NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 12/09/2023

Bản tin chứng khoán ngày 12/09/2023