VND 16.65 -0.10 (-0.6%)         HPG 21.55 0.40 (1.9%)         SHB 11.30 0.15 (1.4%)         SSI 21.25 0.05 (0.2%)         SHS 9.90 0.00 (0.0%)         VPB 19.65 0.15 (0.8%)         BSR 17.20 1.30 (8.2%)         NKG 15.85 0.35 (2.3%)         HSG 14.90 0.35 (2.4%)         HHV 13.35 0.75 (6.0%)         VIX 7.99 0.24 (3.1%)         KBC 26.15 0.95 (3.8%)         VCG 21.95 0.75 (3.5%)         HAG 9.68 0.05 (0.5%)         NVL 14.15 0.10 (0.7%)         LCG 10.35 0.65 (6.7%)         MBB 19.95 0.35 (1.8%)         GEX 14.60 0.20 (1.4%)         LPB 15.00 0.05 (0.3%)         PDR 13.95 -0.20 (-1.4%)        
EVS_ Thông báo tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC DO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC SỞ HỮU

Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trở thành đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu. Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xin thông báo đến Quý nhà đầu tư việc tổ chức bán đấu giá như sau:

I.    Thông tin doanh nghiệp bán đấu giá:

-        Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc

-        Địa chỉ trụ sở chính: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

-        Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất có bản, buôn bán hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), ...

-        Vốn điều lệ thực tế góp: 84.000.000.000 đồng

-        Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.423.000 cổ phần

-        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-        Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phần

-        Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng phát Hà Bắc do Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

II. Thông tin đấu giá:

1.   Thời gian nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 27/01/2022 đến 15h30 ngày 17/02/2022

2.   Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: CTCP Chứng khoán Everest

-        Hội sở: Tầng 2 Tòa nhà VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3772.6699 (máy lẻ 328)

-        Chi Nhánh Sài Gòn: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.6290.6296 (máy lẻ 862)

-        Chi Nhánh Bà Triệu: Tầng 1, Tòa nhà Minexport, số 28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3936.6866 (máy lẻ 329)

3.   Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham đự đấu giá:

-        Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 22/02/2022 tại EVS

-        Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Hội Sở và Chi nhánh của EVS

4.   Thời gian, địa điểm đấu giá: 8h30 ngày 24/02/2022  tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

5.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/02/2022 đến  ngày 03/03/2022

6.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 03/03/2022

Trân trọng thông báo!


Thông tin file đính kèm
Nội dung liên quan