Báo cáo phân tích cổ phiếu BWE 

NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ

·         BWE đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận trước thuế năm 2019 đều đặt ở mức 10% và khá thấp so với mức tăng trưởng kép CAGR 2012-18 lần lượt là 18,9%/20,5%.

·         Chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc, BWE sẽ được hưởng lợi khi các nhà máy rời khỏi Trung Quốc và tìm đến Việt Nam. Bình Dương là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp ở phía Nam sẽ được hưởng lợi từ làn sóng chuyển dịch này nhờ nhu cầu sử dụng nước gia tăng tại các khu công nghiệp.

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

·         Tốc độ tăng trưởng trung bình của doanh thu và lợi nhuận 3 năm gần nhất đạt lần lượt là 34.5% và 38.1%. Tỷ lệ sản xuất và tiêu thụ nước tăng trưởng trung bình 5 năm gần nhất đạt 15%/năm.

·         BWE là công ty có tỷ lệ thất thoát nước thấp nhất Việt Nam, dưới 6%, so với các đối thủ cùng ngành thì tỷ lệ này trung bình đạt từ 15%-20%.

·         Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của các tỉnh phía Nam, trong đó có hệ thống cấp nước là cấp thiết và phải được đặt lên hàng đầu.

·         Nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản xuất nước là được khai thác từ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, Suối Giai, hồ thủy lợi Phước Hòa. Đây là những nguồn nước có trữ lượng dồi dào, rủi ro về ô nhiễm ở mức thấp

·         Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2019 của BWE đạt lần lượt là 2,560 tỷ đồng (+16.5% yoy) và 445 tỷ đồng (+36.9% yoy) nhờ sản lượng nước tiêu thụ dự báo tiếp tục tăng trưởng ở mức 15% trong năm 2019.

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO

·      Chúng tôi sử dụng phương pháp PE để định giá cổ phiếu BWE.

·      Giá mục tiêu: BWE được xác định giá hợp lý ở mức 31,200 đồng/cổ phiếu.

·      Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu BWE.

Rủi ro của BWE là biến động giá nước, đầu tư cần nguồn vốn lớn dẫn đến gặp rủi ro về tài chính.

Thông tin file đính kèm