STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo bán đấu giá Cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 
Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương trở thành đại lý bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương xin thông báo đến Quý nhà đầu tư việc tổ chức bán đấu giá như sau:
 
1.
Tên,  địa chỉ doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp bán đấu giá:
Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8
Địa chỉ: Số 18 phố Hồ Đắc Di, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
2.
Ngành nghề kinh doanh chính
Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước.
3.
Vốn điều lệ
350.000.000.000 đồng
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá
10.009.980 cổ phần
5
Mệnh giá
10.000 đồng/cổ phần
6.
Giá khởi điểm
10.000 đồng/cổ phần
7.
Tổ chức bán đấu giá
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
8.
Điều kiện tham dự đấu giá
Tổ chức. cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
9
Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
  Từ ngày 03/04/2014 đến ngày 25/04/2014 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30-15h30)
10.
Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
CTCP Chứng khoán Đại Dương
Trụ Sở Chính: Tầng 1 Tòa nhà Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Chi Nhánh: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh.
11.
Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự  đấu  giá
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của Công ty trước16h00 ngày 29/04/2014
12.
Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá
08h30 ngày 06/05/2014
SỞ GIAO DỊCH ChỨng khoán HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
13
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
Từ ngày 07/05/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/05/2014
14
Thời gian hoàn trả tiền cọc
Từ ngày 08/05/2014 đến ngày 13/05/2014
 
Trân trọng thông báo!

 
Tài liệu đính kèm:
   Phuong an co phan hoa Cienco8.pdf
   QUY CHE DAU GIA CIENCO8.doc
   Quyet dinh phe duyet PACPH va Quyet dinh phe duyet gia ban CIENCO8.pdf
   Du thao Dieu le Cienco8.pdf
   Ban Cong bo thong tin Cienco8.pdf
   CIENCO 8 _ BCTC nam 2010.zip
   CIENCO 8 _ BCTC nam 2011.zip
   CIENCO 8 _ BCTC nam 2012.zip
   BCTC kiem toan cong ty me 6 thang dau 2013.PDF
   Prospectus for IPO Cienco8.pdf
 Nội dung liên quan