STB 32.60 -2.40 (-6.9%)         HAG 15.65 0.70 (4.7%)         SSI 45.30 -3.40 (-7.0%)         POW 16.50 -1.20 (-6.8%)         MBB 29.50 -0.15 (-0.5%)         CTG 35.00 -0.45 (-1.3%)         HPG 44.70 -1.55 (-3.4%)         HNG 10.15 -0.55 (-5.1%)         HQC 7.81 -0.58 (-6.9%)         ART 10.10 -1.10 (-9.8%)         GEX 41.05 -3.05 (-6.9%)         ITA 14.55 -1.05 (-6.7%)         PVD 32.00 0.60 (1.9%)         VND 67.00 -5.00 (-6.9%)         SHS 42.80 -4.70 (-9.9%)         VHG 10.30 0 (0.0%)         HHV 27.90 0 (0.0%)         SHB 22.00 -0.50 (-2.2%)         VPB 33.05 -1.80 (-5.2%)         KBC 53.70 -4.00 (-6.9%)        
EVS_ Thông báo tổ chức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trở thành đại lý đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xin thông báo đến Quý nhà đầu tư việc tổ chức bán đấu giá như sau:

I.    Thông tin doanh nghiệp bán đấu giá:

-        Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

-        Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 - 27 Lô l, Đường Đồng Khởi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

-        Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản,...

-        Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng

-        Số lượng cổ phiếu chào bán ra: 35.000.000 cổ phiếu

-        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-        Giá khởi điểm: 27.900 đồng/cổ phiếu

-        Bước giá: 100 đồng

-        Bước khối lượng: 100 cổ phiếu

-        Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

-        Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương do Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

II. Thông tin đấu giá:

1.   Thời gian nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 18/01/2022 đến 16h00 ngày 14/02/2022

2.   Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: CTCP Chứng khoán Everest

-        Hội sở: Tầng 2 Tòa nhà VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3772.6699 (máy lẻ 328)

-        Chi Nhánh Sài Gòn: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.6290.6296 (máy lẻ 862)

-        Chi Nhánh Bà Triệu: Tầng 1, Tòa nhà Minexport, số 28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3936.6866 (máy lẻ 329)

3.   Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham đự đấu giá:

-        Thời gian: Trước 15h00 ngày 18/02/2022 tại EVS

-        Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Hội Sở và Chi nhánh của EVS

4.   Thời gian, địa điểm đấu giá: 9h00 ngày 22/02/2022  tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

5.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2022 đến  ngày 04/03//2022

6.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/02/2022 đến ngày 01/03/2022

Trân trọng thông báo!

 

 

 

 

 


Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan