VND 16.65 -0.10 (-0.6%)         HPG 21.55 0.40 (1.9%)         SHB 11.30 0.15 (1.4%)         SSI 21.25 0.05 (0.2%)         SHS 9.90 0.00 (0.0%)         VPB 19.65 0.15 (0.8%)         BSR 17.20 1.30 (8.2%)         NKG 15.85 0.35 (2.3%)         HSG 14.90 0.35 (2.4%)         HHV 13.35 0.75 (6.0%)         VIX 7.99 0.24 (3.1%)         KBC 26.15 0.95 (3.8%)         VCG 21.95 0.75 (3.5%)         HAG 9.68 0.05 (0.5%)         NVL 14.15 0.10 (0.7%)         LCG 10.35 0.65 (6.7%)         MBB 19.95 0.35 (1.8%)         GEX 14.60 0.20 (1.4%)         LPB 15.00 0.05 (0.3%)         PDR 13.95 -0.20 (-1.4%)        
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình do SCIC sở hữu 

THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ THEO LÔ

CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG BÌNH DO SCIC SỞ HỮU

--------***---------

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu, thời gian đăng ký từ 8h00 ngày 28/12/2022 đến trước 16h00 ngày 18/01/2023 như sau:

1.       Tổ chức sở hữu/Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2.       Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình

Trụ sở chính: Số 27 đường Phan Đình Phùng, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

Vốn điều lệ công ty: 4.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm triệu đồng)

3.       Số lượng cổ phần bán đấu giá: 267.730 cổ phần

4.       Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá : 0 Nhà đầu tư

5.       Số cổ phần đăng ký tham gia đấu giá : 0 cổ phần

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 251/2022/QĐ-TGĐ ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu vào ngày 02/02/2023.

Trân trọng thông báo./.Nội dung liên quan