SHS 10.60 -0.60 (-5.4%)         PVS 24.60 -1.70 (-6.5%)         IDC 48.70 -4.20 (-7.9%)         BSR 21.80 -1.20 (-5.2%)         CEO 24.10 -2.30 (-8.7%)         AAA 10.55 -0.15 (-1.4%)         TAR 27.80 -0.10 (-0.4%)         HUT 24.90 -1.20 (-4.6%)         C4G 13.90 -0.60 (-4.1%)         IDJ 12.90 -1.00 (-7.2%)         PVC 19.30 -1.50 (-7.2%)         AMV 6.90 -0.30 (-4.2%)         TVC 7.30 -0.40 (-5.2%)         BII 3.70 0.00 (0.0%)         PAS 8.00 -0.50 (-5.9%)         ABB 10.30 -0.30 (-2.8%)         SBS 8.00 -0.60 (-7.0%)         CEN 7.70 -1.00 (-11.5%)         DTE 12.80 0.80 (6.7%)         TNG 22.30 -0.90 (-3.9%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI ( mã CK: S99 ) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu S99”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-        Tên tổ chức phát hành             :  Công ty cổ phần SCI

-        Tên chứng khoán                    :  Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI

-        Mã chứng khoán                     :  S99

-        Sàn giao dịch                          :  HNX

-        Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-        Ngày đăng ký cuối cùng         :  13/07/2022

-        Số lượng chứng khoán phát hành:  26.213.361 cổ phiếu

-        Giá phát hành:  10.000 đồng/01 cổ phiếu.

-        Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

-        Thời gian chuyển nhượng:  Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 09/08/2022

-        Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 15/08/2022..

-        KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-        Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-        Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

Điện thoại: 0283.915.26.16, ext: 523,524

-        Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329Nội dung liên quan