STB 24.00 -0.40 (-1.6%)         ROS 6.20 -0.37 (-5.6%)         VPB 61.50 -0.30 (-0.5%)         FLC 11.50 0.20 (1.8%)         HPG 60.80 1.40 (2.4%)         CTG 43.80 0.90 (2.1%)         MBB 31.60 0.00 (0.0%)         TCB 47.05 -0.05 (-0.1%)         SHB 24.50 0.00 (0.0%)         HSG 36.70 1.80 (5.2%)         LPB 21.60 0.80 (3.9%)         HQC 3.39 -0.15 (-4.2%)         HDB 30.00 1.20 (4.2%)         AMD 7.38 0.37 (5.3%)         BSR 15.70 0 (0.0%)         ACB 35.20 0.40 (1.2%)         TPB 29.10 0.95 (3.4%)         PVX 2.30 0 (0.0%)         ITA 7.21 -0.26 (-3.5%)         POW 12.10 -0.20 (-1.6%)        
Thông báo về thực hiện quyền mua Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam ( mã CK: MSB) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU QUỸ

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu quỹ MSB”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu quỹ như sau:

-          Tên tổ chức phát hành             :  Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

-          Tên chứng khoán                    :  Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

-          Mã chứng khoán                     :  MSB

-          Sàn giao dịch                          : HOSE

-          Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         :  29/01/2021

-          Số lượng chứng khoán phát hành:  82.522.811 cổ phiếu

-          Giá phát hành:  11.500 đồng/cổ phiếu

-     Tỷ lệ thực hiện 10.100:775,7 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10.100 quyền được mua 775,7 cổ phiếu mới)

-     Thời gian chuyển nhượng : Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 19/02/2021.

-     Thời gian đăng ký và nộp tiền mua:  Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 26/02/2021.

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

-          Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329

 

 Nội dung liên quan