STB 13.30 0.85 (6.8%)         LPB 10.50 0 (0.0%)         HSG 15.25 0.30 (2.0%)         ITA 4.71 -0.07 (-1.5%)         PVD 11.60 0.20 (1.8%)         HPG 25.75 0.10 (0.4%)         FLC 3.20 0.05 (1.6%)         PVS 13.60 0.10 (0.7%)         TTA 19.20 -1.35 (-6.6%)         SSI 16.45 -0.10 (-0.6%)         GEX 24.05 -0.35 (-1.4%)         MBB 19.60 0.00 (0.0%)         HBC 10.95 -0.15 (-1.4%)         ACB 22.20 0.00 (0.0%)         SBT 15.20 0.75 (5.2%)         PVX 1.70 0 (0.0%)         HQC 1.71 -0.03 (-1.7%)         OGC 6.49 0.42 (6.9%)         CTG 26.20 0.20 (0.8%)         FCN 11.35 0.65 (6.1%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ( mã CK: TLD) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu TLD”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành             :  Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

-          Tên chứng khoán                    :  Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát Đô thị Thăng Long

-          Mã chứng khoán                     :  TLD

-          Sàn giao dịch                          :  HOSE

-          Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         :  22/06/2020

-          Số lượng chứng khoán phát hành:  9.359.894 cổ phần

-          Giá phát hành:  10.000đồng/01 cổ phiếu.

-          Tỷ lệ thực hiện:  2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

-          Thời gian chuyển nhượng:  Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 20/08/2020.

-          Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 30/06/2020 đến ngày 25/08/2020.

      KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

      -          Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329Nội dung liên quan