STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP GIÁ RAI 
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai (Công ty) như sau:
 
1. Vốn điều lệ của Công ty:  22.000.000.000 đồng
    Vốn của SCIC: 5.291.000.000 đồng đồng (chiếm 24,05% vốn điều lệ)
    Ngành nghề kinh doanh: chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; dịch vụ thủy sản; kinh doanh xuất nhập khẩu,..

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 529.100 cổ phần, giá khởi điểm: 24.400 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
 
3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 529.100 cổ phần.
 
4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (529.100 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ 8g00 ngày 29/10/2014 đến 15g30 ngày 06/11/2014 với giá khởi điểm là 24.400 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:
 
4.1. Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty chứng khoán từ 8g00 ngày 29/10/2014 đến 15g30 ngày 06/11/2014  
 
a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:
·        Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
·        Số tài khoản: 4001 11000 4848 704 6808 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính.
·        Nội dung: Họ tên/Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 529.100 cổ phần tại CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai.
 b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì công ty chứng khoán sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.
 
5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:
 
Chi nhánh Sài Gòn - Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương
Địa chỉ: Tầng M, Tòa nhà Central Park, 117 Nguyễn Du, quận 1
Điện thoại: 84-8 6290 6296, Fax: 84-8 6290 6399
 
Trân trọng./.
* Các văn bản liên quan: Công bố thông tinNội dung liên quan