VND 16.65 -0.10 (-0.6%)         HPG 21.55 0.40 (1.9%)         SHB 11.30 0.15 (1.4%)         SSI 21.25 0.05 (0.2%)         SHS 9.90 0.00 (0.0%)         VPB 19.65 0.15 (0.8%)         BSR 17.20 1.30 (8.2%)         NKG 15.85 0.35 (2.3%)         HSG 14.90 0.35 (2.4%)         HHV 13.35 0.75 (6.0%)         VIX 7.99 0.24 (3.1%)         KBC 26.15 0.95 (3.8%)         VCG 21.95 0.75 (3.5%)         HAG 9.68 0.05 (0.5%)         NVL 14.15 0.10 (0.7%)         LCG 10.35 0.65 (6.7%)         MBB 19.95 0.35 (1.8%)         GEX 14.60 0.20 (1.4%)         LPB 15.00 0.05 (0.3%)         PDR 13.95 -0.20 (-1.4%)        
Công bố thông tin 
 • (19/01/2023 10h00): EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh  Tải tệp tin
 • (18/01/2023 14h00): EVS_CBTT_ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022  Tải tệp tin
 • (23/12/2022 14h00): EVS_CBTT_ Nghị quyết HĐQT điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu  Tải tệp tin
 • (16/12/2022 14h00): EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh Bà Triệu Tải tệp tin
 • (15/12/2022 14h00): EVS_CBTT_ EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh Nguyễn Trãi Tải tệp tin
 • (14/12/2022 14h00): EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh Sài Gòn Tải tệp tin
 • (14/12/2022 08h00): EVS_CBTT Thông báo về việc Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của Khách hàng là Người nội bộ của Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ Tải tệp tin
 • (01/12/2022 08h00): EVS_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tải tệp tin
 • (28/11/2022 16h00): EVS_CBTT_Quyết định số 923/QĐ-UBCK thay đổi Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu_Nguyễn Thanh Lâm  Tải tệp tin
 • (24/11/2022 17h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan  Tải tệp tin
 • (23/11/2022 10h00): EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận thành viên lưu ký thay đổi thông tin lần thứ chín  Tải tệp tin
 • (22/11/2022 15h00): EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp_Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest  Tải tệp tin
 • (22/11/2022 15h00): EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận thu hồi con dấu số 536/22/THCD; Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 01335/2022/ĐKMCD và số 01336/2022/ĐKMCD  Tải tệp tin
 • (14/11/2022 17h00): EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp_Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest  Tải tệp tin
 • (14/11/2022 17h00): EVS_CBTT_ Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động (thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty)  Tải tệp tin
 • (07/11/2022 15h00): EVS_CBTT_ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu chi nhánh Nguyễn Trãi  Tải tệp tin
 • (01/11/2022 15h00): EVS_ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Hải Châu  Tải tệp tin
 • (01/11/2022 15h00): EVS_ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải tệp tin
 • (27/10/2022 15h00): EVS_CBTT_ quyết định số 789/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thành lập chi nhánh Nguyễn Trãi Tải tệp tin
 • (25/10/2022 18h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tải tệp tin
 • (17/10/2022 16h00): EVS_CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tải tệp tin
 • (29/09/2022 16h00): EVS_CBTT ngày 29/09/2022 Công ty đã nhận được Quyết định số 47443/QĐ-CTHN-TTKT6-XPVPHC ngày 29/09/2022 của Cục Thuế thành phố Hà Nội Tải tệp tin
 • (29/09/2022 16h00): EVS_CBTT ngày 29/09/2022 Công ty đã nhận được Quyết định số 47445/QĐ-CTHN-TTKT6-XPVPHC ngày 29/09/2022 của Cục Thuế thành phố Hà Nội Tải tệp tin
 • (21/09/2022 16h00): EVS Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Tải tệp tin
 • (16/09/2022 20h00): EVS Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán  Tải tệp tin
 • (16/09/2022 14h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT thay đổi Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • (13/09/2022 15h00): EVS_ CBTT_ Thông báo quyết định số 672/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty Chứng khoán (thay đổi Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu_EVS) Tải tệp tin
 • (24/08/2022 09h00):EVS Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Tải tệp tin
