TCH 20.90 0.30 (1.5%)         TCB 23.90 0.90 (3.9%)         STB 14.20 0.10 (0.7%)         LPB 12.60 0 (0.0%)         ITA 5.18 0.14 (2.8%)         HPG 29.35 0.45 (1.6%)         VPB 24.80 0.35 (1.4%)         HSG 15.60 0.95 (6.5%)         ACB 25.30 0.00 (0.0%)         MBB 18.70 0.45 (2.5%)         GEX 20.65 -0.35 (-1.7%)         CTG 32.10 -0.05 (-0.2%)         PVS 14.20 0.30 (2.2%)         TTF 8.12 0.36 (4.6%)         HAG 4.85 -0.06 (-1.2%)         HQC 1.73 0.01 (0.6%)         DXG 12.25 0.05 (0.4%)         BSR 7.00 0 (0.0%)         ROS 2.30 0.07 (3.1%)         POW 10.20 0.05 (0.5%)        
Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Chứng khoán Everest 

Ngày 26/4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của CTCP Chứng khoán Everest (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Chứng khoán Everest

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 02437726699    Fax: 02437726763

Địa chỉ website: eves.com.vn

- Công ty hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006, Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 25/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/3/2018.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

UBCKNNNội dung liên quan