STB 13.30 0.85 (6.8%)         LPB 10.50 0 (0.0%)         HSG 15.25 0.30 (2.0%)         ITA 4.71 -0.07 (-1.5%)         PVD 11.60 0.20 (1.8%)         HPG 25.75 0.10 (0.4%)         FLC 3.20 0.05 (1.6%)         PVS 13.60 0.10 (0.7%)         TTA 19.20 -1.35 (-6.6%)         SSI 16.45 -0.10 (-0.6%)         GEX 24.05 -0.35 (-1.4%)         MBB 19.60 0.00 (0.0%)         HBC 10.95 -0.15 (-1.4%)         ACB 22.20 0.00 (0.0%)         SBT 15.20 0.75 (5.2%)         PVX 1.70 0 (0.0%)         HQC 1.71 -0.03 (-1.7%)         OGC 6.49 0.42 (6.9%)         CTG 26.20 0.20 (0.8%)         FCN 11.35 0.65 (6.1%)        
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 TẠI CTCP SÁCH - VĂN HÓA TỔNG HỢP HÒA BÌNH

--------***---------

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng  công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình ngày 15/01/2020 chi tiết như sau:

1.       Tổ chức sở hữu/Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

2.       Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

3.    Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 15/01/2020

4.       Số lượng cổ phần bán đấu giá: 11.580 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 75.000 đồng/cổ phần

5.       Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 Nhà đầu tư

Số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá: 23.160 cổ phần

6.       Số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu

Số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 23.160 cổ phần

7.       Giá đặt mua cao nhất: 75.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 75.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công: 75.100 đồng/cổ phần

8.       Số lượng cổ phần bán đấu giá thành công: 11.580 cổ phần

9.       Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư

10.   Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: Muộn nhất là ngày 22/01/2020

11.   Thời hạn nhận được tiền đặt cọc: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Thông báo trúng giá chi tiết sẽ được gửi đến từng Nhà đầu tư trúng giá.

Trân trọng thông báo./.Nội dung liên quan