 • (12/08/2022 09h00):EVS_ CBTT Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • (12/08/2022 09h00):EVS_ CBTT Công bố thông tin báo cáo tỷ lệ TLATTC tại ngày 36/06/2022 đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • (12/08/2022 09h00):EVS_ CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 30/06/2022 đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • (12/08/2022 09h00):EVS_ CBTT_ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC 06 tháng đầu năm 2022 đã soát xét (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • (29/07/2022 15h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT chấp thuận hợp đồng giữa công ty và người có liên quan của người nội bộ (Chi tiết theo file đính kèm) Tải tệp tin
 • 29/07/2022  15h00EVS_ CBTT_ Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2022) Tải tệp tin
 • (27/06/2022 15h00): : EVS_ CBTT_Quyết định số 398/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (14/06/2022 14h00): EVS_ CBTT_Thông báo thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị Công ty, miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc và bổ nhiệm Bà Lê Thảo Anh Tải tệp tin
 • (01/06/2022 15h00): EVS_ CBTT_Báo cáo sự cố giao dịch chứng khoán trực tuyến tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ngày 31/05/2022 Tải tệp tin
 • (19/05/2022 16h00): EVS_ CBTT_ Công văn số 1848/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tải tệp tin
 • (06/05/2022 14h00): EVS_ CBTT_ Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viện giao dịch Tải tệp tin
 • (29/04/2022 14h00): EVS_ CBTT_Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 Tải tệp tin
 • (18/04/2022 15h00): EVS_ CBTT_Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ  Tải tệp tin
 • (14/04/2022 15h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Chi nhánh và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Trãi Tải tệp tin
 • (05/04/2022 17h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán Tải tệp tin
 • (16/03/2022 14h00): CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tải tệp tin
 • (04/03/2022 17h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT thay đổi Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu Tải tệp tin
 • (18/02/2022 17h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan Tải tệp tin
 • (18/02/2022 17h00): EVS_ CBTT_ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo Tải tệp tin
 • (17/02/2022 16h00):  EVS_  CBTT_ Báo cáo thường niên năm 2021  Tải tệp tin
 • (17/02/2022 16h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công tyTải tệp tin
 • (17/02/2022 16h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm người nội bộTải tệp tin
 • (16/02/2022 16h00): EVS_ CBTT Quyết định vv sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập công ty chứng khoán (Thay đổi Giám đốc chi nhánh Sài Gòn) Tải tệp tin
 • (14/02/2022 15h00): EVS_ CBTT Về việc nhận được kiến nghị bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của nhóm cổ đông Tải tệp tin
 • (09/02/2022 15h00): EVS_ CBTT Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ Tải tệp tin
 • (28/01/2022 17h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chương trình, dự thảo tài liệu họpTải tệp tin
 • (28/01/2022 16h00) EVS_ CBTT_ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 Tải tệp tin
 • (11/01/2022 16h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT về việc về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Sài GònTải tệp tin
 • (10/01/2022 16h00): EVS_ CBTT_ Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài GònTải tệp tin
 • (31/12/2021 16h30): EVS_ CBTT_ Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chốt danh sách cổ đông tham dự họp. Tải tệp tin
 • (09/12/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Quyết định chấp thuận thay đổi thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu Tải tệp tin
 • (22/11/2021 08h00): Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu Tải tệp tin
 • (09/11/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người nội bộ Công ty Tải tệp tin
 • (03/11/2021 15h00): EVS_ CBTT_ Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Tải tệp tin
 • (27/10/2021 11h00): EVS_ CBTT_ Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu Tải tệp tin
 • (19/10/2021 08h00): Báo cáo tài chính quý 3.2021 Tải tệp tin
