HQC 4.08 0.19 (4.9%)         STB 30.50 1.60 (5.5%)         VPB 71.70 -0.10 (-0.1%)         TCB 52.60 2.50 (5.0%)         HPG 53.10 1.50 (2.9%)         MBB 39.40 1.50 (4.0%)         SHB 29.80 0.30 (1.0%)         SSI 50.10 3.10 (6.6%)         DXG 25.25 1.65 (7.0%)         BSR 18.60 0 (0.0%)         CTG 52.90 3.40 (6.9%)         FLC 13.15 0.05 (0.4%)         LPB 31.25 0.05 (0.2%)         PVS 28.20 1.30 (4.8%)         HUT 7.80 0.70 (9.9%)         PVD 22.50 0.30 (1.4%)         SCR 11.40 0.00 (0.0%)         ROS 6.71 0.09 (1.4%)         HVG 2.30 0 (0.0%)         HNG 10.35 -0.05 (-0.5%)        
THÔNG BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST 
 Căn cứ đơn báo mất và đề nghị cấp lại Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần CTCP Chứng Khoán Everest - EVS (Tên cũ: CTCP chứng Khoán Đại Dương – OCS)  của cổ đông Lưu Thị An.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) trân trọng thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest của cổ đông có tên sau đây:

Tên TCPH : Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương (Mẫu sổ theo tên cũ)

Họ và tên cổ đông : Lưu Thị An

Mã cổ đông           : OCS 0026

Số CMND            : 013108717 Ngày cấp: 20/09/2008 Nơi cấp: Hà Nội

Số cổ phần sở hữu: 2.000 cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này , nếu chúng tôi không nhận được thông báo nào từ bên thứ 3 hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, chúng tôi sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông: Lưu Thị An theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết liên hệ: Vũ Quỳnh Ngọc

Điện thoại 024.37726699/311.

Địa chỉ: Công ty cổ phần chứng khoán Everest – Tầng 2, tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Trân trọng cảm ơn!Nội dung liên quan