TND 7.40 0 (0.0%)         MVB 16.50 0 (0.0%)         A32 25.40 0 (0.0%)         AAA 11.70 0 (0.0%)         AAM 11.45 0 (0.0%)         AAS 6.80 0 (0.0%)         AAV 8.00 0 (0.0%)         ABC 13.20 0 (0.0%)         ABI 37.20 0 (0.0%)         ABR 29.30 0 (0.0%)         ABS 10.60 0 (0.0%)         ABT 30.50 0 (0.0%)         AC4 3.00 0 (0.0%)         ACB 25.20 0 (0.0%)         ACC 19.15 0 (0.0%)         ACE 29.70 0 (0.0%)         ACL 13.20 0 (0.0%)         ACM 0.70 0 (0.0%)         ACS 13.80 0 (0.0%)         ACV 62.10 0 (0.0%)        
Lưu ký CK và Quản lý sổ cổ đông 
Với đội ngũ nhân viên giao dịch nhanh nhẹn và nhiều kinh nghiệm, EVS hiện đang cung cấp đầy đủ các dịch vụ Lưu ký chứng khoán và Quản lý sổ cổ đông

Dịch vụ Lưu ký chứng khoán:

 •     Lưu ký chứng khoán miễn phí
 •     Thông báo đầy đủ và kịp thời các thông tin lưu ký chứng khoán cho khách hàng
 •     Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng
 •     Thực hiện thủ tục lưu ký nhanh chóng, chính xác
 •     Chốt danh sách người sở hữu quyền, thực hiện quyền, phân bổ quyền
 •     Chuyển khoản và nhận chuyển khoản chứng khoán
 •     Tổ chức mua cổ phiếu lô lẻ cho khách hàng có nhu cầu

Dịch vụ Quản lý sổ cổ đông:

 •     Chuyển nhượng cổ phần
 •     Phong tỏa, giải tỏa cổ phần theo yêu cầu của khách hàng
 •     Thông báo đầy đủ và kịp thời các thông tin của TCPH cho khách hàng
 •     Cấp sổ, cấp lại sổ
 •     Thay đổi thông tin theo yêu cầu của khách hàng
 •     Chi trả cổ tức, thực hiện quyền cho khách hàng


Nội dung liên quan