HQC 4.08 0.19 (4.9%)         STB 30.50 1.60 (5.5%)         VPB 71.70 -0.10 (-0.1%)         TCB 52.60 2.50 (5.0%)         HPG 53.10 1.50 (2.9%)         MBB 39.40 1.50 (4.0%)         SHB 29.80 0.30 (1.0%)         SSI 50.10 3.10 (6.6%)         DXG 25.25 1.65 (7.0%)         BSR 18.60 0 (0.0%)         CTG 52.90 3.40 (6.9%)         FLC 13.15 0.05 (0.4%)         LPB 31.25 0.05 (0.2%)         PVS 28.20 1.30 (4.8%)         HUT 7.80 0.70 (9.9%)         PVD 22.50 0.30 (1.4%)         SCR 11.40 0.00 (0.0%)         ROS 6.71 0.09 (1.4%)         HVG 2.30 0 (0.0%)         HNG 10.35 -0.05 (-0.5%)        
MỞ TÀI KHOẢN ONLINE
XÁC NHẬN GIẤY TỜ
CHỤP ẢNH MẶT TRƯỚC VÀ MẶT SAU GIẤY TỜ CỦA QUÝ KHÁCH
CMND/CCCD Mặt trước
CMND/CCCD Mặt sau

* Chứng minh thư/Căn cước công dân còn hiệu lực theo quy định của pháp luật
* Vui lòng sử dụng giấy tờ thật. Hãy đảm bảo ảnh chụp không bị mờ hoặc bóng, thông tin hiển thị rõ ràng, dễ đọc trong điều kiện đầy đủ ánh sáng
* Hướng dẫn mở tài khoản Chứng khoán qua eKYC xem tại đây
XÁC NHẬN KHUÔN MẶT
XÁC THỰC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG QUA HÌNH ẢNH
XÁC THỰC GƯƠNG MẶT

* Để xác thực thông tin khách hàng qua hình ảnh, quý khách vui lòng chụp ảnh khuôn mặt
* Thiết bị có Camera và gương mặt của quý khách cần phải xuất hiện trong ảnh
* Trang phục lịch sự

KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN
I. THÔNG TIN CƠ BẢN (*)
 
 
II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN(*)
 
XÁC NHẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN
I. THÔNG TIN CƠ BẢN (*)
III. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN(*)
HỢP ĐỒNG
CHỤP MẪU CHỮ KÝ

* Quý khách vui lòng chụp ảnh có chữ ký mẫu của Quý khách
* Thiết bị có Camera và chữ ký mẫu của quý khách cần phải xuất hiện trong ảnh
Hợp đồng