FLC 5.86 0.38 (6.9%)         ROS 4.28 0.28 (7.0%)         STB 19.95 -0.05 (-0.3%)         SHB 17.40 -0.40 (-2.3%)         HQC 2.86 -0.07 (-2.4%)         DLG 2.14 0.03 (1.4%)         LPB 14.35 0.15 (1.1%)         ITA 7.98 -0.12 (-1.5%)         PVX 2.60 0.30 (13.0%)         HPG 43.65 -0.55 (-1.2%)         DXG 20.00 1.30 (7.0%)         KLF 3.20 0.20 (6.7%)         MBB 25.60 -0.20 (-0.8%)         HAG 5.80 -0.20 (-3.3%)         TCB 36.30 0.10 (0.3%)         PVT 19.60 1.10 (6.0%)         ART 7.70 0.70 (10.0%)         PVD 21.30 -0.90 (-4.1%)         SSI 33.75 -0.80 (-2.3%)         POW 14.35 0.00 (0.0%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ( mã CK: IDJ) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu IDJ”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành           :  Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

-          Tên chứng khoán                   :  Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

-          Mã chứng khoán                    : IDJ

-          Sàn giao dịch                         : HNX

-          Loại chứng khoán                  :  Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         :  31/12/2020

-          Số lượng chứng khoán phát hành:  32.600.000 cổ phiếu

-          Giá phát hành:  10.000 đồng/cổ phiếu

-     Tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

-     Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 28/01/2021.

-     Thời gian đăng ký và nộp tiền mua:  Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 03/02/2021.

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869Nội dung liên quan