SHB 15.90 -0.10 (-0.6%)         HPG 44.15 0.55 (1.3%)         STB 18.50 0.15 (0.8%)         MBB 27.30 0.30 (1.1%)         DXG 23.00 -0.85 (-3.6%)         TCB 39.10 0.00 (0.0%)         ACB 32.40 1.20 (3.9%)         PVS 22.50 0.70 (3.2%)         PVD 23.45 0.55 (2.4%)         HQC 2.53 0.05 (2.0%)         ROS 3.49 0.02 (0.6%)         SSI 33.45 0.00 (0.0%)         IJC 29.35 -0.15 (-0.5%)         LPB 14.60 0.30 (2.1%)         BSR 12.10 0 (0.0%)         FLC 6.10 0.05 (0.8%)         POW 12.70 0.05 (0.4%)         CTG 37.30 -0.20 (-0.5%)         HBC 17.35 0.05 (0.3%)         HSG 25.80 0.25 (1.0%)        
Thông báo về thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa ( mã CK: PGN) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu PGN”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành             :  Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa

-          Tên chứng khoán                    :  Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa

-          Mã chứng khoán                     :  PGN

-          Sàn giao dịch                          : HNX

-          Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         :  29/01/2021

-          Số lượng chứng khoán phát hành:  1.650.000 cổ phiếu

-          Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phiếu

-     Tỷ lệ thực hiện 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

-     Thời gian chuyển nhượng : Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 08/03/2021.

-     Thời gian đăng ký và nộp tiền mua:  Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 12/03/2021.

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

-          Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329

 

 Nội dung liên quan