FLC 5.86 0.38 (6.9%)         ROS 4.28 0.28 (7.0%)         STB 19.95 -0.05 (-0.3%)         SHB 17.40 -0.40 (-2.3%)         HQC 2.86 -0.07 (-2.4%)         DLG 2.14 0.03 (1.4%)         LPB 14.35 0.15 (1.1%)         ITA 7.98 -0.12 (-1.5%)         PVX 2.60 0.30 (13.0%)         HPG 43.65 -0.55 (-1.2%)         DXG 20.00 1.30 (7.0%)         KLF 3.20 0.20 (6.7%)         MBB 25.60 -0.20 (-0.8%)         HAG 5.80 -0.20 (-3.3%)         TCB 36.30 0.10 (0.3%)         PVT 19.60 1.10 (6.0%)         ART 7.70 0.70 (10.0%)         PVD 21.30 -0.90 (-4.1%)         SSI 33.75 -0.80 (-2.3%)         POW 14.35 0.00 (0.0%)        
EVS_thông báo HOSE chính thức áp dụng giao dịch lô chẵn 100 Cổ phiếu/CCQ/CW kể từ ngày 04/01/2021 

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) trân trọng thông báo, kể từ ngày 04/01/2021, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ chính thức triển khai áp dụng tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền có đảm bảo.

Do đó, khi chính thức áp dụng lô chẵn 100, số lượng Cổ phiếu/CCQ/CW tối thiểu cho 1 lần đặt lệnh của nhà đầu tư là 100 Cổ phiếu/CCQ/CW, cụ thể như sau:

Nội dung

Đơn vị giao dịch sàn HOSE  hiện nay

Đơn vị giao dịch sàn HOSE áp dụng từ ngày 04/01/2021

Lô chẵn

Được giao dịch theo lô: 1 lô = 10 CP/CCQ

Lô chẵn: là bội số của 10, từ 10 – 500.000 cp và áp dụng cho GD khớp lệnh

Được giao dịch theo lô: 1 lô = 100 CP/CCQ

Lô chẵn:là bội số của 100, từ 100 – 500.000 cp và áp dụng cho GD khớp lệnh

Lô lẻ

Chưa đủ 1 lô: 1-9 CP/CCQ

Chưa đủ 1 lô: 1-99 CP/CCQ

Lô lớn

> 500.000 và áp dụng cho GD thỏa thuận

Khối lượng đặt giao dịch thỏa thuận >= 20.000 CP

Giữ nguyên

Kể từ ngày 04/01/2021 các lệnh không đúng quy định về lô sẽ không gửi được vào sàn, do đó EVS xin thông báo để Quý khách hàng nắm được thông tin và chủ động giao dịch.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Nhân viên Môi giới quản lý tài khoản hoặc liên lạc Phòng Dịch vụ Khách hàng:

-         Điện thoại: 024.37726699 (Máy lẻ 328);

-         Email: phongdvkh@eves.com.vn.

Kính chúc Quý khách và gia đình một năm mới sức khỏe và thành công!
Trân trọng.Nội dung liên quan