HQC 4.08 0.19 (4.9%)         STB 30.50 1.60 (5.5%)         VPB 71.70 -0.10 (-0.1%)         TCB 52.60 2.50 (5.0%)         HPG 53.10 1.50 (2.9%)         MBB 39.40 1.50 (4.0%)         SHB 29.80 0.30 (1.0%)         SSI 50.10 3.10 (6.6%)         DXG 25.25 1.65 (7.0%)         BSR 18.60 0 (0.0%)         CTG 52.90 3.40 (6.9%)         FLC 13.15 0.05 (0.4%)         LPB 31.25 0.05 (0.2%)         PVS 28.20 1.30 (4.8%)         HUT 7.80 0.70 (9.9%)         PVD 22.50 0.30 (1.4%)         SCR 11.40 0.00 (0.0%)         ROS 6.71 0.09 (1.4%)         HVG 2.30 0 (0.0%)         HNG 10.35 -0.05 (-0.5%)        
Chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Chứng khoán Everest 

Ngày 26/4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của CTCP Chứng khoán Everest (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Chứng khoán Everest

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 02437726699    Fax: 02437726763

Địa chỉ website: eves.com.vn

- Công ty hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006, Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 25/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 27/3/2018.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

UBCKNNNội dung liên quan