LPB 12.30 0 (0.0%)         ACB 25.20 -0.10 (-0.4%)         SHS 13.40 -0.30 (-2.2%)         PVS 13.90 -0.30 (-2.1%)         HUT 2.50 -0.10 (-3.9%)         NVB 9.10 0.10 (1.1%)         SHB 15.80 0.00 (0.0%)         MBG 5.40 -0.20 (-3.6%)         BSR 7.20 0 (0.0%)         BVB 13.40 0 (0.0%)         CEO 7.40 -0.10 (-1.3%)         NAB 14.80 0 (0.0%)         ACM 0.70 -0.10 (-12.5%)         TVC 10.70 0.30 (2.9%)         TIG 6.70 0.00 (0.0%)         VIB 33.40 0 (0.0%)         LAS 7.80 0.70 (9.9%)         G36 8.60 0 (0.0%)         ART 2.40 0.00 (0.0%)         TNG 12.90 -0.40 (-3.0%)        
EVS_ Thông báo đấu giá bán Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương sở hữu 

Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan