HQC 2.64 -0.19 (-6.7%)         HPG 41.00 -0.60 (-1.4%)         STB 18.45 -0.75 (-3.9%)         FLC 5.22 -0.06 (-1.1%)         ROS 3.60 -0.04 (-1.1%)         SHB 16.10 -0.80 (-4.7%)         TCB 33.50 -0.40 (-1.2%)         MBB 23.80 -0.60 (-2.5%)         ITA 7.50 -0.47 (-5.9%)         HAG 5.47 -0.39 (-6.7%)         PVD 20.20 -1.35 (-6.3%)         DLG 1.93 -0.14 (-6.8%)         LPB 13.15 -0.65 (-4.7%)         HUT 4.80 0.00 (0.0%)         SSI 32.80 -1.00 (-3.0%)         POW 13.60 -0.25 (-1.8%)         TCH 23.50 -0.85 (-3.5%)         PVS 18.40 -0.50 (-2.7%)         HNG 13.55 -0.90 (-6.2%)         ACB 27.10 -0.80 (-2.9%)        
Thông báo về việc thực hiện quyền mua Cổ phiếu CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội ( mã CK: PJC) 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu PJC”, Công ty cổ phần chứng khoán Everest (EVS) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

-          Tên tổ chức phát hành             :  CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội  

-          Tên chứng khoán                    :  Cổ phiếu CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà                                                                              Nội

-          Mã chứng khoán                     :  PJC

-          Sàn giao dịch                          : HNX

-          Loại chứng khoán                   :  Cổ phiếu phổ thông

-          Ngày đăng ký cuối cùng         :  14/02/2020

-          Số lượng chứng khoán phát hành:  1.465.389 cổ phiếu

-          Giá phát hành:  10.000đồng/01 cổ phiếu.

-          Tỷ lệ thực hiện:  :   1:0,25 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 0,25 cổ phiếu mới)

-          Thời gian chuyển nhượng:  Từ ngày 19/02/2020 đến ngày 06/03/2020.

-          Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 19/02/2020 đến ngày 09/03/2020.

      KH sở hữu chứng khoán vui lòng tới Công ty cổ phần chứng khoán Everest để làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng quyền (nếu có), đăng ký và nộp tiền mua trong khoảng thời gian trên.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng -  Công ty CP Chứng khoán Everest

-          Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.772.66.99, ext: 211, 213

-          Chi nhánh HCM: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Q1, TP.HCM.

Điện thoại: 0286.290.62.96, ext: 869

-          Chi nhánh Hàm Nghi – HCM : Tầng 4 Toà nhà Ruby Tower, 81-85 Hàn Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM.

Điện thoại: 0283.915.26.16, ext: 523,524

-          Chi nhánh Bà Triệu: Tầng 1 Toà nhà Minexport Số 28C,D Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.936.68.66, ext: 331,327,328,329

 Nội dung liên quan