STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
MỞ TÀI KHOẢN ONLINE
XÁC NHẬN GIẤY TỜ
CHỤP ẢNH MẶT TRƯỚC VÀ MẶT SAU GIẤY TỜ CỦA QUÝ KHÁCH
CMND/CCCD Mặt trước
CMND/CCCD Mặt sau

Để bắt đầu đăng ký, vui lòng chuẩn bị:
1. CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định.
2. Máy tính hoặc Điện thoại có Camera.
3. Điện thoại di động để nhận mã xác thực OTP xác nhận hợp đồng.
* Trình duyệt khuyến nghị: Chrome, Firefox (Window/Android/MacOS version 10.0.0 trở lên)
* Hướng dẫn mở tài khoản Chứng khoán qua eKYC xem tại đây
XÁC NHẬN KHUÔN MẶT
XÁC THỰC THÔNG TIN KHÁCH HÀNG QUA HÌNH ẢNH
XÁC THỰC GƯƠNG MẶT

* Để xác thực thông tin khách hàng qua hình ảnh, quý khách vui lòng chụp ảnh khuôn mặt
* Thiết bị có Camera và gương mặt của quý khách cần phải xuất hiện trong ảnh
* Trang phục lịch sự

KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN
I. THÔNG TIN CƠ BẢN (*)
 
 
II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN(*)
 
XÁC NHẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN
I. THÔNG TIN CƠ BẢN (*)
III. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN(*)
HỢP ĐỒNG
CHỤP MẪU CHỮ KÝ

* Quý khách vui lòng chụp ảnh có chữ ký mẫu của Quý khách
* Thiết bị có Camera và chữ ký mẫu của quý khách cần phải xuất hiện trong ảnh
Hợp đồng