HPG 30.90 1.30 (4.4%)         TCB 24.00 0.05 (0.2%)         FLC 4.36 0.28 (6.9%)         ROS 2.31 0.06 (2.7%)         STB 14.55 -0.05 (-0.3%)         KLF 1.90 0.10 (5.6%)         VRE 28.35 0.25 (0.9%)         LPB 12.30 0 (0.0%)         HSG 15.40 -0.05 (-0.3%)         AMD 3.02 0.19 (6.7%)         TTF 7.99 -0.60 (-7.0%)         GEX 21.25 -0.20 (-0.9%)         ITA 5.10 -0.03 (-0.6%)         ACB 25.60 0.00 (0.0%)         ART 2.60 0.20 (8.3%)         VPB 25.70 0.10 (0.4%)         HAG 4.87 0.15 (3.2%)         HQC 1.74 0.01 (0.6%)         CTG 31.80 -0.20 (-0.6%)         MBB 18.85 0.05 (0.3%)        
EVS thông báo về sự cố Giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày 09/06/2020 

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) thông báo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) về sự cố hệ thống giao dịch ngày 09/06/2020 như sau:

Vào ngày giao dịch 09/06/2020, trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán và khoản 1 Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-SGDHCM ngày 03/03/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

1.      Thực hiện tạm ngừng giao dịch và hủy đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 09/06/2020.

2.      Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 09/06/2020 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.

3.      Hoạt động giao dịch sẽ tiếp tục trở lại ngay khi sự cố được khắc phục và SGDCK TP.HCM sẽ thông báo trong Thông báo tiếp theo.

Hiện nay EVS đã hoàn tất cập nhật kết quả giao dịch ngày hôm nay 09/06/2020, Quý khách có thể theo dõi kết quả trên hệ thống giao dịch trực tuyến của EVS.

EVS xin thông báo để Quý Khách hàng được biết và sẽ kịp thời thông báo đến Quý khách các thông báo tiếp theo từ SGDCK TP.HCM.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!Nội dung liên quan