 • (19/10/2021 08h00): Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC quý 3.2021 Tải tệp tin
 • (19/10/2021 08h00): Công bố thông tin BCTC quý 3.2021 Tải tệp tin
 • (15/10/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Công văn của uỷ ban chứng khoán nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tải tệp tin
 • (14/10/2021 16h00): Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và Báo cáo giao dịch của Người nội bộ Tải tệp tin 1   Tải tệp tin2    Tải tệp tin 3
 • (13/10/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải tệp tin
 • (13/10/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Điều lệ Công ty sửa đổi Tải tệp tin
 • (13/10/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tải tệp tin
 • (08/10/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán Công ty Tải tệp tin
 • (07/10/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Công văn của Uỷ ban chứng khoán nhà nước về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tải tệp tin
 • (05/10/2021 16h00): Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Tải tệp tin 1
 • Tải tệp tin 2 Tải tệp tin 3 Tải tệp tin 4
 • (04/10/2021 14h00): Báo cáo về việc ông Trần Đình Lợi không còn là cổ đông lớn Tải tệp tin
 • (01/10/2021 16h00): EVS_ CBTT_ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tải tệp tin
 • (01/10/2021 16h00) - Điều lệ Công ty (sửa đổi) Tải tệp tin
 • (30/09/2021 14h00): Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị Kính Tải tệp tin
 • (30/09/2021 14h00): Bảng thông tin ứng cử viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Ngày 30/09/2021 Tải tệp tin
 • (30/09/2021): EVS_ CBTT_ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Tải tệp tin
 • (29/09/2021 16h00): EVS_ CBTT_Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tải tệp tin
 • (27/08/2021 16h00): EVS_ CBTT_Công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tải tệp tin
 • (26/08/2021 16h00): EVS_ CBTT_Thay đổi Kế toán trưởng Công ty Tải tệp tin
 • (24/08/2021 13h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ và thông qua hồ sơ phát hành Tải tệp tin
 • (20/08/2021 16h00): EVS_ CBTT_Nghị Quyết họp HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tải tệp tin
 • (20/08/2021 16h00): EVS_ CBTT_Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và các tài liệu kèm theo Tải tệp tin tải tài liệu họp tại đây
 • (17/08/2021 16h00): EVS_ CBTT_Thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành tại ngày 16/8/2021 của Công ty Tải tệp tin
 • (17/08/2021 16h00): EVS_ CBTT_Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Tải tệp tin
 • (12/08/2021 16h00): EVS_ CBTT_Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Tải tệp tin
 • (05/08/2021 15h00): EVS_ CBTT_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Tải tệp tin
 • (30/07/2021 15h00): EVS_CBTT_Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 Tải tệp tin
 • (30/07/2021 15h00): EVS_CBTT_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan Tải tệp tin
 • (26/07/2021 16h00): Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Phó Tổng Giám đốc Ngô Thị Thu Hương Tải tệp tin
 • (26/07/2021 16h00): Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Người Phụ trách quản trị Công ty: Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Tải tệp tin
 • (26/07/2021 16h00): Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn: Ông Lê Đình Toán Tải tệp tin
 • (26/07/2021 16h00): Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu: Ông Đoàn Gia Tùng Tải tệp tin
 • (26/07/2021 16h00): EVS_CBTT_NQ HĐQT 28/2021/NQ-HĐQT vv Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Bảo Thắng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Châu thay thế kể từ ngày 26/07/2021 Tải tệp tin
 • (27/07/2021 14h00): EVS_CBTT_Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Everest của Ông Lê Bảo Thắng kể từ ngày 26/07/2021 Tải tệp tin
 • (26/07/2021 14h00): Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Chung Tải tệp tin
 • (26/07/2021 14h00): Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Giám đốc Tài chính Vũ Thị Thanh Hằng Tải tệp tin
 • (23/07/2021 16h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT số 27/2021/NQ-HĐQT về việc quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc khối Tài chính đối với bà Vũ Thị Thanh Hằng Tải tệp tin
