SHB 27.55 -1.45 (-5.0%)         FLC 12.00 -0.30 (-2.4%)         KBC 45.20 -0.50 (-1.1%)         STB 26.85 0.45 (1.7%)         HPG 57.30 0.50 (0.9%)         HQC 4.11 0.04 (1.0%)         POW 12.30 -0.20 (-1.6%)         VHG 3.50 0 (0.0%)         TTF 8.30 0.20 (2.5%)         DLG 6.58 0.43 (7.0%)         HSG 49.75 1.30 (2.7%)         BSR 22.70 0 (0.0%)         HAR 7.28 0.19 (2.7%)         TCB 52.60 0.10 (0.2%)         VPB 37.50 0.55 (1.5%)         ASM 17.30 0.80 (4.9%)         PVS 28.70 0.00 (0.0%)         LCG 18.45 -0.55 (-2.9%)         NKG 51.90 2.60 (5.3%)         ITA 7.85 -0.06 (-0.8%)        
Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề 
Nhằm mục đích chuyên nghiệp hoá các sản phẩm dịch vụ để đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, chúng tôi xác định yếu tố con người là then chốt. Đội ngũ nhân viên EVS bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, ý thức kỷ luật tốt và luôn coi trọng đạo đức nghề nghiệp. EVS cũng đặt ra chiến lược và chính sách cụ thể để thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ xứng đáng nhằm hoàn thiện hoá đội ngũ quản lý.
 
Danh sách cán bộ nhân viên có chứng chỉ hành nghề:

STT Chức vụ Họ và tên Số CMTND Số chứng chỉ hành nghề CK
I Ban điều hành


1 Tổng giám đốc Nguyễn Thành Chung 011651811 000590/QLQ 
2 Phó tổng giám đốc Ngô Thị Thu Hương 001173001442 00704/MGCK 
3 Giám đốc chi nhánh Sài Gòn Lê Đình Toán 025635815 01179/PTTC 
4 Giám đốc chi nhánh Bà Triệu Đoàn Gia Tùng 031242236 002128/MGCK 
5 Giám đốc tài chính
Vũ Thị Thanh Hằng 012676414 00286/QLQ

II Nhân viên nghiệp vụ


1   Lê Minh Khuê 033078000014 002022/PTTC 
2
Lại Nguyên Ngọc 162552078 00494/PTTC

Vũ Thị Minh Thêu 162385799 00458/PTTC
4
Lê Thị Hòa 151292353 00963/PTTC
5
Nguyễn Thị Thùy Dung 063249529 002150/PTTC
6
Lương Thị Thuyên 151621167 001766/PTTC
7
Tân Hoàng Tuấn 023118471 000364/MGCK
7

Ngô Kim Phượng 023941119 00387/PTTC
8

Lê Thị Minh Thu 361870394 00981/MGCK
9

Đoàn Mỹ Hoa 011762155 001706/PTTC
10

Lại Thị Sen 013434164 000449/QLQ
11
Trần Anh Tú 013326588 001495/MGCK
12
Trần Thị Phượng 037184000029 01217/PTTC
13
Trương Quốc Anh 023804897  002073/MGCK
14
Ngô Thị Song Ngân 012449415 001787/QLQ
15
Vũ Thị Hoài Thu 011846779 00452/QLQ
17
Hồ Ngọc Đông 186037088 00850/MGCK
16
Nguyễn Thị Linh 034184000087 002150/PTTC
17
Vy Thị Hương Trang 024995292 001436/MGCK
18

Trần Thị Thanh Lương 250385071  001420/PTTC 
19

Trương Thi Ngân
B7979004
002242/PTTC
20
Bùi Trung Thắng 013040308 002993/MGCK
21
Nguyễn Diệu Linh 013399553 003922/MGCK
22
Nguyễn Tăng Thanh Bình 022843357 01185/MGCK
23
Nguyễn Thị Phương Nga 112159494 004503/MGCK
24
Nguyễn Tiến Dũng 025367254 001793/PTTC
25
Nguyễn Văn Cường 271311612 004409/MGCK
26
Phạm Thị Thanh Phúc 212723083 004285/MGCK
27
Võ Minh Ngọc 212686694 004559/MGCK
28

Trần Thành Nam 264050902 01150/MGCK
29

Vũ Tiến Đạt 012124474 00606/MGCK
30
Võ Văn Cường
025554048 00417/QLQ
31
Trần Văn Thảo
291018754 002244/PTTC
32
Bùi Trọng Nghĩa
012121384 00288/MGCK
33
Vũ Thị Thùy Trang
013080433 002169/MGCK
34
Nguyễn Thị Phương Thảo
030184007131 006590/MGCK
35
Nguyễn Mạnh Tiến
C7298292 002593/PTTC
36
Hồ Thị Bích Ngọc
260981206 006780/MGCK