STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề 
Nhằm mục đích chuyên nghiệp hoá các sản phẩm dịch vụ để đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, chúng tôi xác định yếu tố con người là then chốt. Đội ngũ nhân viên EVS bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, ý thức kỷ luật tốt và luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp. EVS cũng đặt ra chiến lược và chính sách cụ thể để thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm hoàn thiện hoá đội ngũ quản lý.
 
Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề:

STT Chức vụ Họ và tên Số CMTND Số chứng chỉ hành nghề CK
I Ban điều hành


1 Tổng giám đốc Nguyễn Thành Chung 011651811 000590/QLQ 
2 Phó tổng giám đốc Ngô Thị Thu Hương 001173001442 00704/MGCK 
3 Giám đốc chi nhánh Sài Gòn Lê Đình Toán 025635815 01179/PTTC 
4 Giám đốc chi nhánh Bà Triệu Đoàn Gia Tùng 031242236 002128/MGCK 

II Nhân viên nghiệp vụ


1   Lê Minh Khuê 033078000014 002022/PTTC 
2   Đoàn Gia Tùng 031242236 002128/MGCK 
2
Lại Nguyên Ngọc 162552078 00494/PTTC

Vũ Thị Minh Thêu 162385799 00458/PTTC
4
Lê Thị Hòa 151292353 00963/PTTC
5
Nguyễn Thị Thùy Dunggg 063249529 002150/PTTC
6
Lương Thị Thuyên 151621167 001766/PTTC
7
Tân Hoàng Tuấn 023118471 000364/MGCK
8

Ngô Kim Phượnggg 023941119 00387/PTTC
9

Lê Thị Minh Thu 361870394 00981/MGCK
10

Đoàn Mỹ Hoa 011762155 001706/PTTC
11

Lại Thị Sen 013434164 000449/QLQ
12
Trần Anh Tú 013326588 001495/MGCK
13
Trần Thị Phượng 037184000029 01217/PTTC
14
Trương Quốc Anh 023804897  002073/MGCK
15
Ngô Thị Song Ngân 012449415 001787/QLQ
16
Vũ Thị Hoài Thu 011846779 00452/QLQ
17
Hồ Ngọc Đông 186037088 00850/MGCK
18
Vũ Thị Thanh Hằnggg 012676414 00286/QLQ
19
Nguyễn Thị Linh 034184000087 002150/PTTC
20
Vy Thị Hương Trang 024995292 001436/MGCK
21

Trần Thị Thanh Lương 250385071  001420/PTTC 
22
Trương Thi Ngân
B7979004
002242/PTTC
23
Bùi Trung Thắng 013040308 002993/MGCK
24
Nguyễn Diệu Linh 013399553 003922/MGCK
25
Nguyễn Tăng Thanh Bình 022843357 01185/MGCK
26
Nguyễn Thị Phương Nga 112159494 004503/MGCK
27
Nguyễn Tiến Dũng 025367254 001793/PTTC
28
Nguyễn Văn Cường 271311612 004409/MGCK
29
Phạm Thị Thanh Phúc 212723083 004285/MGCK
30
Võ Minh Ngọc 212686694 004559/MGCK
31

Trần Thành Nam 264050902 01150/MGCK
32

Vũ Tiến Đạt 012124474 00606/MGCK
33
Võ Văn Cường
025554048 00417/QLQ
34
Trần Văn Thảo
291018754 002244/PTTC
35
Bùi Trọng Nghĩa
012121384 00288/MGCK
36
Vũ Thị Thùy Trang
013080433 002169/MGCK
37
Nguyễn Thị Phương Thảo
030184007131 006590/MGCK
38
Nguyễn Mạnh Tiến
C7298292 002593/PTTC
39
Hồ Thị Bích Ngọc
260981206 006780/MGCK