 • (21/07/2021 16h00): EVS_CBTT_Nghị quyết Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế Công bố thông tin Tải tệp tin
 • (21/07/2021 16h00): EVS_CBTT_Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn Tải tệp tin
 • (21/07/2021 16h00): EVS_CBTT_Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tải tệp tin
 • (12/07/2021 16h00): EVS_CBTT_ Thông báo số 326/TB-EVS ngày 12/07/2021 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty Tải tệp tin
 • (08/07/2021 16h00): EVS_CBTT_ Công văn số 3423/UBCK-QLKD ngày 07/07/2021 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Tải tệp tin
 • (05/07/2021 16h00): EVS_CBTT_Quyết định số 426/QĐ-UBCK ngày 02/07/2021 của UBCKNN về việc thay đổi ông Đoàn Gia Tùng là người đứng đầu chi nhánh Bà Triệu Tải tệp tin
 • (22/06/2021 16h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc quyết định triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động Tải tệp tin
 • (11/06/2021 11h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đoàn Gia Tùng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu kể từ ngày 10/06/2021 Tải tệp tin
 • (20/05/2021 14h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 về việc thông qua hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản – là người có liên quan của thành viên HĐQT EVS. Tải tệp tin
 • (20/05/2021 14h00): EVS_CBTT_Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) và Công ty cổ phần Enteco Việt Nam – là người có liên quan của thành viên HĐQT EVS Tải tệp tin
 • (22/04/2021 16h00): CBTT EVS Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 Tải tệp tin
 • (14/04/2021 16h00): Ủy quyền bà Ngô Thị Thu Hương làm Người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 15/04/2021 Tải tệp tin
 • (06/04/2021 14h00): Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban Kiểm toán Tải tệp tin
 • (06/04/2021 14h00): Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty Tải tệp tin
 • (06/04/2021 13h00): Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thành Chung Tải tệp tin
 • (02/04/2021 14h00): Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK ngày 01/04/2021 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật Tải tệp tin
 • (10/03/2021 14h00): CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tải tệp tin
 • (05/03/2021 15h00): Đính chính thông tin công bố ngày 03/03/2021 Tải tệp tin
 • (03/03/2021 17h00): Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp tin
 • (03/03/2021 09h00): Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thành Chung - TGĐ Tải tệp tin
 • (01/03/2021 14h00): Ngày 01/03/2021 Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Tải tệp tin
 • (26/02/2021 14h00): Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tải tệp tin
 • (22/02/2021 14h00): Giấy đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 Tải tệp tin
 • (19/02/2021 14h00): Giấy đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 Tải tệp tin
 • (09/02/2021 17h00): CBTT NQ HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 09/02/2021 về việc thông qua thời gian, địa điểm họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp tin
 • (09/02/2021 17h00): CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tải tệp tin
 • (09/02/2021 10h00): Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Tải tệp tin
 • (29/01/2021 16h00): Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty Tải tệp tin
 • (13/01/2021 16h00): Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  Tải tệp tin
 • (13/01/2021 13h00): Báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần của Ông Vũ Hồng Sơn Tải tệp tin
 • (07/01/2021 13h00): CBTT Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin, kể từ ngày 06/01/2021 Tải tệp tin
 • (31/12/2020 13h00): CBTT NQ HĐQT số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 30/12/2020 về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) Tải tệp tin
 • (30/12/2020 13h00): CBTT Ngày 30/12/2020 Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC-UBCK ngày 28/12/2020 của UBCKNN về việc chấp thuận thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tải tệp tin
 • (18/12/2020 13h00): Thông báo chuyển nhượng cổ phần của Ông Vũ Hồng Sơn Tải tệp tin
 • (17/12/2020 13h00): Nghị Quyết HĐQT số 19/2020/NQ-HĐQT ngày 16/12/2020 về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty Tải tệp tin
