AMD 2.33 0.15 (6.9%)         FLC 4.12 0.11 (2.7%)         ITA 2.49 0.16 (6.9%)         STB 11.40 -0.15 (-1.3%)         SHB 7.00 -0.30 (-4.1%)         ROS 8.52 0.55 (6.9%)         DLG 2.04 0.10 (5.2%)         CTG 27.00 0.30 (1.1%)         HAI 2.78 0.18 (6.9%)         HPG 23.25 -0.05 (-0.2%)         ACB 26.30 -0.30 (-1.1%)         MBB 21.60 -0.15 (-0.7%)         KBC 15.00 0.40 (2.7%)         HQC 1.09 0.07 (6.9%)         VPB 27.80 0.40 (1.5%)         SBT 22.00 0.35 (1.6%)         LDG 6.65 -0.27 (-3.9%)         HSG 8.06 -0.08 (-1.0%)         NVB 8.80 -0.10 (-1.1%)         DRH 4.47 0.09 (2.1%)         POW 10.45 0.10 (1.0%)         PVD 13.30 -0.05 (-0.4%)         TCB 23.65 -0.05 (-0.2%)         MSN 50.40 0.70 (1.4%)         SCR 5.56 -0.03 (-0.5%)         HDB 28.50 -0.15 (-0.5%)         SSI 17.60 0.05 (0.3%)         HHS 4.75 0.05 (1.1%)         KLF 1.50 0.10 (7.1%)         VRE 30.15 -0.40 (-1.3%)         HCD 2.54 0.16 (6.7%)         DIG 13.55 0.25 (1.9%)         HBC 11.00 -0.20 (-1.8%)         CROS2001 0.17 0.04 (30.8%)         ASM 5.87 0.08 (1.4%)         ART 2.50 0.00 (0.0%)         DXG 12.30 -0.40 (-3.2%)         EVG 2.24 -0.11 (-4.7%)         PVS 16.40 0.20 (1.2%)         HAR 3.56 0.17 (5.0%)         GVR 11.20 0 (0.0%)         GEX 18.75 0.40 (2.2%)         HAG 3.51 0.01 (0.3%)         NLG 26.30 0.10 (0.4%)         VIB 18.20 0 (0.0%)         AAA 12.30 0.10 (0.8%)         KSB 17.85 0.30 (1.7%)         FTM 2.05 -0.10 (-4.7%)         C69 7.70 0.40 (5.5%)         VIC 105.00 0.50 (0.5%)         HCM 18.85 -0.10 (-0.5%)         TIG 6.80 0.00 (0.0%)         FIT 9.35 -0.25 (-2.6%)         VGI 29.00 0 (0.0%)         VNM 106.40 0.90 (0.9%)         TDH 10.00 -0.30 (-2.9%)         PHR 43.90 1.65 (3.9%)         TNG 16.00 -0.30 (-1.8%)         HUT 2.20 0.10 (4.8%)         NVL 54.10 0.10 (0.2%)         SHI 8.80 0.10 (1.2%)         PNJ 85.50 1.80 (2.2%)         MBG 18.80 0.20 (1.1%)         GTN 18.20 -1.30 (-6.7%)         FPT 55.70 -0.30 (-0.5%)         MWG 110.50 1.60 (1.5%)         APG 10.50 -0.20 (-1.9%)         IDI 4.43 0.10 (2.3%)         VPI 42.45 0.05 (0.1%)         CPNJ2001 1.63 0.18 (12.4%)         ACM 0.70 0.10 (16.7%)         LSS 6.19 0.38 (6.5%)         TCH 44.40 0.00 (0.0%)         CTR 46.10 0 (0.0%)         LMH 2.38 0.15 (6.7%)         E1VFVN30 14.31 -0.04 (-0.3%)         PPI 0.50 0 (0.0%)         TNI 10.10 0.05 (0.5%)         CII 23.30 -0.20 (-0.9%)         FRT 18.90 -0.05 (-0.3%)         HKB 0.60 0 (0.0%)         TTF 2.78 0.00 (0.0%)         PDR 26.00 -0.15 (-0.6%)         SZC 18.10 0.20 (1.1%)         BSR 7.60 0 (0.0%)         VHM 86.00 0.00 (0.0%)         BCG 6.26 0.22 (3.6%)         PVT 13.50 -0.10 (-0.7%)         ELC 7.19 -0.41 (-5.4%)         ITQ 2.50 0.20 (8.7%)         DRC 23.75 0.45 (1.9%)         SHS 7.10 0.00 (0.0%)         TSC 2.38 0.06 (2.6%)         TTB 3.46 0.10 (3.0%)         KVC 1.10 0.10 (10.0%)         IDJ 13.80 1.20 (9.5%)         CHPG2003 0.93 -0.02 (-2.1%)         TVB 21.60 0.60 (2.9%)         VJC 128.40 -0.30 (-0.2%)         JVC 3.35 -0.03 (-0.9%)        
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 TẠI CTCP SÁCH - VĂN HÓA TỔNG HỢP HÒA BÌNH

--------***---------

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng  công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình ngày 15/01/2020 chi tiết như sau:

1.       Tổ chức sở hữu/Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

2.       Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình

3.    Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30 ngày 15/01/2020

4.       Số lượng cổ phần bán đấu giá: 11.580 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 75.000 đồng/cổ phần

5.       Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 Nhà đầu tư

Số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá: 23.160 cổ phần

6.       Số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu

Số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 23.160 cổ phần

7.       Giá đặt mua cao nhất: 75.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 75.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công: 75.100 đồng/cổ phần

8.       Số lượng cổ phần bán đấu giá thành công: 11.580 cổ phần

9.       Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư

10.   Thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần: Muộn nhất là ngày 22/01/2020

11.   Thời hạn nhận được tiền đặt cọc: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Thông báo trúng giá chi tiết sẽ được gửi đến từng Nhà đầu tư trúng giá.

Trân trọng thông báo./.Nội dung liên quan