SHB 27.55 -1.45 (-5.0%)         FLC 12.00 -0.30 (-2.4%)         KBC 45.20 -0.50 (-1.1%)         STB 26.85 0.45 (1.7%)         HPG 57.30 0.50 (0.9%)         HQC 4.11 0.04 (1.0%)         POW 12.30 -0.20 (-1.6%)         VHG 3.50 0 (0.0%)         TTF 8.30 0.20 (2.5%)         DLG 6.58 0.43 (7.0%)         HSG 49.75 1.30 (2.7%)         BSR 22.70 0 (0.0%)         HAR 7.28 0.19 (2.7%)         TCB 52.60 0.10 (0.2%)         VPB 37.50 0.55 (1.5%)         ASM 17.30 0.80 (4.9%)         PVS 28.70 0.00 (0.0%)         LCG 18.45 -0.55 (-2.9%)         NKG 51.90 2.60 (5.3%)         ITA 7.85 -0.06 (-0.8%)        
Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Chứng khoán Everest 

Ngày 26/4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của CTCP Chứng khoán Everest (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Chứng khoán Everest

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 02437726699    Fax: 02437726763

Địa chỉ website: eves.com.vn

- Công ty hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006, Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 25/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/3/2018.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

UBCKNNNội dung liên quan