 • (14/10/2020 13h00): NQ HĐQT số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 14/10/2020 về việc thay đổi chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty Tải tệp tin
 • (08/09/2020 13h00): Nghị quyết HĐQT số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 07/09/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Ngô Đặng Triều Tải tệp tin
 • (26/08/2020 13h00): Ngày 26/08/2020 Công ty đã nhận được Quyết định số 541/QĐ-UBCK ngày 07/08/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest- Chi nhánh Bà Tải tệp tin
 • (17/08/2020 13h00): NQ HĐQT số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 14/08/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 4 năm 2020 Tải tệp tin
 • (14/08/2020 13h00): NQ HĐQT số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 14/08/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2020 Tải tệp tin
 • (05/08/2020 13h00): Ngày 04/08/2020 Công ty đã nhận được Quyết định số 529/QĐ-UBCK ngày 03/08/2020 của UBCKNN về việc thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest- Chi nhánh Hàm Nghi Tải tệp tin
 • (30/07/2020 13h00) Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2020 của Công ty Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (20/07/2020 08h00) Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 2.2020 Tải tệp tin
 • (13/07/2020 13h00) NQ HĐQT số 12/2020/NQ-HĐQT ngày 13/07/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh bà Triệu đối với ông Nguyễn Phồn Hậu và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám Đốc chi nhánh Bà Triệu, kể từ ngày 13/07/2020 Tải tệp tin
 • (03/07/2020 13h00) Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tải tệp tin
 • (03/07/2020 13h00) Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tải tệp tin
 • (01/07/2020 13h00) NQ HĐQT số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 01/07/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2020 Tải tệp tin
 • (24/06/2020 15h00) CBTT NQ HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 24/06/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Huỳnh Anh Tuấn, kể từ ngày 30/06/2020 Tải tệp tin
 • (15/06/2020 8h00) Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 Tải tệp tin
 • (25/05/2020 15h00) NQ HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2020 Tải tệp tin
 • (06/05/2020 15h00) Ban Kiểm soát Công ty đã họp và tiến hành bầu bà Nguyễn Thị Linh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 05/05/2020 Tải tệp tin
 • (29/04/2020 17h00) Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải tệp tin
 • (15/04/2020 14h00) Nghị quyết HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 14/04/2020 về việc thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải tệp tin
 • (14/04/2020 21h00) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và tài liệu họp Tải tệp tin
 • (10/04/2020 16h00) CBTT ngày 10/04/2020 Công ty đã nhận được Quyết định số 252/QĐ-UBCK ngày 10/04/2020 của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi của Công ty. Tải tệp tin
 • (03/04/2020 14h00) NQ HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020 về việc đóng cửa Chi nhánh Hàm Nghi và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hàm Nghi của ông Huỳnh Anh Tuấn. Tải tệp tin
 • (11/03/2020 14h00) CBTT Thông báo số 97/2020/CV-EVS về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Tải tệp tin
 • (11/03/2020 14h00) CBTT CBTT NQ HĐQT số 04/2020/NQ- HĐQT về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Báo cáo tỷ lệ an toàn Tài chính năm 2019 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin giải trình chênh lệnh trên 10% lợi nhuận sau thuế so với cùng ký năm trước trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (19/02/2020 16h00) Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán Tải tệp tin
 • (21/01/2020 16h00) CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 Tải tệp tin
 • (17/01/2020 16h00) CBTT NQ HĐQT số 02/2020/NQ- HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và CBNV Công ty Tải tệp tin
 • (16/01/2020 16h00) CBTT NQ HĐQT số 01/2020/NQ-HDDQT ngày 16/01/2020 về việc ban hành chính sách quản trị rủi ro năm 2020 Tải tệp tin
 • (12/12/2019 16h00) CBTT NQ HĐQT số 14/2019/NQ-HDDQT ngày 12/12/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2019 Tải tệp tin
