STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Mía Đường Cần Thơ 
Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương trở thành đại lý đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương xin thông báo đến Quý nhà đầu tư việc tổ chức bán đấu giá như sau:
 
1.
Tên,  địa chỉ doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp bán đấu giá:
Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ
 Địa chỉ: 1284, Trần Hưng Đạo, KV5, Phường 7, Tp. Vị Thanh,
tỉnh Hậu Giang
2.
Ngành nghề kinh doanh chính
Sản xuất đường; Kinh doanh các sản phẩm ngành mía
đường; Dịch vụ vật tư kỹ thuật nông nghiệp; Kinh doanh
vật tư thiết bị ngành mía đường; Sản xuất – kinh doanh
nước đá ; Đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch; Đầu tư và
kinh doanh bất động sản; Dịch vụ cho thuê tài chính,…
3.
Vốn điều lệ
130.805.470.000 đồng
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá
1.082.758 cổ phần (chiếm tỷ lệ 30% số lượng cổ phần
chào bán của SCIC)
5
Mệnh giá
10.000 đồng/cổ phần
6.
Giá khởi điểm
33.400 đồng/cổ phần
7.
Tổ chức bán đấu giá
Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM
8.
Điều kiện tham dự đấu giá
Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty CP Mía đường Cần Thơ do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 
9
Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
       
Từ 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm
2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2016.
 
10.
Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
CTCP Chứng khoán Đại Dương
Trụ Sở Chính: Tầng 2 Tòa nhà VNT, Số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Chi Nhánh: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh.
11.
Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự  đấu  giá
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của Công ty
Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2016
12.
Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá
09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2016
Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 
13
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
Từ 01/06/2016 đến ngày 10/06/2016
14
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc
Từ 03/06/2016 đến ngày 07/06/2016
 
Trân trọng thông báo!

File đính kèm :

20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO - QUYCHE DAUGIA.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO -MAUDON.docx
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO - BAN CONGBO THONG TIN.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO - DIEU LE.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO - GIAY DANGKY KINHDOANH.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO -_BCTC hop nhat da duoc kiem toan 30-6-2015.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO -_BCTC hop nhat tu 01-7-2015 den 31-12-2015.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO -_QD 129 Ban CP cua TCT tai Cty.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO -BAO_CAO_TAI_CHINH_HOP_NHAT_NAM_2014.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO -BAOCAOTAICHINHHOPNHATNAM2013.pdf
20160429_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO -GIAY CHUNG NHAN SO HUU.pdf
20160504_20160429 - CTY CP MIADUONG CANTHO - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf


Nội dung liên quan