STB 13.30 0.85 (6.8%)         LPB 10.50 0 (0.0%)         HSG 15.25 0.30 (2.0%)         ITA 4.71 -0.07 (-1.5%)         PVD 11.60 0.20 (1.8%)         HPG 25.75 0.10 (0.4%)         FLC 3.20 0.05 (1.6%)         PVS 13.60 0.10 (0.7%)         TTA 19.20 -1.35 (-6.6%)         SSI 16.45 -0.10 (-0.6%)         GEX 24.05 -0.35 (-1.4%)         MBB 19.60 0.00 (0.0%)         HBC 10.95 -0.15 (-1.4%)         ACB 22.20 0.00 (0.0%)         SBT 15.20 0.75 (5.2%)         PVX 1.70 0 (0.0%)         HQC 1.71 -0.03 (-1.7%)         OGC 6.49 0.42 (6.9%)         CTG 26.20 0.20 (0.8%)         FCN 11.35 0.65 (6.1%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ( mã CK: DVC) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu DVC”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-        Tên tổ chức phát hành            :  CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

-        Tên chứng khoán                    :  Cổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải  

                           Phòng

-        Mã chứng khoán                     :  DVC

-        Sàn giao dịch                          : UpCOM

-        Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-        Ngày đăng ký cuối cùng         :  05/02/2020

-        Số lượng chứng khoán phát hành:  3.000.000 cổ phiếu

-        Giá phát hành:  10.000đồng/01 cổ phiếu.

-        Tỷ lệ thực hiện:  100:33 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 33 cổ phiếu mới)

-        Thời gian chuyển nhượng:  Từ ngày 12/02/2020 đến ngày 05/03/2020

-        Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 12/02/2020 đến ngày 09/03/2020.

      KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-        Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-        Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

-        Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0283.915.26.16, ext: 523,524

-        Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329

 Nội dung liên quan