 • (11/11/2019 16h00) CBTT ngày 11/11/2019 Công ty đã nhận được Quyết định số 892/QĐ-UBCK ngày 08/11/2019 của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest- Chi nhánh Sài Gòn Tải tệp tin
 • (29/10/2019 16h00) CBTT ngày 29/10/2019 Công ty đã nhận được Quyết định số 81376/QĐ-CT-TKT8-XPVPHC ngày 29/10/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội Tải tệp tin
 • (17/09/2019 15h00) CBTT Công văn số 5599/UBCK-QLKD ngày 16/09/2019 trả lời hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (30/07/2019 16h00) CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 Tải tệp tin
 • (14/06/2019 16h00) CBTT Ngày 14/06/2019 Công ty nhận được Thông báo 651/TB-SGDHN ngày 14/06/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty CP Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (11/06/2019 16h00) CBTT Ngày 10/06/2019 Công ty nhận được Thông báo số 5251/VSD-ĐK ngày 07/06/2019 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển sàn giao dịch đối với cổ phiếu EVS từ thị trường đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPcom) Tải tệp tin
 • (05/06/2019 14h00) CBTT CBTT Quyết định số 338/QĐ-SGDHN ngày 03/06/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch với cổ phiếu EVS của Công ty Tải tệp tin
 • (04/06/2019 14h00) CBTT ngày 04/06/2019 HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2019 Tải tệp tin
 • (28/05/2019 16h00) CBTT Ngày 27/05/2019 Công ty đã nhận được Quyết định số 310/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết toàn bộ 600.000.400 cổ phiếu EVS trên sàn HNX   Tải tệp tin
 • (15/05/2019 14h00) CBTT ngày 15/05/2019 Công ty CP Chứng khoán Everest đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty TNHH Kiếm Toán CPA Việt Nam  Tải tệp tin
 • (25/04/2019 16h00) CBTTNQ HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 25/04/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu 300 tỷ  Tải tệp tin
 • (08/04/2019 14h00) CBTT ngày 08/04/2019 Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 21/GPĐC-UBCK ngày 05/04/2019 của UBCKNN  Tải tệp tin
 • (06/04/2019 14h00) CBTT Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải tệp tin
 • (29/03/2019 14h00) CBTT ngày 29/03/2019 HĐQT Công ty ban hành Nghị Quyết số 06/2019/NQ - HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Ngô Đặng Triều giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công nghệ thông tin kể từ ngày 29/03/2019 Tải tệp tin
 • (22/03/2019 16h00) Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu EVSBOND.01.2018 Tải tệp tin
 • (22/03/2019 14h00) CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải tệp tin
 • (22/03/2019 14h00) CBTT ngày 22/03/2019 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Tải tệp tin
 • (19/03/2019 14h00) CBTT về việc ngày 18/03/2019 EVS nhận được Công văn số 1690/UBCK-QLDN của UBCKNN về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Tải tệp tin
 • (01/03/2019 14h00) CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ lên 1000 tỷ đồng Tải tệp tin
 • (01/03/2019 14h00) CBTT Nghị Quyết HĐQT ngày 01/03/2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 600 tỷ lên 1000 tỷ đồng Tải tệp tin
 • (01/03/2019 14h00) CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019 Tải tệp tin
 • (16h00 25/02/2019) CBTT EVS NQ HĐQT ngày 25/02/2019 về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thời điểm dự kiến chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 18/03/2019 Tải tệp tin
 • (12/02/2019 16h00) CBTT Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (30/01/2019) CBTT EVS Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2018 đã kiểm toán Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) CBTT EVS báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
 • (18/01/2019 ) Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý IV năm 2018 Tải tệp tin
 • (09/01/2019 13h00) CBTT Nghị Quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 08/01/2019 về việc điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu EVS cho cổ đông hiện hữu Tải tệp tin
 • (08/01/2019 16h00) Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (28/12/2018 13h00) CBTT gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu EVS thêm 30 ngày Tải tệp tin
