ROS 7.54 0.13 (1.8%)         HQC 6.87 0.22 (3.3%)         HAG 8.80 0.10 (1.2%)         POW 14.15 0.15 (1.1%)         SSI 54.00 -1.20 (-2.2%)         FLC 15.00 -0.50 (-3.2%)         ITA 13.05 -0.30 (-2.3%)         DXG 32.20 -1.05 (-3.2%)         GEX 44.00 -1.85 (-4.0%)         HHV 25.50 0 (0.0%)         STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         HPG 48.60 -0.40 (-0.8%)         SCR 20.30 -0.40 (-1.9%)         SHB 23.55 0.00 (0.0%)         VPB 37.00 -0.90 (-2.4%)         TTF 11.35 0.00 (0.0%)         HNG 9.00 0.11 (1.2%)         LDG 13.90 -0.10 (-0.7%)         VHG 7.00 0 (0.0%)         HBC 25.60 -1.30 (-4.8%)        
Môi giới chứng khoán 
   EVS luôn tập trung chú trọng phát triển toàn diện các sản phẩm và dịch vụ, các công cụ hỗ trợ KH tối đa, phát triển bộ máy nhân sự và công nghệ nhằm mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng cá nhân trong và ngoài nước.
 
   Cùng với xu thế phát triển chung của thị trường tài chính, EVS không ngừng nỗ lực hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững với khách hàng, giúp cho Khách hàng đặt được những mục tiêu đề ra và mang lại thành công cho mỗi nhà đầu tư.


Nội dung liên quan