SHB 27.55 -1.45 (-5.0%)         FLC 12.00 -0.30 (-2.4%)         KBC 45.20 -0.50 (-1.1%)         STB 26.85 0.45 (1.7%)         HPG 57.30 0.50 (0.9%)         HQC 4.11 0.04 (1.0%)         POW 12.30 -0.20 (-1.6%)         VHG 3.50 0 (0.0%)         TTF 8.30 0.20 (2.5%)         DLG 6.58 0.43 (7.0%)         HSG 49.75 1.30 (2.7%)         BSR 22.70 0 (0.0%)         HAR 7.28 0.19 (2.7%)         TCB 52.60 0.10 (0.2%)         VPB 37.50 0.55 (1.5%)         ASM 17.30 0.80 (4.9%)         PVS 28.70 0.00 (0.0%)         LCG 18.45 -0.55 (-2.9%)         NKG 51.90 2.60 (5.3%)         ITA 7.85 -0.06 (-0.8%)        
Chứng khoán Đại Dương thông qua kế hoạch đổi tên, tái cơ cấu và niêm yết trong năm 2018 Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) vừa kết thúc ngày 06/03/2018 với việc nhất trí thông qua một loạt quyết sách quan trọng của Công ty như tái cơ cấu, đổi tên, mở rộng mạng lưới và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2018.


Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành, trong năm 2017, bên cạnh việc duy trì ổn định nguồn doanh thu từ các nghiệp vụ kinh doanh như môi giới, tự doanh, cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp… Công ty đã hoàn thành việc xử lý tài chính, thu hồi công nợ, hoàn nhập dự phòng và mức lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt hơn 277 tỷ đồng (trên mức Vốn Điều lệ 600 tỷ đồng).

Với kết quả kinh doanh khả quan và mức lợi nhuận sau thuế đột biến, năng lực tài chính của Công ty đã được cải thiện đáng kể, trở thành bước tạo đà quan trọng để Công ty tiếp tục thực hiện tham vọng chinh phục các mục tiêu cao hơn nhằm khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Theo các nội dung đã được bàn thảo, thông qua tại Đại hội, Công ty đã quyết định tái cơ cấu, đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, đàm phán, hợp tác với các đối tác chiến lược nước ngoài và dự kiến niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2018. Các quyết định này một lần nữa khẳng định quyết tâm của các cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty trong việc đổi mới tư duy chiến lược kinh doanh, phát huy nguồn lực hiện có kết hợp với các nguồn lực bên ngoài để nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tài chính doanh nghiệp, tạo ra những bước chuyển mình mạnh mẽ, vững chắc cho Công ty trong giai đoạn kế tiếp.

Bên cạnh đó, để tăng cường nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo thực hiện các kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2018, các cổ đông đã thống nhất để lại toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ bao gồm hơn 68,9 tỷ đồng để tái đầu tư, mở rộng mạng lưới của Công ty tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn trọng điểm khác.

Liên quan kế hoạch kinh doanh cụ thể của năm 2018, Công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 166 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng. Theo đó, Công ty sẽ phát triển mạnh mảng cung cấp dịch vụ, mở rộng mạng lưới môi giới, hoạt động tư vấn đầu tư cũng như các hoạt động tư vấn tài chính khác. Ngoài ra, thông qua sự hỗ trợ của các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược trong và ngoài nước, Công ty cũng sẽ tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, bán chéo sản phẩm, liên kết với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Khách hàng.

Trong năm 2018, Công ty dự kiến tuyển dụng ít nhất từ 50-100 cán bộ môi giới chuyên nghiệp, cán bộ nghiệp vụ cao cấp khác đồng thời đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn, cải thiện môi trường làm việc để thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 

Trao đổi thêm với các cổ đông, ông Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho biết: hiện có rất nhiều đối tác trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán đặc biệt là các đối tác nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Hongkong, Malaysia… đang quan tâm và đặt vấn đề trở thành đối tác chiến lược của Công ty thông qua hình thức mua cổ phần chi phối. Các đối tác tiềm năng của Công ty đánh giá cao tình hình tài chính lành mạnh, chất lượng đội ngũ nhân sự cũng như hệ thống phần mềm giao dịch hiện đại,an toàn mà Công ty đang sử dụng. Hiện nay, Công ty đang sử dụng hệ thống phần mềm công nghệ tiên tiến được cung cấp bởi một trong những nhà cung cấp giải pháp công nghệ tài chính hàng đầu tại Việt Nam là AFE Solutions Limited.


Nguồn : CafeFNội dung liên quan