 • (25/12/2018 14h00) CBTT EVS ban hành Nghị quyết HĐQT số 17/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2018 Tải tệp tin
 • (10/12/2018 16h00) CBTT ngày 10/12/2018 EVS nhận được Quyết định số 1110/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Bà Triệu Tải tệp tin
 • (16/11/2018) CBTT Thông báo Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đã được cấp mẫu con dấu thứ 2 theo giấy chứng nhận con dấu số 02186/2018/ĐKMCD Tải tệp tin
 • (13/11/2018 15h00) CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ EVS (Công ty Cổ phần FIG)  Tải tệp tin
 • (13/11/2018 15h00) CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ EVS (Lưu Đức Quang)  Tải tệp tin
 • (30/10/2018 15h00) CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ EVS Tải tệp tin
 • (30/10/2018 15h00) CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu EVS của Người nội bộ EVS Tải tệp tin
 • (26/10/2018 15h00) CBTT Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (26/10/2018 15h00) CBTT về việc ngày 26/10/2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN Tải tệp tin
 • (19/10/2018 16h00) CBTT Nghị quyết HĐQT ngày 18/10/2018 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phồn Hậu giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Triệu Tải tệp tin
 • (18/10/2018 11h00) CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thành lập thêm 01 Chi nhánh tại phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tải tệp tin
 • (04/10/2018 11h00) CBTT Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/10/2018 Tải tệp tin
 • (21/09/2018 10h00) CBTT bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hương hiện đang là thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 20/09/2018 Tải tệp tin
 • (18/09/2018 11h00) CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Tải tệp tin
 • (18/09/2018 11h00) CBTT Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh Hàm Nghi của UBCKNN Tải tệp tin
 • (04/09/2018 16h00) CBTT Quyết định chấp thuận thay đổi Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn của UBCKN Tải tệp tin
 • (23/08/2018 16h30) CBTT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham gia dự họp ngày 12/09/2018 Tải tệp tin
 • (21/08/2018 15h00) CBTT Nghị Quyết HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 600 tỷ đồng lên 1000 tỷ đồng Tải tệp tin
 • (08/08/2018) CBTT theo nghĩa vụ CBTT theo điểm p, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 155/2015/TT-BTC Tải tệp tin
 • (24/07/2018) Thông báo Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Tải tệp tin
 • (19/07/2018) CBTT bổ nhiệm ông Lê Đình Toán nay đang là Phó Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn, giữ chức vụ Giám Đốc Chi nhánh Sài Gòn Tải tệp tin
 • (18/07/2018) CBTT bổ nhiệm ông Huỳnh Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 18/07/2018 Tải tệp tin
 • (17/07/2018) CBTT NQ bổ nhiệm Ông Bùi Công Thiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 17/07/2018 Tải tệp tin
 • (16/07/2018) CBTT thành lập 01 Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh Tải tệp tin
 • (22/05/2018) CBTT: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest chốt danh sách Cổ đông để đăng ký Chứng khoán tại VSD Tải tệp tin
 • (27/04/2018) CBTT Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải thông tin về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Tải tệp tin
 • (23/04/2018) CBTT thay đổi website Công ty và thông tin giao dịch trực tuyến từ ngày 23/04/2018 Tải tệp tin
 • (20/04/2018) CBTT ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/04/2018 Tải tệp tin
 • (19/04/2018) CBTT thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh Tải tệp tin
 • (13/04/2018) CBTT thay đổi tên Chi nhánh Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh Tải tệp tin
 • (05/04/2018) Công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường Tải tệp tin
 • (04/04/2018) Công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu Tải tệp tin
 • (03/04/2018) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tải tệp tin
 • (30/03/2018) Công bố thay đổi mẫu dấu Công ty Tải tệp tin
 • (28/03/2018) Công bố quyết định chấp thuận đổi tên, Điều lệ Công ty Tải tệp tin
 • (07/03/2018) Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tải tệp tin
