STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV 18-04 Hà Nội 
Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương trở thành đại lý bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV 18-04 Hà Nội. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương xin thông báo đến Quý nhà đầu tư việc tổ chức bán đấu giá như sau:
 
1.
Tên,  địa chỉ doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp bán đấu giá:
Công ty TNHH MTV 18-04 Hà Nội
Địa chỉ: Số 8 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2.
Ngành nghề kinh doanh chính
Sản xuất và kinh doanh sản phẩm may mặc và nhựa.
3.
Vốn điều lệ
67.000.000.000 đồng
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá
4.298.100 cổ phần
5
Mệnh giá
10.000 đồng/cổ phần
6.
Giá khởi điểm
10.000 đồng/cổ phần
7.
Tổ chức bán đấu giá
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
8.
Điều kiện tham dự đấu giá
Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần.
9
Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Từ ngày 10/03/2014 đến 15h30 ngày 31/03/2014
(Sáng từ 8h30 – 11h00; Chiều từ 13h30 – 15h30)
10.
Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
CTCP Chứng khoán Đại Dương
Trụ Sở Chính: Tầng 1 Tòa nhà Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Chi Nhánh: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh.
11.
Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự  đấu  giá
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của Công ty trước16h00 ngày 03/04/2014
12.
Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá
08h30 ngày 07/04/2014
SỞ GIAO DỊCH ChỨng khoán HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
13
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
Từ 08h30 ngày 08/04/2014 đến 16h00 ngày 17/04/2014
14
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc
Từ 08h30 ngày 09/04/2014đến 15h30 ngày 14/04/2014
 Nội dung liên quan