TCB 22.40 -0.90 (-3.9%)         HPG 30.40 -1.00 (-3.2%)         STB 13.10 -0.20 (-1.5%)         FLC 4.30 0.27 (6.7%)         ACB 23.80 -0.60 (-2.5%)         ITA 4.45 -0.25 (-5.3%)         GEX 19.00 -1.00 (-5.0%)         TCH 19.00 -0.60 (-3.1%)         HSG 14.95 -0.40 (-2.6%)         VRE 25.50 -1.50 (-5.6%)         ROS 2.18 -0.05 (-2.2%)         VPB 23.20 -1.15 (-4.7%)         CTG 29.90 -0.85 (-2.8%)         HAG 4.50 -0.15 (-3.2%)         MBB 17.55 -0.35 (-2.0%)         HQC 1.67 -0.02 (-1.2%)         POW 9.68 -0.23 (-2.3%)         SSI 16.70 -0.50 (-2.9%)         HBC 9.99 -0.31 (-3.0%)         GVR 13.40 -0.70 (-5.0%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã CK: GEG) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu GEG”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành            :  Công ty cổ phần Điện Gia Lai

-          Tên chứng khoán                   : Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai

-          Mã chứng khoán                    :  GEG

-          Sàn giao dịch                          :  HOSE

-          Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng          : 21/09/2020

-          Số lượng chứng khoán phát hành: 50.972.919 cổ phiếu

-          Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

-     Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

-     Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 09/10/2020

-          Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 15/10/2020

KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext. 211, 213

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext. 869

-          Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331, 327, 328, 329

 

 Nội dung liên quan