TCH 20.90 0.30 (1.5%)         TCB 23.90 0.90 (3.9%)         STB 14.20 0.10 (0.7%)         LPB 12.60 0 (0.0%)         ITA 5.18 0.14 (2.8%)         HPG 29.35 0.45 (1.6%)         VPB 24.80 0.35 (1.4%)         HSG 15.60 0.95 (6.5%)         ACB 25.30 0.00 (0.0%)         MBB 18.70 0.45 (2.5%)         GEX 20.65 -0.35 (-1.7%)         CTG 32.10 -0.05 (-0.2%)         PVS 14.20 0.30 (2.2%)         TTF 8.12 0.36 (4.6%)         HAG 4.85 -0.06 (-1.2%)         HQC 1.73 0.01 (0.6%)         DXG 12.25 0.05 (0.4%)         BSR 7.00 0 (0.0%)         ROS 2.30 0.07 (3.1%)         POW 10.20 0.05 (0.5%)        
Biểu phí dịch vụ 
  DỊCH VỤ MỨC PHÍ
I. Mở tài khoản   Miễn phí
II. Phí giao dịch: 
1.  Giao dịch Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ
1.1. Giao dịch qua Internet 0.15%
1.2. Giao dịch tại sàn và qua điện thoại

 -   Giá trị giao dịch dưới 500 triệu đồng/ngày 0.25%
   -   Giá trị giao dịch từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/ ngày 0.20%
   -   Giá trị giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên/ ngày 0.15%
2. Giao dịch Trái phiếu (TP) 0.03%
II  Phí dịch vụ tài chính
1.  Giao dịch ký quỹ   0.035%/ngày
2. Phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán   0.035%/ngày
III. Phí lưu ký chứng khoán
1. Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ   0,27 đồng/CP, CCQ/ 01 tháng
2. Trái phiếu   0,18 đồng/ TP/ 01 tháng
  Tối đa 2.000.000 đồng/TP/01 tháng
3. Phí chuyển khoản chứng khoán   0,3 đồng/CK/ 01 lần chuyển khoản/ 01 mã CK.
  - Tối thiểu 50.000đ/01 lần
  - Tối đa không quá 300.000 đồng/01 lần/ 01 mã CK
IV. Phí khác
1. Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK   0,2%* Giá trị chuyển nhượng (thu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng)
  Thuế: 0,1%* Giá trị chuyển nhượng (thu của bên chuyển nhượng)
2. Phí tặng, cho, thừa kế
  0,2%* Giá trị chuyển nhượng (thu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng)
  Thuế: 0,1%* Giá trị chuyển nhượng (thu của bên chuyển nhượng)
3. Phí phong tỏa chứng khoán   0,2%* Giá trị theo mệnh giá
  - Tối thiểu 300.000 đồng/01 hồ sơ
  - Tối đa 10.000.000 đồng/01 hồ sơ
4. Phí xử lý tài sản phong tỏa cầm cố   0,3%* Giá trị giao dịch
  - Tối thiểu 100.000 đồng
5. Phí giải tỏa chứng khoán   100.000 đồng/ 01 hồ sơ
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân và tổ chức.
Hiệu lực: từ ngày 26/03/2020. 
 
Thông tin chi tiết liên hệ:
Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty CP Chứng khoán Everest

-         

Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext. 211

-         

Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext. 869

-         

Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0283.915.26.16,  ext.523,524

-         

Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext, 328,327