 • (26/02/2018) Công bố Báo cáo thường niên 2017 của OCS Tải tệp tin
 • (13/02/2018) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần chứng khoán đại Dương Tải tệp tin
 • (08/02/2018) Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương Tải tệp tin
 • (23/01/2018) Công bố Quyết định chấp thuận giao dịch chuyển nhượng cổ phần OCS Tải tệp tin
 • (29/12/2017) Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của OCS Tải tệp tin
 • (31/10/2017) Công bố thông tin miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của OCS Tải tệp tin
 • (19/10/2017) Công bố thông tin thay đổi Người được Ủy quyền Công bố thông tin của OCS Tải tệp tin
 • (24/07/2017) Công bố thông tin Bản án KDTM sơ thẩm số 24/2017/KDTM-ST Tải tệp tin
 • (03/05/2017) OCS Công bố thông tin sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ Cộng ty Tải tệp tin
 • (28/04/2017) OCS Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Tải tệp tin
 • (13/04/2017) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần chứng khoán đại DươngChi tiết tin
 • (22/02/2017) OCS Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung bản án dân sự phúc thẩm số 231/2016/DSST Tải tệp tin
 • (23/01/2017) OCS Công bố thông tin về bản án dân sự phúc thẩm số 231/2016/DSST Tải tệp tin
 • (29/09/2016) OCS Công bố thông tin về bản án dân sự sơ thẩm số 21/2016/DSST Tải tệp tin
 • (29/09/2016) OCS miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Hồng Minh.Tải tệp tin
 • (13/08/2016) OCS công bố thông tin giảm 10% vốn chủ sở hữu Tải tệp tin
 • (13/06/2016) Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương công bố mẫu con dấu mới của Công ty được sử dụng kể từ ngày 13/06/2016.Tải tệp tin
 • (21/06/2016) OCS công bố thông tin kết luận thuế Tải tệp tin
 • (25/05/2016) OCS miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Văn Hậu. Tải tệp tin
 • (23/05/2016) Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương thay đổi địa chỉ trụ sở chính tới địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà VNT Tower, Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tải tệp tin
 • (09/05/2016) Quyết định về việc thu hồi Quyết định số 612/QĐ-UBCK ngày 15/08/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm. Tải tệp tin
 • (09/05/2016) Quyết định về việc thu hồi Quyết định số 469/QĐ-UBCK ngày 26/06/2014 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch Trung Kính. Tải tệp tin
 • (28/04/2016) Công bố thông tin về việc thay đổi Người nội bộ Tải tệp tin
 • (28/04/2016) Công bố mức giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương Tải tệp tin
 • (8/4/2016) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : Tải tệp tin
 • (29/03/2016) OCS công bố thông tin giảm 10% vốn chủ sở hữu Tải tệp tin
 • (28/03/2016) Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Biên bản kiểm phiếu về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương : Tải tệp tin
 • (25/03/2016) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : Tải tệp tin
 • (25/11/2015) Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc : Tải tệp tin
 • (09/4/2015) Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông : Tải tệp tin Tải tệp tinTải tệp tin
 • (29/12/2014) Thông báo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường : Tải tệp tin
 • (12/12/2014) Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường : Tải tệp tin
 • (9/12/2014) Thông báo hoãn họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường : Tải tệp tin
 • (26/11/2014) Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường : Tải tệp tinTải tệp tinTải tệp tin
 • (15/08/2014) Thông báo Quyết định thành lập Phòng giao dịch Hoàn Kiếm Tải tệp tin
 • (8/05/2014) Công bố Nghị quyết của HĐQT v/v Thành lập Phòng Giao dịch Tải tệp tin
 • (17/04/2014) Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tải tệp tin
 • ( 1/4/2014 ) Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2014 CTCP Chứng khoán Đại Dương Tải Tệp tinTải tệp tin
 • (27/03/2014) Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tải tệp tin
 • (26/04/2013) Kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Tải tệp tin
 • (04/04/2013) Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2013 CTCP Chứng khoán Đại Dương Tải tệp tinTải tệp tin
 • (25/03/2013) Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Tải tệp tin