SHS 10.50 -0.70 (-6.3%)         PVS 24.60 -1.70 (-6.5%)         IDC 48.50 -4.40 (-8.3%)         BSR 21.90 -1.10 (-4.8%)         CEO 24.20 -2.20 (-8.3%)         KLF 1.60 -0.10 (-5.9%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         HUT 24.60 -1.50 (-5.8%)         TAR 28.10 0.20 (0.7%)         C4G 14.00 -0.50 (-3.5%)         IDJ 13.00 -0.90 (-6.5%)         PVC 19.50 -1.30 (-6.3%)         AMV 6.90 -0.30 (-4.2%)         TVC 7.30 -0.40 (-5.2%)         PAS 7.90 -0.60 (-7.1%)         VHG 3.30 -0.20 (-5.7%)         ABB 10.20 -0.40 (-3.8%)         SBS 8.10 -0.50 (-5.8%)         MBS 16.30 -0.90 (-5.2%)         TNG 22.10 -1.10 (-4.7%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (mã CK: FTS) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu FTS”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành             :  Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

-          Tên chứng khoán                    :  Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

-          Mã chứng khoán                     :  FTS

-          Sàn giao dịch                          :  HOSE

-          Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         :  26/07/2022

-          Số lượng chứng khoán phát hành:  14.756.729 cổ phiếu

-          Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

-          Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền mua được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm)

-          Thời gian chuyển nhượng:  Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 16/08/2022

-          Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 23/08/2022

-          KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

Điện thoại: 0283.915.26.16, ext: 523,524

-          Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329


Nội dung liên quan