HPX 9.16 -0.57 (-5.9%)         PDR 15.60 1.00 (6.9%)         NVL 23.05 -0.30 (-1.3%)         SHS 9.30 0.80 (9.4%)         VND 13.90 0.90 (6.9%)         DIG 17.75 0.85 (5.0%)         HPG 19.00 0.80 (4.4%)         STB 20.75 1.25 (6.4%)         DXG 14.15 0.50 (3.7%)         BSR 15.00 0 (0.0%)         SSI 19.10 0.90 (5.0%)         CEO 22.00 2.00 (10.0%)         SHB 10.80 0.15 (1.4%)         VPB 17.15 0.35 (2.1%)         PVS 22.80 2.00 (9.6%)         HAG 8.89 0.08 (0.9%)         VIX 8.17 0.17 (2.1%)         LPB 11.80 0.40 (3.5%)         MBB 18.30 0.50 (2.8%)         HQC 2.91 0.09 (3.2%)        
EVS_ Thông báo tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam sở hữu 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ DO TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮUHẤT

Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trở thành đại lý chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam sở hữu. Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xin thông báo đến Quý nhà đầu tư việc tổ chức bán đấu giá như sau:

I.    Thông tin doanh nghiệp bán đấu giá:

-        Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

-        Địa chỉ trụ sở chính: Phố Sông Thao, Phuờng Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

-        Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa chất

-        Vốn điều lệ thực tế góp: 109.880.590.000 đồng

-        Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-        Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.921.600 cổ phần

-        Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.921.600 cổ phần

-        Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

-        Giá khởi điểm: 66.046 đồng/cổ phần

-        Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-        Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế đấu giá chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam sở hữu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

II. Thông tin đấu giá:

1.     Thời gian nộp tiền cọc: Từ 08 giờ ngày 08/07/2022 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/07/2022

2.                Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: CTCP Chứng khoán Everest

-      Hội sở: Tầng 2 Tòa nhà VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3772.6699 (máy lẻ 328)

-        Chi Nhánh Sài Gòn: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.6290.6296 (máy lẻ 862)

-        Chi Nhánh Bà Triệu: Tầng 1, Tòa nhà Minexport, số 28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3936.6866 (máy lẻ 329)

3.   Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham đự đấu giá:

-        Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/07/2022 tại EVS

-        Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Hội Sở và Chi nhánh của EVS

4.   Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 28/07/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

5.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/07/2022 đến ngày 04/08/2022

6.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/07/2022 đến ngày 03/08/2022

Trân trọng thông báo!


Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan