TCH 20.90 0.30 (1.5%)         TCB 23.90 0.90 (3.9%)         STB 14.20 0.10 (0.7%)         LPB 12.60 0 (0.0%)         ITA 5.18 0.14 (2.8%)         HPG 29.35 0.45 (1.6%)         VPB 24.80 0.35 (1.4%)         HSG 15.60 0.95 (6.5%)         ACB 25.30 0.00 (0.0%)         MBB 18.70 0.45 (2.5%)         GEX 20.65 -0.35 (-1.7%)         CTG 32.10 -0.05 (-0.2%)         PVS 14.20 0.30 (2.2%)         TTF 8.12 0.36 (4.6%)         HAG 4.85 -0.06 (-1.2%)         HQC 1.73 0.01 (0.6%)         DXG 12.25 0.05 (0.4%)         BSR 7.00 0 (0.0%)         ROS 2.30 0.07 (3.1%)         POW 10.20 0.05 (0.5%)        
Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề 
Nhằm mục đích chuyên nghiệp hoá các sản phẩm dịch vụ để đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, chúng tôi xác định yếu tố con người là then chốt. Đội ngũ nhân viên EVS bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, ý thức kỷ luật tốt và luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp. EVS cũng đặt ra chiến lược và chính sách cụ thể để thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm hoàn thiện hoá đội ngũ quản lý.
 
Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề:

STT Chức vụ Họ và tên Số CMTND Số chứng chỉ hành nghề CK
I Ban điều hành


1 Chủ tịch HĐQT Vũ Hồng Sơn 111320851 00298/QLQ
2 Tổng giám đốc Nguyễn Thành Chung 011651811 000590/QLQ 
3 Phó tổng giám đốc Ngô Thị Thu Hương 001173001442 00704/MGCK 
4 Giám đốc chi nhánh Sài Gòn Lê Đình Toán 025635815 01179/PTTC 

II Nhân viên nghiệp vụ


1
Lại Nguyên Ngọc 162552078 00494/PTTC
2
Vũ Thị Minh Thêu 162385799 00458/PTTC
3
Lê Thị Hòa 151292353 00963/PTTC
4
Nguyễn Thị Thùy Dung 063249529 002150/PTTC
5
Lương Thị Thuyên 151621167 001766/PTTC
6
Tân Hoàng Tuấn 023118471 000364/MGCK
7
Ngô Kim Phượng 023941119 00387/PTTC
8
Lê Thị Minh Thu 361870394 00981/MGCK
9
Đoàn Mỹ Hoa 011762155 001706/PTTC
10
Lại Thị Sen 013434164 000449/QLQ
11
Trần Anh Tú 013326588 001495/MGCK
12
Trần Thị Phượng 037184000029 01217/PTTC
13
Trương Quốc Anh 023804897  002073/MGCK
14
Ngô Thị Song Ngân 012449415 001787/QLQ
15
Vũ Thị Hoài Thu 011846779 00452/QLQ
16
Hồ Ngọc Đông 186037088 00850/MGCK
17
Vũ Thị Thanh Hằng 012676414 00286/QLQ
18
Nguyễn Thị Linh 034184000087 002150/PTTC
19
Vy Thị Hương Trang 024995292 001436/MGCK
20
Trần Thị Thanh Lương 250385071  001420/PTTC 
21
Trương Thi Ngân
B7979004
002242/PTTC
22
Bùi Trung Thắng 013040308 002993/MGCK
23
Nguyễn Diệu Linh 013399553 003922/MGCK
24
Nguyễn Tăng Thanh Bình 022843357 01185/MGCK
25
Nguyễn Thị Phương Nga 112159494 004503/MGCK
26
Nguyễn Tiến Dũng 025367254 001793/PTTC
27
Nguyễn Văn Cường 271311612 004409/MGCK
28
Phạm Thị Thanh Phúc 212723083 004285/MGCK
29
Võ Minh Ngọc 212686694 004559/MGCK
30
Trần Nhật Tân 212686694 002003/PTTC
31
Vũ Tiến Đạt 012124474 00606/MGCK
32
Võ Văn Cường
025554048 00417/QLQ
33
Trần Văn Thảo
291018754 002244/PTTC
34
Bùi Trọng Nghĩa
012121384 00288/MGCK
35
Vũ Thị Thùy Trang
013080433 002169/MGCK
36
Nguyễn Thị Phương Thảo
030184007131 006590/MGCK