TND 7.40 0 (0.0%)         TDP 21.30 0 (0.0%)         A32 36.00 0 (0.0%)         AAA 12.30 0 (0.0%)         AAM 11.60 0 (0.0%)         AAS 8.20 0 (0.0%)         AAV 9.40 0 (0.0%)         ABC 12.90 0 (0.0%)         ABI 33.20 0 (0.0%)         ABR 30.50 0 (0.0%)         ABS 12.10 0 (0.0%)         ABT 31.55 0 (0.0%)         AC4 3.00 0 (0.0%)         ACB 22.60 0 (0.0%)         ACC 19.10 0 (0.0%)         ACE 27.40 0 (0.0%)         ACL 15.00 0 (0.0%)         ACM 0.70 0 (0.0%)         ACS 11.40 0 (0.0%)         ACV 64.60 0 (0.0%)        
MỞ TÀI KHOẢN ONLINE
I. THÔNG TIN CƠ BẢN (*)
CMND / Passport / CCCD đính kèm(*)
II. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ (*)
1. Giao dịch trực tuyến

Đăng ký nhận tên truy cập và mật khẩu (*)
2. Giao dịch qua điện thoại

3. Nhận thông báo kết quả giao dịch qua SMS
4. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

III. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN
Quý khách có thể đăng ký tối đa 3 ngân hàng hoặc không cần đăng ký.
Thông tin Ngân hàng thứ 1
Thông tin Ngân hàng thứ 2
Thông tin Ngân hàng thứ 3