STB 29.30 -0.60 (-2.0%)         CTG 33.75 -0.65 (-1.9%)         HPG 47.25 -0.05 (-0.1%)         FLC 10.90 -0.25 (-2.2%)         HSG 37.40 0.10 (0.3%)         SSI 55.00 0.40 (0.7%)         BSR 19.10 0 (0.0%)         TCB 50.80 -0.30 (-0.6%)         MBB 28.80 -0.10 (-0.4%)         ROS 5.03 0.06 (1.2%)         HNG 7.45 -0.30 (-3.9%)         SHB 27.30 -0.50 (-1.8%)         HQC 3.23 0.06 (1.9%)         VND 46.00 -0.10 (-0.2%)         SCR 10.40 0.10 (1.0%)         FIT 14.90 -0.20 (-1.3%)         ACB 35.55 -0.60 (-1.7%)         PVS 24.90 0.10 (0.4%)         POW 10.75 0.05 (0.5%)         KBC 34.55 0.10 (0.3%)        
Thông báo làm đại lý bán đấu giá CP lần đầu ra bên ngoài của Xí nghiệp Kinh doanh Gia súc gia cầm và Chế biến thực phẩm 
Căn cứ theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương trở thành đại lý bán đấu giá cổ phần của Xí nghiệp Kinh doanh Gia súc gia cầm và Chế biến thực phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương xin thông báo đến Quý nhà đầu tư việc tổ chức bán đấu giá như sau:
 
1.
Tên,  địa chỉ doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp bán đấu giá:
Xí nghiệp Kinh doanh Gia súc gia cầm và Chế biến thực phẩm
Địa chỉ: Khu dân cư Quốc lộ 32, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
2.
Ngành nghề kinh doanh chính
Thu mua, giết mổ gia súc, gia cầm; Kinh doanh, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm và các sản phẩm chế biến nông sản thực phẩm…
3.
Vốn điều lệ
30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá
1.475.300 cổ phần
5
Mệnh giá
10.000 đồng/cổ phần
6.
Giá khởi điểm
10.100 đồng/cổ phần
7.
Tổ chức bán đấu giá
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
8.
Điều kiện tham dự đấu giá
Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
9
Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
Từ ngày Từ ngày 28/11/2014 đến ngày 18/12/2014
(Sáng từ 8h30 – 11h00; Chiều từ 13h30 – 15h30)
10.
Địa điểm nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
CTCP Chứng khoán Đại Dương
Trụ Sở Chính: Tầng 1 Tòa nhà Trung Yên Plaza, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Chi Nhánh: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh.
11.
Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự  đấu  giá
Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của Công ty trước16 giờ 00 phút ngày 23/12/2014
12.
Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá
08h30 ngày 25/12/2014
SỞ GIAO DỊCH ChỨng khoán HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
13
Thời gian nộp tiền mua cổ phần
Từ ngày 26/12/2014 đến ngày 31/12/2014
14
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc
Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 05/01/2015
 
Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:
   1. Quy che dau gia_XN KD GSGC va che bien thuc pham.doc
   2. BCBTT_HDF_FV.pdf
   3.1 BCTC 2011_XN KD GSGC va che bien thuc pham.pdf
   3.2 BCTC 2012_XN KD GSGC va che bien thuc pham.pdf
   3.3 BCTC 2013_XN KD GSGC va che bien thuc pham.pdf
   5. Giay CNDKKD Cty me;Giay DKHD chi nhanh.zip
   3.4 BCTC 6.2014_XN KD GSGC va che bien thuc pham.pdf
   4. QD phe duyet GTDN, PA CPH;PA CPH;PA Su dung LD, Su dung dat.zip
   6. Du theo Dieu le_HDF.pdf
   Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
   Mau don dang ky dau gia.doc
Nội dung liên quan